Tekniska förvaltningen

Huset rivs istället för nedmonteras eller flyttas

Huset rivs istället för nedmonteras eller flyttas

Nyheter I juni förra året beslutade kommunstyrelsen att köpa ut familjen på Torsbo i Vaggeryd. Så snart rivningslovet anlänt verkställs det…

Nu börjar det förberedande arbetet med nya förskolan i Hok

Nu börjar det förberedande arbetet med nya förskolan i Hok

Nyheter Tekniska kontoret drar snart i gång förberedande arbete med vatten- och avlopp för den antagna detaljplanen gällande nya förskolan i Hok, som kommer att finnas i området mellan Alstervägen och Runstensvägen…

Byggde för att trafiksäkra – passagen syns inte i mörkret

Byggde för att trafiksäkra – passagen syns inte i mörkret

Nyheter På norr i Skillingaryd har en passage byggts i mitten av vägbanan mellan hållplatserna. Men blev det verkligen som tänkt, undrar våra läsare…

Gata stängs av tillfälligt när ny passage på Storgatan byggs

Gata stängs av tillfälligt när ny passage på Storgatan byggs

Nyheter Under kommande vecka påbörjar tekniska kontoret arbetet med en ny gång- och cykelpassage på Storgatan vid Karlavägen i Vaggeryd. Av trafiksäkerhetsskäl kommer man i samband med detta även att stänga av en del av Storgatan…

Nu startar arbetet med att trafiksäkra norra Storgatan

Nu startar arbetet med att trafiksäkra norra Storgatan

Nyheter Under kommande vecka börjar tekniska kontoret bygga en ny gång- och cykelpassage med belysning vid busshållplatsen Skillingaryd Kinnarps på Storgatan. Detta görs för att trygga en säker passage för bussresenärer samt övriga trafikanter…

Sturegatan avstängd – välj annan väg

Sturegatan avstängd – välj annan väg

Nyheter Under dagen startar arbetet med att fräsa bort gammal asfalt på del av Sturegatan mellan Storgatan och Ljungberghsgatan i Skillingaryd…

Röj upp innan olycka inträffar!

Röj upp innan olycka inträffar!

Nyheter På betesmarken norr om Sörgårdsskolan i Skillingaryd har det nedfallna trädet inte röjts upp och en björk håller på att falla. Föräldrarna; – Ska det behöva hända en olycka innan kommunen tar tag i det?…

P-bot vid skola: ”Föräldrar parkerar olämpligt”

P-bot vid skola: ”Föräldrar parkerar olämpligt”

Nyheter Förra veckan berättade vi om föräldern som lämnade sitt barn i förskoleklassen vid Sörgårdsskolan i Skillingaryd. Lämningen tog tre minuter och när föräldern kom tillbaka till bilen fanns en parkeringsbot på 600 kronor. Nu svarar förvaltningen om den extra bevakningen vid skolan…

Grundvattnet i kommunen har en sjunkande trend

Grundvattnet i kommunen har en sjunkande trend

Nyheter Kommuner i länet har under sommaren infört bevattningsförbud. Men hur ser vattentillgången ut i vår kommun undrade vi och tog kontakt med vatten- och avloppschefen Teo Magnusson Bejving på tekniska kontoret.  – Dricksvatten ska alltid hanteras hållbart, säger Teo och lämnar tips på hur man sparar på vattnet…

Skar sig på glas vid lekplats

Skar sig på glas vid lekplats

Nyheter Föräldrar till lekande barn hittade nedgrävda glasflaskor vid lekplats i Skillingaryd…

Påskfint i kommunen

Påskfint i kommunen

Nyheter Tekniska förvaltningen har gjort påskfint i delar av kommunen…

Igenmurad trappa läggs igen 

Igenmurad trappa läggs igen 

Nyheter Som ett led i att få bort gång- och cykeltrafiken vid Enehagsskolan läggs den igenmurade trappan vid Lagastigen igen. …

Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”

Nyheter Värnamo kommun vill leda bort den allmänna gång- och cykeltrafiken från Enehagsskolan. En av åtgärderna har resulterat i att trappan som leder ner till tunneln under Lagastigen har satts igen…

I dag började nye fastighetschefen

Nyheter Claes Karlsson började i dag sin tjänst som fastighetschef i kommunen…

Föräldrar oroliga över ej sandad skolgård

Föräldrar oroliga över ej sandad skolgård

Nyheter Skolgården i Hok täcktes under gårdagen av ett istäcke. Ingen sandning och risken för halkolyckor var stor. …

Claes är ny fastighetschef

Nyheter 40 personer sökte tjänsten som fastighetschef i kommunen. I fredags skrevs anställningsavtalet. …

Därför blev det ett nytt övergångsställe

Därför blev det ett nytt övergångsställe

Nyheter Ett flertal övergångsställen i kommunen har tagits bort då dessa ger en falsk trygghet. Nu har ett nytt anlagts vid den nya cirkulationsplatsen i Skillingaryd…

Försenad öppning av viktig korsning

Försenad öppning av viktig korsning

Nyheter Den 23 oktober, nästa fredag, skulle korsningen öppna vid Storgatan - Sturegatan i Skillingaryd. Då har den varit stängd i 10 veckor under hösten. Nu meddelas det att det blir en vecka senare än beräknat…

Klimatvecka: Trafiksäkerhet och cykelhjälmar i centrum

Klimatvecka: Trafiksäkerhet och cykelhjälmar i centrum

Nyheter Cykelhjälmar, reflexer, kaffe, nyinköpta kakor, elcykel och trafikvett. Vid näst sista dagen på klimatveckan arrangerades trafiksäkerhetsdag i Vaggeryd…

Invånarna ber om lekplatsunderhåll

Invånarna ber om lekplatsunderhåll

Nyheter "Säkerheten går första men vi reparerar bara det akuta i dagsläget". Tekniska nämndens ordförande svarar medborgarnas efterfrågan om bättre lekplatser …

1 / 212

Tips