Vindkraft Boarp

Friska vindar när Eolus informerade

Friska vindar när Eolus informerade

Nyheter Det var friska vindar, i alla fall utomhus, när vindkraftbolaget Eolus bjöd in allmänheten till stiftsgården Tallnäs. – Vi behöver ström, säger Tofterydsbon…

Nu påbörjas arbetet med Boarp vindkraftspark

Nu påbörjas arbetet med Boarp vindkraftspark

Nyheter Idag inleds arbetet med Boarp vindkraftspark som kommer att bestå av fyra vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter. När parken står klar kommer den att producera runt 70 GWh el per år vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 000 villor. …

Klartecken för vindkraften vattenverksamhet

Klartecken för vindkraften vattenverksamhet

Nyheter En anmälan om vattenverksamhet inkom från vindkraftsbolaget Eoulus till Länsstyrelsen i början av oktober. Anmälan behövs för att angöra breddning av väg, dragning av ny väg, anläggning och byte av trummor inför vindkraftsbyggnationen i Boarp……

Beskedet: Klartecken för fyra vindkraftverk

Beskedet: Klartecken för fyra vindkraftverk

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde förra veckan beslutades, om än oenigt, att lämna startbesked för de fyra sökta vindkraftverken i Boarp. – Min bild är att möjligheten att påverka har varit tidigare i processen, säger vice ordförande Mats Bergman (C). …

Startbesked för vindkraftverk: Ärendet återremitterat

Startbesked för vindkraftverk: Ärendet återremitterat

Nyheter Förra veckan behandlade miljö- och byggnämnden en anmälan från Eolus gällande startbesked för att uppföra fyra vindkraftverk i Boarp, östra delen av Vaggeryds kommun. – En reviderad kontrollplan måste lämnas in innan vi kan ta beslut, säger nämndordförande Dauhn (S)…

Tre av fyra vindkraftverk kan få startbesked

Tre av fyra vindkraftverk kan få startbesked

Nyheter Vid dagens sammanträde hos miljö- och byggnämnden finns anmälan om startbesked för uppförande av fyra vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter enligt tillstånd från Länsstyrelsen. – Det är en stor skillnad mellan ansökan som lämnades in för nio år sedan och den som ni har på bordet i dag. Det här blir en katastrof för oss som bor och lever i området, säger Johanna Karlsson i Mörkhultet…

Vindkraft i Boarp – stoppa detta projekt via kommunalt veto

Vindkraft i Boarp – stoppa detta projekt via kommunalt veto

Nyheter Kommunalråd, tillika oppositionsråd, Thomas Axelsson (KD); – Gör om gör rätt! Kommunen måste dra tillbaka sin tillstyrkan genom att använda sitt veto mot denna vindkraftpark. Läs debatten här…

Tips