Bokslut

Bokslut: 37,5 miljoner plus

Bokslut: 37,5 miljoner plus

Nyheter Vaggeryds kommun och kommunkoncernen går mot årsredovisning och bokslut. Resultatet för 2023 pekar mot 7,5 miljoner mer än budgeterat……

Minus i skolkassa

Minus i skolkassa

Nyheter Stor kommunal budget på 478 miljoner gör att kassaminuset får anses som litet med tanke på rådande inflation. – Vi tycker att vi gjort det bra ändå, menar nämndens politiker i barn- och utbildning. …

Överskott i nämnd av fel skäl

Överskott i nämnd av fel skäl

Nyheter Miljö- och byggnämnden fick redovisat sin kassa för året som varit. – Vi har ett överskott av fel skäl, menar förvaltningschefen Andersson…

Minusår hos tekniska

Minusår hos tekniska

Nyheter Bokslutet är klart för tekniska nämnden och det blev ett litet minus för året som varit… …

Stora byggärenden gav miljonöverskott

Stora byggärenden gav miljonöverskott

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens sammanträde fanns verksamhetsberättelse och bokslut med. – Vi ser nu att det sjunker på bygglovssidan jämfört med föregående år, kommenterar politikerna i nämnden…

Tekniska gick några hundra tusen plus

Tekniska gick några hundra tusen plus

Nyheter Vid tekniska nämndens sammanträde summerades året som varit och det blev ”rätt nära noll” trots höga el- och bränslepriser…

Bidrag bidrog till plus i nämndkassa

Bidrag bidrog till plus i nämndkassa

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden fick en rapport om läget i kassan efter 2021. Avvikelsen är 0,08 procent på en tioårsperiod…

Byggrusch ger plus i kassa

Byggrusch ger plus i kassa

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde gicks föregående års kassa och det blev ett ett stort plus tack vare byggruschen…

Mer plus i nämnd än planerat

Mer plus i nämnd än planerat

Nyheter Under måndagskvällen gick tekniska nämnden igenom bokslutet för 2020. ”Vi har jobbat hårt”…

Socialnämndens bokslut är klart

Nyheter Som prognosen visade gjorde socialnämnden ett överskott för 2019…

Plus för kommunstyrelsen

Plus för kommunstyrelsen

Nyheter Årsredovisning och bokslut har nu även godkänts i kommunstyrelsen. Totala resultatet hamnar på plus, men den politiska verksamheten gick minus, då fler och längre sammanträden hållits…

Mycket har hänt under året…

Mycket har hänt under året…

Nyheter Det kunde barn- och utbildningsnämnden konstatera när årsredovisningen godkändes vid senaste mötet. Toaletter, solskydd, stadieindelning, familjecentral… Listan kan göras lång…

Plus för miljö och bygg

Plus för miljö och bygg

Nyheter Att det blir ett plus i bokslutet för nämnden beror bland annat på många sökta bygglov…

Lagom plus för BUN

Lagom plus för BUN

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens budget förra året var 359 miljoner. Bokslutet visar ett litet plus…

Gas och broms i kommunkassan

Gas och broms i kommunkassan

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott har i veckan gått igenom bokslut och årsredovisningen för 2016…

36 blev 41 miljoner

Nyheter Vaggeryds kommuns bokslut blev något bättre än vad som tidigare angetts…

36 miljoner plus för kommunen

36 miljoner plus för kommunen

Nyheter Vaggeryds kommun noterar ett rekordplus för 2016 på lite drygt 36 miljoner kronor…

Starkt bokslut för barn och utbildning

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2016 ser bättre ut än väntat –  redan innan fullmäktige ska fatta beslut om så kallad volymkompensation på måndag kväll…

Tips