Buller

Riksdagsledamot (M): Bullerreglerna behöver ses över ytterligare

Riksdagsledamot (M): Bullerreglerna behöver ses över ytterligare

Nyheter I en motion till riksdagen har ledamoten Mats Green (M) lämnat in ett förslag att se över bullerreglerna. Högst aktuell i dag när kommunfullmäktige ska besluta om översiktsplanen. "Bevekelsegrunden för denna motion är vikten av att kunna bygga bostäder i anslutning till Skillingaryds skjutfält och vikten av att kunna bibehålla och utveckla Anderstorps motorbana och i förlängningen även Förebergs motorbana som brukas av Skillingaryds Motorklubb, men givetvis är vikten av en förändrad och förbättrad bullerlagstiftning av stor betydelse för hela Sverige – oavsett om det gäller landsbygd eller storstad" skriver Green i sin motion…

Trafikverket svarar om bullervallar i Klevshult

Trafikverket svarar om bullervallar i Klevshult

Nyheter Till tekniska nämnden har det inkommit synpunkter gällande bullervallarna mellan Klevshult och E4:an och ansvariga Trafikverket har svarat…

Green (M) vill modernisera bullerreglerna

Green (M) vill modernisera bullerreglerna

Nyheter Mats Green (M) har lämnat in en motion till riksdagen där han vill anpassa bullerreglerna till verkligheten intill Skillingaryds skjutfält och motorbanorna i Anderstorp samt Föreberg utanför Åker…

Godkänd bullerutredning trots grannars klagomål

Godkänd bullerutredning trots grannars klagomål

Nyheter Grannarna till industrin på väster i Skillingaryd, som klagat i flera år, fick inget gehör när andra externa bullermätning genomfördes. Enstaka impulsljud får förekomma och dörrarna ska vara stängda när vissa arbeten utförs…

Plank ska skydda mot buller

Plank ska skydda mot buller

Nyheter En företagare vill sätta upp bullerplank mot grannar men miljö- och byggnämnden vill ha mer information innan bygglovet lämnas…

Godkänner inte bullerutredning

Godkänner inte bullerutredning

Nyheter Efter flera års störande av buller från närliggande industriområde lämnade grannar in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Företagets redovisning av ljudmätning som nu gjorts godkänns inte…

Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Nyheter 50 000 kronor kommer det att kosta ett Skillingarydsföretag om inte bullerutredning lämnas in till miljö- och byggnämnden inom en månad. Uppdaterad…

Grannar störs av industribuller

Grannar störs av industribuller

Nyheter I Skillingaryd har nu en fastighetsägare lämnat in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Närliggande industri har ett högre decibel än vad som är tillåtet och företaget har nu tre månader på sig att åtgärda…

Green (M) utlovar ändring av bullerlagstiftning

Green (M) utlovar ändring av bullerlagstiftning

Nyheter I augusti var det riksdagsbesök i Hult och idag var det dags igen. Ny information om influensområdet och nybyggnationer blev resultatet…

Bullerbekymmer intill europaväg

Bullerbekymmer intill europaväg

Nyheter Vallen som byggdes för många år sedan har börjat sjunka och boende klagar på buller från E4:an. Nu har tekniska utskottet kontaktat Trafikverket för hjälp…

Tips