Förskola

Sommar i backspegeln del 6

Sommar i backspegeln del 6

Nyheter I dag kommer sjätte delen i sommarserien med ämnen som redan har hänt - en tillbakablick alltså. Det här bildspelet kommer i från sommaren 2019 när den nya förskolan Bullerbyn invigdes…

Facket larmar: Barngrupperna för stora i kommunen

Facket larmar: Barngrupperna för stora i kommunen

Nyheter Lavinartad ökning jämfört med fjolåret

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

Nyheter Flera färre förskoleavdelningar

Barn lämnades ensam utanför förskolan

Barn lämnades ensam utanför förskolan

Nyheter ”Ser allvarligt på det som hänt”

Direktanvisning av förskola hävs

Direktanvisning av förskola hävs

Nyheter Beslutet att tilldela Kunskapsförskolan direktanvisning gällande byggnation av förskola på nya området i Vaggeryd hävs. – Det finns ingen att teckna med, säger Kenth Williamsson (S)… …

Förskolan: Vi måste möta en ökning i vår

Förskolan: Vi måste möta en ökning i vår

Nyheter Stora, och lite ojämna kullar, gör att det finns behov av ökning av avdelningar inom förskolan under våren... …

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Nyheter En utredning om planbesked på fastigheten Framnäs i Vaggeryd, där Fritidens förskola finns, har varit uppe hos ledande politiker. Förskoleområde? Njae. Oenighet råder i arbetsutskottet och ärendet går därför till kommunstyrelsen… …

Avgiftsfri juli slopas

Avgiftsfri juli slopas

Nyheter I förskola och fritidshem har det tillämpats en avgiftsfri julimånad för vårdnadshavare. Men om föräldrar har semester en annan tid på året, eller studerar under vecka 25–33 och barnen är på förskola eller fritidshem har avgiften erlagts. – Vi gör inte lika för alla, därför tar vi bort avgiftsfri juli, menar Marijo Corkovic (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden…. …

Skyltar med hakkors sattes upp vid förskola

Skyltar med hakkors sattes upp vid förskola

Nyheter I veckan utsattes en förskola i Vaggeryd för skadegörelse…

Fortfarande stor överbeläggning på förskolorna

Fortfarande stor överbeläggning på förskolorna

Nyheter 11 av 33 barngrupper i förskolorna i Vaggeryds kommun innehåller fler barn än vad som är rekommenderat. Nu kräver fackförbundet Sveriges Lärare att regeringen om barngruppernas storlekar…

Förslag: Reducera förskoleavgiften

Förslag: Reducera förskoleavgiften

Nyheter Till kommunfullmäktiges ledamöter har en tvåbarnspappa skickat in ett förslag angående att reducera förskoleavgiften för barn med hög frånvaro…

Önskar 10 miljoner mer till förskolan i Hok

Önskar 10 miljoner mer till förskolan i Hok

Nyheter Politikerna har prioriterat investeringar inom barn- och utbildningsverksamheten och tekniska nämnden önskar mer pengar till investeringar i förskolan…

Lugnare i förskola – inflyttning i grundskola

Lugnare i förskola – inflyttning i grundskola

Nyheter Elev- och barnomsorgsrapporten presenterades under barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde. – Ganska stor inflyttning i grundskolan, menar förvaltningschef Lorentzon. …

Nu blir det dyrare att ha barn på förskola och fritids

Nu blir det dyrare att ha barn på förskola och fritids

Nyheter Från och med den 1 januari höjer Vaggeryds kommun avgifterna för barnomsorg i kommunen…

Lugnare trend med nyinflyttade barn

Lugnare trend med nyinflyttade barn

Nyheter som en rapport. Nu ses en något lugnare trend på inflyttande barn som ska gå i kommunal förskola……

Ny plattform för vårdnadshavare

Ny plattform för vårdnadshavare

Nyheter Till höstens terminstart lanseras ny plattform. Via en app i mobilen sjukanmäler vårdnadshavare sitt barn…

30 behöriga förskollärare saknas i Vaggeryd

30 behöriga förskollärare saknas i Vaggeryd

Nyheter För att förskolorna ska klara sitt uppdrag borde minst 70 procent av förskollärarna ha förskollärarexamen. Men i Vaggeryds kommun är bara 52 procent behöriga, visar ny statistik från Skolverket…

Fler väljer förskola i Skillingaryd

Fler väljer förskola i Skillingaryd

Nyheter Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde redovisades barnomsorgsrapporten…

Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

Nyheter Till kommunen har en förfrågan inkommit gällande direktanvisning av mark för att bygga förskola i egen regi på Östra Strand i Vaggeryd, där upp till 100 barn kan få plats. Ett oenigt arbetsutskott skickade vidare frågan till kommunstyrelsen för beslut…

Godkände moduler till förskolan

Godkände moduler till förskolan

Nyheter Kommunstyrelsens politiker gjorde tummen upp och tekniska nämnden godkände upphandlingen och tilldelade Expandia moduler till uppdraget om nya förskolelokaler i Vaggeryd…

1 / 41234

Tips