Hundrastgård

Eniga politiker: Nej till hundrastgård

Eniga politiker: Nej till hundrastgård

Nyheter Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen lämnade ett avslag på medborgarförslagen om kommunala hundrastgårdar…

Nej och tveksamhet till hundrastgård

Nej och tveksamhet till hundrastgård

Nyheter Två av fem tyckte inte att förslaget om hundrastgård skulle bifallas under kommunstyrelsens arbetsutskott. – Är det ett kommunalt uppdrag?, undrar Gert Jonsson (M)…

Ingen kommunal hundrastgård

Ingen kommunal hundrastgård

Nyheter När medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i kommunal regi behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott, blir förslaget att avslå det hela…

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Tilldelas pengar kan en hundrastgård bli verklighet

Nyheter Ett flertal medborgarförslag gällande hundrastgårdar har inkommit till kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har hanterat förslagen och kan hantera det men det är en pengafråga…

Hundrastgård avslogs direkt

Hundrastgård avslogs direkt

Nyheter Trots tidigare önskningar nekas fortsatta förslag om hundrastgård i kommunen…

Ej överens om kommunal hundrastgård

Ej överens om kommunal hundrastgård

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget om hundrastgård i Vaggeryd eller/och Skillingaryd. Men några partier tyckte att sociala företag skulle anordna rastgård…

Inget ja till hundrastgård

Inget ja till hundrastgård

Nyheter I mer än ett år har en Vaggerydsbo väntat på att hans medborgarförslag ska behandlas politiskt. Men väntan ser ut att ha varit förgäves…

Hundrastgården blev återremiss

Hundrastgården blev återremiss

Nyheter Tekniska utskottet sa nej till medborgarförslaget om hundrastgård och kommunstyrelsen återremitterar nu förslaget…

Hundrastgård bör vara mellan orterna

Hundrastgård bör vara mellan orterna

Nyheter Ett medborgarförslag har kommit in till kommunstyrelsen angående önskemål att anlägga en hundrastgård i kommunen…

Hundrastgård i Hok

Hundrastgård i Hok

Nyheter Hokinvånare har skickat in fråga till kommunen angående hundrastgård…

Tips