Kultur och fritid

Unik föreställning i Skillingaryd

Unik föreställning i Skillingaryd

Nyheter I veckan kan man uppleva kultur i byn när Skillingaryds teaterförening arrangerar ”Händelser” hos Remida i samarbete med Kultur- och fritid…

Kan bli ändrade avgifter för sporthallarna

Kan bli ändrade avgifter för sporthallarna

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för förslag till nya avgifter för sporthallarna…

Inget ja ännu till WAK

Nyheter WAK, Waggeryds Atletklubb, har ansökt om 136 000 kronor från kommunen för bortfall av inkomster med stängda lokaler på grund av coronapandemin…

800 000 i minskade intäkter

800 000 i minskade intäkter

Nyheter Prognosen för sim- och sporthallarna i Vaggeryds kommun visar på ett negativ resultatet om 800 000 kronor för första halvåret och det är kopplat till coronapandemin…

Handelsbankens tidigare lokaler kan bli det nya biblioteket

Nyheter Frågan om lokalisering för biblioteket i Vaggeryd har varit uppe sedan det konstaterades att en flytt från Fenix var nödvändig…

Samlingslokaler delar på 550 000 kronor

Samlingslokaler delar på 550 000 kronor

Nyheter Folkets Hus i Vaggeryd får den största delen av kultur- och fritidsnämndens bidrag till samlingslokaler…

Vikande siffror för korpidrotten

Vikande siffror för korpidrotten

Nyheter Lite i det tysta redovisar Skillingaryds Korpförbund goda, men vikande siffror, för verksamheten…

Så fördelas bidragen till kulturföreningarna

Nyheter Av kultur- och fritidsnämndens pengaflöde över föreningslivet föll 150 000 kronor över kulturföreningarna…

Tidig julafton för föreningslivet

Tidig julafton för föreningslivet

Nyheter I kväll var det en tidig julafton för föreningslivet. Inte mindre än 441 800 kronor fördelades till föreningarna i Vaggeryds kommun i form av  särskilt  föreningsbidrag. …

Kommunledningen besökte ungdomsgård

Kommunledningen besökte ungdomsgård

Nyheter "Vi vill ut och se verksamheten" - under morgontimmarna har kommunledningens trio besökt ungdomsgården i Skillingaryd…

Stämningsfullt nationaldagsfirande

Stämningsfullt nationaldagsfirande

Nyheter Traditionsenlig nationaldagsfirande i Skillingaryds hembygdspark lockade hundratals…

Utökad biblioteksservice i Klevshult

Nyheter Som vi berättat tidigare stänger biblioteket i Klevshult. Nämnd och samhällsförening är enade om att den här lösningen innebär ökad service för invånarna…

Fyra S:en ska få igång våra seniorer

Fyra S:en ska få igång våra seniorer

Nyheter Kommunens seniorer ska framöver bli Sundare, Smartare, Starkare…

TV: Fyra ess i leken

TV: Fyra ess i leken

Nyheter Sund, Smart, Stark, Senior! Det satsar man nu på i Vaggeryds kommun…

Föreningsbidragen sätts under lupp

Föreningsbidragen sätts under lupp

Nyheter Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut  lång över en miljon kronor i direkta anslag, särskilda bidrag, anslag till samlingslokaler samt verksamhetsstöd…

Oförändrat 200 000 till kulturföreningarna

Nyheter Verksamhetsstödet till kulturföreningarna från kultur- och fritidsnämnden uppgår även i år till 200 000 kronor…

Skillingaryd simhalls rening måste renoveras

Skillingaryd simhalls rening måste renoveras

Nyheter Det har inte gått många år sedan simhallen i Skillingaryd byggdes om för 15 miljoner…

Principbeslut om flytt av UG till torget

Principbeslut om flytt av UG till torget

Nyheter Nu sätter kultur- och fritidsnämnden press på kommunledningen för att kunna flytta den kommunala ungdomsverksamheten i UG till de VSBo-ägda lokalerna vid torget i Skillingaryd…

Tips