Lex Maria

Patient började brinna

Notiser En patient drabbades av en ytlig brännskada under en såromläggning. Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan efter dödsfall

Nyheter En äldre person i bygden avled några dagar efter att magsmärtor och kräkningar bedömts vara magsjuka. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.  …

Flera anmälningar mot läkare

Flera anmälningar mot läkare

Nyheter En läkare vid Värnamo sjukhus har anmälts enligt lex Maria. Det handlar om den läkare som tidigare sagts upp…

Anmälan enligt lex Maria

Nyheter Det blev en komplikation vid stomioperation på Värnamo sjukhus.  …

Anmälan efter blindtarmsoperation

Nyheter En anmälan om lex Maria har gjorts efter en blindtarmsoperation vid Värnamo sjukhus.  …

Lex Maria-anmälan i Värnamo

Nyheter En patient med bröstsmärtor togs inte med till Värnamo sjukhus för bedömning och nu har en anmälan enligt lex Maria gjorts…

Anmälan efter stroke

Nyheter En patient fick stroke i samband med kranskärlsröntgen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fel födelsemärke togs bort

Fel födelsemärke togs bort

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett Lex Maria-ärende som handlar om att en patient fick fel födelsemärke borttaget vid en operation…

Fördröjd operation anmäls

Fördröjd operation anmäls

Nyheter Behandlingen av en stressfraktur i höften fördröjdes vid Värnamo sjukhus och Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmäler lång handläggning på sjukhuset

Anmäler lång handläggning på sjukhuset

Nyheter En lång handläggning vid Värnamo sjukhus försenade behandlingen av en tumörförändring hos en patient…

Anmälan efter allvarlig infektion i ögat

Anmälan efter allvarlig infektion i ögat

Nyheter En patient vid Värnamo sjukhus drabbades av en allvarlig infektion efter en injektion i ögat…

Anmälan efter operation

Anmälan efter operation

Nyheter En patient fick efter operation av ena höftleden en allvarlig infektion i operationsområdet…

Värnamo.nu

Anmälan enligt lex Maria efter knäoperation

Nyheter En sena i knäet gick av två gånger efter en knäprotesoperation…

Anmälan efter handledsfraktur

Anmälan efter handledsfraktur

Nyheter En händelse vid Värnamo sjukhus om en handledsfraktur som krävde ytterligare operation har utretts…

Anmälan efter dödsfall

Anmälan efter dödsfall

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en tarm skadades när en urinkateter opererades in genom bukväggen och komplikationer uppstod…

4 / 41234

Tips