Lex Maria

Hjärnblödning upptäcktes inte

Notiser Flera faktorer ledde till att en hjärnblödning inte upptäcktes på röntgenbilderna, vilket i sin tur ledde till att en patient senare avled. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fördröjd cancerbehandling anmäldes

Notiser En remiss enligt standardiserat vårdförlopp för misstänkt cancersjukdom blev fördröjd i tre månader. När tumören diagnosticeras hade förloppet gått för långt för operation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fördröjd cancerdiagnos anmäldes

Notiser En vårdsökande kvinna bedömdes först ha mjölkstockning och fick behandling för det. Vid en uppföljning några veckor senare konstaterades att kvinnan drabbats av bröstcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Datasystemfel orsakade läkemedelsmiss

Notiser Ett fel i datajournalsystemet Cosmic ledde till att två patienter fick för höga doser läkemedel. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Blodförgiftning efter operation

Blodförgiftning efter operation

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av blodförgiftning…

Benbrott upptäcktes inte

Nyheter Vid en första röntgenundersökning syntes inget benbrott och patienten skrevs därför ut. När patienten på grund av smärtor kom tillbaka och röntgades igen, upptäcktes ett benbrott i lårbenshalsen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hudförändring felbedömdes

Notiser Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Rutin följdes inte – Lex Maria beslut meddelas

Nyheter Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslutet i ett ärende som handlar om en patient som fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts…

Diagnos fördröjdes

Notiser IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.  …

Fick opereras två gånger

Notiser En instrumentbrist vid ett sjukhus i länet till ny operation och detta anmäldes enligt lex Maria…

Anmäler enligt lex Maria

Anmäler enligt lex Maria

Nyheter En patient vid Värnamo sjukhus fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts.  …

Förväxling av läkemedel har anmälts

Förväxling av läkemedel har anmälts

Nyheter En patient skulle få en förberedande spruta inför narkosen men en förväxling av läkemedel gjorde så att muskelavslappnande medel injicerades i stället. Region Jönköpings län anmält händelsen för prövning enligt lex Maria…

Trycksår uppmärksammades inte

Trycksår uppmärksammades inte

Nyheter En patient med gipsat benbrott drabbades av trycksår som inte upptäcktes i tid.  …

Lex Maria-ärende för gravid

Lex Maria-ärende för gravid

Nyheter IVO meddelar beslut i ett Lex Maria-ärende om en kvinna som var gravid.  …

Anmäler enligt lex Maria

Notiser Symtom hos en patient som fått pacemaker inopererad tolkades inte korrekt från början vid Värnamo sjukhus och därför fördröjdes diagnosen med några timmar…

Anmälan kring barnafödande

Notiser En kvinna har fortfarande komplikationer efter en händelse vid sjukhuset och har nu anmälts enligt lex Maria…

Patient började brinna

Notiser En patient drabbades av en ytlig brännskada under en såromläggning. Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan efter dödsfall

Nyheter En äldre person i bygden avled några dagar efter att magsmärtor och kräkningar bedömts vara magsjuka. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.  …

Flera anmälningar mot läkare

Flera anmälningar mot läkare

Nyheter En läkare vid Värnamo sjukhus har anmälts enligt lex Maria. Det handlar om den läkare som tidigare sagts upp…

Anmälan enligt lex Maria

Nyheter Det blev en komplikation vid stomioperation på Värnamo sjukhus.  …

1 / 212

Tips