Lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – risk för spridning vid lång väntan

Anmälan enligt lex Maria – risk för spridning vid lång väntan

Nyheter En patient fick, till följd av att fel remiss använts och på grund av att behov av ytterligare åtgärd inte uppmärksammats, vänta i 16 månader på en kompletterande operation av hudområdet som vid provtagning visat ett ytligt malignt melanom, hudcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av livmodercancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av livmodercancer

Nyheter En kvinna fick fördröjd diagnos av cancer i livmodern. Fördröjningen har föranlett utredning och förtydligande av riktlinjer för utredning av liknande tillstånd. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Cancerdiagnos dröjde – patienten avled

Nyheter Region Jönköpings län anmäler sig själva enligt lex Maria. Detta då två patienter fått fördröjda diagnoser på malignt melanom. I ett av fallen avled patienten…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik ledde till intensivvård

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik ledde till intensivvård

Nyheter Fördröjd diagnostik av blodförgiftning ledde till behov av intensivvård och risk för allvarlig vårdskada. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos och kirurgisk åtgärd

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos och kirurgisk åtgärd

Nyheter En ung patients knäproblem misstänktes bero på en skadad menisk. Först efter röntgen flera månader senare framkom att det istället kunde röra sig om en tumör, men trots misstanken tog det ytterligare två månader innan en kompletterande utredning gjordes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – röntgensvar var inte fullständiga

Anmälan enligt lex Maria – röntgensvar var inte fullständiga

Nyheter I flera fall har svar på röntgenundersökningar inte varit fullständiga. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – avled i cirkulationskollaps

Anmälan enligt lex Maria – avled i cirkulationskollaps

Nyheter En patient som sökte sjukvård avled i cirkulationskollaps till följd av sepsis (blodförgiftning). Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

Nyheter En patient som tidigare har drabbats av blodpropp i lungorna fick fördröjd lungembolidiagnos, fördröjningen tros bero på bristande kommunikation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – blodfilter lämnades kvar

Anmälan enligt lex Maria – blodfilter lämnades kvar

Nyheter En rad händelser bidrog till att borttagandet av ett insatt filter i ett djup blodkärl missades. Patienten fick på grund av detta livslångt kvarstå på blodproppsförebyggande läkemedel vilket för denna enskilda patient utgjorde en särskilt stor risk för andra komplikationer…

Anmälan enligt lex Maria – patient avled till följd av blodförgiftning

Anmälan enligt lex Maria – patient avled till följd av blodförgiftning

Nyheter Patient avled till följd av sepsis kort efter utskrivning från intensivvårdsavdelning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria …

Anmälan enligt lex Maria – patient avled i väntan på utredning

Anmälan enligt lex Maria – patient avled i väntan på utredning

Nyheter En patient avled i hemmet sedan hen drabbats av blodproppar i lungorna. Patienten hade några dagar tidigare sökt vård på vårdcentral, där patienten undersökts och lämnat prover. En fortsatt undersökning var planerad, men gjordes inte akut. Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – patient avled av brusten kroppspulsåder

Anmälan enligt lex Maria – patient avled av brusten kroppspulsåder

Nyheter En patient sökte akutmottagning på grund av bröstsmärta, undersöktes och utreddes utan att någon klar orsak kunde hittas. Patienten återvände hem sedan symtomen avtagit, men hittades avliden nästa dag, orsakat av bristning av kroppspulsådern. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fördröjd diagnos och behandling av hjärtinfarkt lex Maria-anmäls

Fördröjd diagnos och behandling av hjärtinfarkt lex Maria-anmäls

Nyheter En patient sökte till akutmottagning på grund av obehagskänsla i bröstet samt smärtor som varierade i intensitet. Av olika skäl fördröjdes både diagnos och behandling som gjorde att risk för allvarlig vårdskada förelegat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Försenad cancerdiagnos anmäls

Försenad cancerdiagnos anmäls

Nyheter En patient som sökte vård på grund av svullnad och ömhet över ena tinningen, fick cancerdiagnosen fördröjd då det först bedömdes vara en ofarlig böld som opererades bort utan analys. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient fick blodpropp efter operation – nu anmäls händelsen

Patient fick blodpropp efter operation – nu anmäls händelsen

Nyheter En patient drabbades av blodproppar i lungorna i efterförloppet av en akut bukoperation. Enligt gällande riktlinjer ska blodproppsförebyggande läkemedel ges i samband med sådana operationer, så skedde inte i det aktuella fallet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd cancerdiagnos

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd cancerdiagnos

Nyheter En patient som sökte vård på vårdcentral för knölar i bröstet fick inte komma på mammografiundersökning förrän fyra månader senare, då det visade sig vara cancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hjärtbesvär uppmärksammades inte tillräckligt

Hjärtbesvär uppmärksammades inte tillräckligt

Nyheter En patient som sökte vård akut på vårdcentral på grund av bröstsmärtor, andningsbesvär och stress, fick recept på antibiotika. Två dagar senare påträffades patienten död. Brister i kommunikation med patienten och information mellan vårdpersonal har bidragit till att patientens bröstsmärtor inte uppmärksammades tillräckligt…

Anmälan enligt lex Maria –  tumör på hjässan

Anmälan enligt lex Maria – tumör på hjässan

Nyheter En patient opererades för skivepitelcancer, en slags hudtumör, på hjässan. Fördröjning av diagnos och provsvar ledde till kraftig tillväxt av hudtumören…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjt provsvar av hudcancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjt provsvar av hudcancer

Nyheter En patient fick vänta fem månader på provsvar av hudförändring på foten. Hudförändringen bedömdes först som godartad men visade sig vara malignt melanom, alltså hudcancer…

Barn för sent behandlad

Barn för sent behandlad

Nyheter Ett barn som sökte vård för smärta och haltande gång fick röntgenundersökning först fem månader efter sin första kontakt med vården…

1 / 41234

Tips