Lex Maria

Fick försämrad syn

Fick försämrad syn

Nyheter En patient fick försämrad syn efter en fördröjd kontroll av förhöjt tryck i ögat, så kallat glaukom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – risk för skada på hjärtat

Anmälan enligt lex Maria – risk för skada på hjärtat

Nyheter En patient utsattes för risk för allvarlig skada på hjärtat i samband med en undersökning och behandling…

Anmälan enligt lex Maria – barn skadat vid förlossning

Anmälan enligt lex Maria – barn skadat vid förlossning

Nyheter Ett barn drabbades av syrebrist i samband med förlossning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Avstannad cancerutredning missad med ett halvår

Avstannad cancerutredning missad med ett halvår

Nyheter Utredning av misstänkt cancer avstannade vilket upptäcktes först ett halvår senare då utredningen återupptogs. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Ordination av läkemedel missades – anmält enligt lex Maria

Ordination av läkemedel missades – anmält enligt lex Maria

Nyheter En patient som inkom till akutmottagningen med skadat knä ordinerades inte blodförtunnande medicin trots att patienten hade en känd koagulationsrubbning och tidigare propp i underbenet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Diagnos fördröjdes – anmält enligt lex Maria

Diagnos fördröjdes – anmält enligt lex Maria

Nyheter En patient som sökt vård på grund av smärta i vänster sida av bröstkorgen, fick sin cancerdiagnos fördröjd på grund av brister i organisation och kommunikation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria. …

Kalcium orsakade skador i hand

Kalcium orsakade skador i hand

Nyheter Ett barn fick skador på senor i handen på grund av att kalcium läckte ut i vävnaden vid behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fördröjd cancerdiagnos anmäld enligt lex Maria

Fördröjd cancerdiagnos anmäld enligt lex Maria

Nyheter En patient som fick en hudförändring borttagen fick vänta fem månader på provsvaret, som visade att det rörde sig om malignt melanom, hudcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Förväxlad identitet ledde till att fel läkemedel gavs

Förväxlad identitet ledde till att fel läkemedel gavs

Nyheter En patient som drabbats av en allvarlig allergisk reaktion och hjärtinfarkt fick sin identitet förväxlad med en annan patient…

Anmälan enligt lex Maria – avsliten hälsena

Anmälan enligt lex Maria – avsliten hälsena

Nyheter En patient som sökte vård efter misstanke om att hälsenan slitits av fick hälsenerupturen konstaterad först efter tre veckor…

Anmälan enligt lex Maria – patient avled

Notiser En patient som vårdats på sjukhus för försämring i sin KOL-sjukdom, avled senare i covid-19. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fördröjd cancerbehandling – Lex Maria anmäls

Notiser Avsaknad av uppföljning och bristande kontinuitet kan ha lett till fördröjd handläggning och behandling av en svårdiagnostiserad, långsamt växande hjärntumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Missad hjärtinfarkt – Lex Maria anmäls

Notiser En patients EKG visade tecken på akut hjärtinfarkt, men felbedömdes av ansvarig läkare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient avled av allergisk reaktion – lex Maria anmäls

Notiser En patient avled efter allergisk chock som inte gick att häva. Patienten hade tidigare behandlats för misstänkt allergisk chock och efter detta inte fått adrenalinspruta utskriven, vilket ska ske enligt rådande rutiner. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient lades inte in – nu Lex Maria anmäls händelsen

Notiser En patient med blodproppar i lungorna bedömdes kunna återgå till hemmet, men skulle enligt rådande rutiner lagts in för observation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Kejsarsnitt fördröjdes – Anmälan enligt lex Maria

Notiser Möjliga brister i kommunikation mellan förlossningspersonal och jourhavande läkare kan vara en orsak till att ett akut kejsarsnitt fördröjdes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan om lex Maria – feldosering av läkemedel

Notiser På grund av bristande kommunikation fick en patient för hög dos av ett läkemedel. Dosen justerades omedelbart vid upptäckten och patienten återhämtade sig snabbt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient svimmade vid provtagning – händelsen lex Mariaanmäls

Notiser En patient svimmade under provtagning och fallet orsakade hjärnblödning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fick amputera del av benet – nu lex Mariaanmäls händelsen

Notiser Att diagnostiseringen fördröjdes ledde till att en patient fick amputera en del av benet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Lex Maria efter patiens död

Notiser IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har meddelar beslut i ett ärende där en patient dog. Det är beslut i lex Maria-ärende…

2 / 41234

Tips