Logpoint

Hett på logistikområde

Hett på logistikområde

Nyheter En stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträde är det stora logistikområdet i norra delen av Vaggeryd, där ett gemensamt namn inte är riktigt beslutat ännu, om det blir Logpoint eller södra Stigamo…

Vill utlysa namntävling

Vill utlysa namntävling

Nyheter Logpoint eller södra Stigamo. Vad heter egentligen området i norra delen av kommunen?…

Lantmäteriet försenar arbetet på Logpoint

Lantmäteriet försenar arbetet på Logpoint

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde finns den stående punkten ”Lägesrapport Logpoint” och här förmedlas det senaste om det stora kommunägda logistikområdet i norr…

Högt tryck på Logpoint

Högt tryck på Logpoint

Nyheter Vid varje sammanträde kommunstyrelsen har finns den stående punkten, Logpoint, där det nu blivit en ”ketchupeffekt”…

Infrahubs köper mark för 24 miljoner

Infrahubs köper mark för 24 miljoner

Nyheter Vaggeryds kommun har sålt 76 000 kvadratmeter mark till Infrahubs Fastighet, med en option på ytterligare 53 000 kvadratmeter angränsande mark på logistikområdet södra Stigamo – en del av Logpoint South Sweden…

Intressenter finns till hela Logpoint

Intressenter finns till hela Logpoint

Nyheter Området är klart för försäljning och hela ytan är nu av intresse…

Klas fick svar om Stigamo

Klas fick svar om Stigamo

Nyheter En interpellation från Klas Gustavsson (EMP) till kommunstyrelsens ordförande angående Logpointarbetet fick svar under kommunfullmäktige…

Vill ha skylt om kommunen

Vill ha skylt om kommunen

Nyheter Empartiet motionerar till kommunfullmäktige om bättre skyltning vid logistikområdet Södra Stigamo…

Tomt för 22 miljoner är såld

Tomt för 22 miljoner är såld

Nyheter I förra veckan skrevs avtalet med ett värde på 22 miljoner kronor. Nu är kommunens hitintills största tomt såld på Stigamo och Logpoint…

Kommunalrådets framtidsvision

Kommunalrådets framtidsvision

Nyheter Etableringstomter tar form i norra delen av kommunen. Vi har träffat kommunalrådet Gert Jonsson (M) för en önskevision av Logpoint…

Gert Jonsson om Logpoint 2024

Gert Jonsson om Logpoint 2024

Nyheter Etableringstomter tar form i norra delen av kommunen. Vi har träffat kommunalrådet Gert Jonsson (M) för en framtidsanalys…

Gert Jonsson om Logpoint 2019

Gert Jonsson om Logpoint 2019

Nyheter Framtidens etableringstomter tar form i norra delen av kommunen. Vi har träffat kommunalrådet Gert Jonsson (M) för en nulägesanalys…

Taxan höjs på Stigamo

Taxan höjs på Stigamo

Nyheter Utredning på att särtaxera tomterna vid Stigamo har gjorts då kostnaderna har ökat. Tekniska nämnden föreslår att normaltaxan höjs istället fram till nästa år…

Startbesked lämnades för södra Logpoint

Startbesked lämnades för södra Logpoint

Nyheter Ett godkänt startbesked för södra Logpoint på 170 hektar lämnades under senaste kommunstyrelsesammanträdet…

Infrastruktur byggs på södra Logpoint

Infrastruktur byggs på södra Logpoint

Nyheter Nu har tekniska nämnden lämnat ett positivt besked angående startbeskedet vid södra delen av Logpoint…

Första industritomten såld

Första industritomten såld

Nyheter Nu har första kvadratmetrarna på norra Logpointområdet sålts…

Viktigt att hålla ihop Logpoint

Viktigt att hålla ihop Logpoint

Nyheter Ett arbetsutskott i kommunstyrelsen var eniga om marknadsföringen av Logpoint…

Fjärrvärme för 20 miljoner

Fjärrvärme för 20 miljoner

Nyheter Ska nya industritomtägaren på Logpoint bestämma själv hur lokalerna ska värmas upp eller ska det ingå i markavtalet? Nu har frågan om uppvärmning hamnat på kommunstyrelsens arbetsutskotts bord…

Intressent lämnat option på 42 hektar

Intressent lämnat option på 42 hektar

Nyheter Vid södra Logpointområdet i norra delen av kommunen har säkert många sett att skogen håller på att huggas ner. Här kommer nytt industriområde tas i bruk och förfrågningar på marken är många – och framför allt stora……

Sten ska smycka ny cirkulationsplats

Sten ska smycka ny cirkulationsplats

Nyheter Vid södra delen av Logpoint kommer en ny cirkulationsplats anläggas. I mitten ska stenar utgöra utsmyckningen…

1 / 212

Tips