Socialförvaltningen

Efter missen – kommunen rapporterar sig själva

Efter missen – kommunen rapporterar sig själva

Nyheter Agerar efter Skillingaryd.nu:s avslöjande

Förvaltningens miss: Hundratals fick känslig information om andra

Förvaltningens miss: Hundratals fick känslig information om andra

Nyheter Socialchefen: ”Kommer ta fram åtgärder”

Nytt särskilt boende: Vi ska bygga för framtidens behov

Nytt särskilt boende: Vi ska bygga för framtidens behov

Nyheter Boel Sjöström utvecklingsledare, Lotta Damberg förvaltningschef och verksamhetschef äldreomsorg Liv Svensson fanns på plats under måndagskvällens kommunfullmäktige för att återrapportera om förstudie om utveckling och dimension av ett nytt särskilt boende i kommunen… …

Klart: Så blir de nya vårdavgifterna

Klart: Så blir de nya vårdavgifterna

Nyheter Nu har socialförvaltningen i Vaggeryds kommun klubbat de nya avgifter som ska gälla för 2024. I inflationstider så skulle man kunna tro att det kommer bli betydligt mycket dyrare – men så är inte fallet…

Nya EU-direktivet blir miljonförlust för förvaltningen

Nya EU-direktivet blir miljonförlust för förvaltningen

Nyheter EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila har varit flitigt debatterat innan och efter det trädde i kraft den 1 oktober. Som en följd av detta spår socialförvaltningen i kommunen ett ekonomiskt resultat i röda siffror…

Ny lokal invigdes för elev- och familjestöd

Ny lokal invigdes för elev- och familjestöd

Nyheter I huset på Storgatan, med ingång på baksidan av det tidigare bankhuset, finns numera socialförvaltningens stödpersoner för familjer, barn och unga…

Personalens medborgarförslag avslogs

Personalens medborgarförslag avslogs

Nyheter Personalen på Familjecentralen i Vaggeryds kommun skickade in ett medborgarförslag där de ansåg att en ny kuratorstjänst skulle behövas. Men vid socialnämndens senaste sammanträde avslogs förslaget…

Nytt EU-direktiv skapar arbetstillfällen i kommunen

Nytt EU-direktiv skapar arbetstillfällen i kommunen

Nyheter EU:s nya arbetstidsdirektiv har knappast gått någon förbi. När Vaggeryds kommun nu ska anpassa sig efter de nya förutsättningarna kan det skapa 32 nya jobb inom vårdsektorn…

Socialförvaltningen – en trivsam organisation

Socialförvaltningen – en trivsam organisation

Nyheter Medarbetarna inom kommunens socialförvaltning har svarat på en enkät och att döma av den så har de cirka 450 medarbetarna en trivsam arbetsplats…

Dyrare mat på kommunens särskilda boenden

Dyrare mat på kommunens särskilda boenden

Nyheter Från och med den 1 januari nästa år kommer det bli 63 kronor dyrare i månaden att äta mat för den som bor på ett av kommunens särskilda boenden…

Arbetet med biståndsbedömt trygghetsboende fortskrider

Arbetet med biståndsbedömt trygghetsboende fortskrider

Nyheter För närvarande finns inte formen biståndsbedömt trygghetsboende i Vaggeryds kommun. Men startskottet för att få den på plats har fyrats av och under torsdagen informerade socialnämnden om hur arbetet fortskrider…

Dyster ekonomisk prognos för socialnämnden

Dyster ekonomisk prognos för socialnämnden

Nyheter När socialnämnden presenterade den ekonomiska delårsrapporten för 2022 så visar den en prognos på minus 750 000. Det förväntade underskottet är dock ingenting socialförvaltningen har kunnat påverka menar socialchef Lotta Damberg. – Det är inflationskostnader som vi beräknat till 550 000, berättar hon…

IHR: Nytt unikt projekt med teambaserad rehabilitering

IHR: Nytt unikt projekt med teambaserad rehabilitering

Nyheter IHR står för intensiv hemrehabilitering och är ett alldeles nystartat projekt inom Vaggeryds kommun. Målsättningen är att den enskilda invånaren ska bibehålla eget boende, hälsa, ökad livskvalité och självständighet men också att minska samhällets kostnader. Vi har träffat initiativtagaren och verksamhetschefen Maria Nordgren på socialförvaltningen…

Ansträngt läge i kommunen

Ansträngt läge i kommunen

Nyheter När coronapandemin slog till igen så märks det bland annat inom skolan och socialförvaltningen…

Maten tog slut på kommunal restaurang

Maten tog slut på kommunal restaurang

Nyheter Under söndagen var det ett högt tryck på Mejeriets restaurang i Skillingaryd. Maten tog slut innan lunchen var över…

Ingen alkoholservering på äldreboende

Ingen alkoholservering på äldreboende

Nyheter I spåren efter debatten om läsk på äldreboenden ställde vi frågan om alkoholservering. Någon alkoholservering sker inte i nuläget, men det kan komma att förändras…

Att vara kontaktfamilj – en uppskattad insats

Att vara kontaktfamilj – en uppskattad insats

Nyheter Flera barn i kommunen står på kö och är i behov av en extrafamilj någon gång i månaden. Familjehemssekreteraren Jenny Myrstedt berättar mer om behovet som finns och hur man blir en kontaktfamilj…

Ska få varm mat dagligen

Ska få varm mat dagligen

Nyheter Brister i hanteringen kopplade till rutiner samt hantering och förpackning av kyld mat gör nu att brukarna får daglig leverans med varm mat…

Äldreomsorgslyftet ska stärka Vaggeryds kommun

Äldreomsorgslyftet ska stärka Vaggeryds kommun

Nyheter Socialförvaltningen ansöker om medel för äldreomsorgslyftet…

Första omgången av vaccineringen klar – nu är det dags för andra dosen

Första omgången av vaccineringen klar – nu är det dags för andra dosen

Nyheter På några veckor har boende på kommunens vård- och omsorgsboenden erbjudits den första dosen av vaccin mot covid-19. Nu påbörjas vaccination med dos nummer två…

1 / 41234

Tips