Anders Friberg

Anders Friberg har avlidit

Anders Friberg har avlidit

Nyheter Anders Friberg, ordförande för LRF Jönköpings län avled i lördags den 26 februari efter en tids sjukdom. Han somnade in i kretsen av sina närmaste. Han var bosatt i Krängsberg norr om Vaggeryd…

Debatt: Maten är vår gemensamma angelägenhet

Notiser LRF kan i en aktuell beräkning visa att kostnaderna för oss svenska lantbrukare de senaste månaderna ökat med ofattbara 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Det har slagit hårt mot våra drygt 3000 lantbruksföretag i Jönköpings län, som bidrar med mat till samhället och som dessutom genererar skattepengar till bland annat vår vård och skola. Här genereras exempelvis 8,7% av hela Sveriges totala mjölkproduktion och 8,5 % av den totala nötköttsproduktionen…

Bildspel: Temakväll med fokus på dovhjort 

Nyheter Under gårdagskvällen arrangerade LRF Värnamos kommungrupp en temakväll med inriktning på dovhjort. …

Rovdjur och tamboskap, går det att samsas

Nyheter På senare tid har det varit mycket fokus på vargfrågan i och med konstaterandet av ett etablerat vargrevir i Jönköpings län…

LRF är starkt kritisk till vargreviret

Nyheter Hur jobbar LRF med rovdjursfrågan? Det fick vi svar på när LRF anordnade en digital informationskväll med vargfrågan i centrum…

Fossilfria bränslen i jord- och skogsbruk år 2030

Fossilfria bränslen i jord- och skogsbruk år 2030

Nyheter Det är ett av de mål som LRF har satt upp i sitt hållbarhetsprogram…

Debatt: Skogsägare sjunger ut

Debatt: Skogsägare sjunger ut

Nyheter Organisationer  med anknytning till skogen debatterar och en av dem är Anders Friberg från Byarum…

Anders – hur minns du stormen Gudrun?

Anders – hur minns du stormen Gudrun?

Nyheter För 15 år sedan slog stormen "Gudrun" ut landsbygden i våra kommuner. Vi har fått en pratstund med LRF nuvarande regionordförande, och skogsägare, Anders Friberg från Krängsberg utanför Vaggeryd…

Gemensamma krafter ska minska vildsvinsproblemen

Gemensamma krafter ska minska vildsvinsproblemen

Nyheter Ikväll möter markägare, LRF, Länsstyrelsen och Jägarorganisationer upp för att diskutera vildsvinsproblematiken …

Debatterar vildsvin

Debatterar vildsvin

Nyheter Anders Friberg och två andra debatterar frågan om vildsvin…

Karin Eickhoff blir ny regionchef

Karin Eickhoff blir ny regionchef

Nyheter Karin Eickhoff tillträder som ny regionchef för LRF Sydost och Jönköpings län den 1 september…

Vildsvinen plågar lantbruket

Vildsvinen plågar lantbruket

Nyheter Antalet vildsvin har ökat dramatiskt genom åren och drabbar nu lantbrukets produktion och därmed ekonomiskt…

John blev Årets nötköttsföretagare

Nyheter Igår delade LRFs ordförande Anders Friberg ut priset Årets nötköttsföretagare till John Oscarsson från Landsbro…

Vildsvinen orsakar allt större bekymmer

Vildsvinen orsakar allt större bekymmer

Nyheter LRF kräver krafttag för att begränsa vildsvinens utbredning…

Ny delegation för viltförvaltning utsedd

Nyheter Nyligen utsåg Länsstyrelsen en ny sammansättning av delegationen för viltförvaltning…

Anders omvaldes som regionordförande

Nyheter Anders Friberg, Krängsberg Vaggeryd, valdes om till ordförande för LRF Jönköpings län…

Vildsvinsstammen är ett hot mot jordbruket

Vildsvinsstammen är ett hot mot jordbruket

Nyheter LRF har två träffar i länet för att diskutera vildsvinsjakt…

Viktigt att staten vill få bukt med betesskadorna

Viktigt att staten vill få bukt med betesskadorna

Nyheter "Skogen har en nyckelroll i klimatarbetet och är en viktig resurs om vi ska klara av att ställa om till ett mer förnybart samhälle. De ökande betesskadorna av älg och hjort påverkar möjligheten att bedriva ett hållbart och lönsamt skogs- och lantbruk" säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län…

Aktiva åtgärder mot vildsvin krävs

Aktiva åtgärder mot vildsvin krävs

Nyheter Otaliga rapporter från LRFs medlemmar vittnar nu om allt värre och ökande vildsvinsskador. Läs Anders Friberg, ordförande i LRF, insändare här…

LRF vill förlänga tiden för betesdjur att gå ute

LRF vill förlänga tiden för betesdjur att gå ute

Nyheter Som ett resultat av sommarens torka med foderbrist vill LRF att djuren ska få beta ute längre…

1 / 212

Tips