Arbetslöshet

Arbetslösheten sjunker i kommunen

Arbetslösheten sjunker i kommunen

Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vaggeryds kommun. …

Rekordlågt: 309 utan arbete

Rekordlågt: 309 utan arbete

Nyheter Tommy Sjögren som är företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen och besökte näringslivfrukosten vid Aditro i Skillingaryd under fredagsmorgonen. – Varseltalet är extremt lågt, säger han…

345 är arbetslösa

345 är arbetslösa

Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vaggeryds kommun. Även i hela Jönköpings län sjunker arbetslösheten…

Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskar

Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vaggeryds kommun. Även i hela Jönköpings län sjunker arbetslösheten…

Arbetslösheten sjunker i Vaggeryds kommun.

Arbetslösheten sjunker i Vaggeryds kommun.

Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång av antalet arbetslösa i kommunen…

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker

Nyheter I samtliga kommuner i länet noteras en minskad arbetslöshet. I Vaggeryds kommun har den minskat med 1,2 procentenheter under juli månad…

Föreslår EU-satsning mot arbetslöshet och för grön omställning

Notiser Regeringen har beslutat om ett förslag till Europeiska kommissionen om ändrat nationellt socialfondsprogram med anledning av React-EU. Regeringen föreslår att 230 miljoner euro ska satsas för att motverka arbetslöshet till följd av pandemin…

Kraftigt ökad arbetslöshet

Kraftigt ökad arbetslöshet

Nyheter Nu noteras den högsta arbetslöshetssiffran sedan 2014 i Vaggeryds kommun. Ökningen sker inom alla grupper…

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda

Hög arbetslöshet bland utrikesfödda

Nyheter Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vaggeryds kommun med 4 procent och kommunen noterar i september den högsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2016…

GGVV klarar sig bäst i kristiden

GGVV klarar sig bäst i kristiden

Nyheter Coronapandemin sätter sina spår och arbetslösheten ökar. Dock är de fyra kommunerna i Östbo-Västbo minst drabbade i länet…

Fortsatt ökning av arbetslösheten

Fortsatt ökning av arbetslösheten

Nyheter Pandemin sätter sina spår och arbetslösheten ökar i riket till 7,6% i mars månad…

Arbetslösheten i Vaggeryds kommun ökar mest i länet

Nyheter I december rapporterades en total arbetslöshet på 5,1 procent i Vaggeryds kommun…

Arbetslösheten ökar i länet

Arbetslösheten ökar i länet

Nyheter Avsevärt fler i Jönköpings län är arbetslösa nu mot för ett år sedan…

Arbetslösheten stiger i Vaggeryds kommun

Nyheter Trots att fler blir arbetslösa är det färre i våra bygder jämfört med såväl riket som länet…

Arbetslösheten stiger bland utlandsfödda

Arbetslösheten stiger bland utlandsfödda

Nyheter Sedan juli 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Vaggeryds kommun minskat, men i september vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan. …

Nu stiger arbetslösheten i Vaggeryd

Nu stiger arbetslösheten i Vaggeryd

Nyheter Sedan augusti 2016 har arbetslösheten i Vaggeryds kommun minskat, men i augusti vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan…

Arbetslösheten ökar i Jönköpings län

Arbetslösheten ökar i Jönköpings län

Nyheter Arbetslösheten ökar i Jönköpings län och även i landet som helhet. I Vaggeryds kommun är det ganska oförändrat men i Värnamo är det en kraftig ökning…

Budgetsatsar för fler jobb

Notiser Över sex miljarder kronor satsas på en sänkt avgift för de arbetsgivare som anställer någon som är ny på arbetsmarknaden…

5 000 fler utan jobb

5 000 fler utan jobb

Nyheter Arbetslösheten i landet som hethet ökar för första gången sedan hösten 2017. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa…

Oförändrat antal arbetslösa i kommunen

Oförändrat antal arbetslösa i kommunen

Nyheter Det var i maj lika många arbetslösa i kommunen som i april men går man ett år tillbaka är det en liten nedgång…

1 / 212

Tips