Bostäder

1 800 totalt står i lägenhetskö

1 800 totalt står i lägenhetskö

Nyheter Ett 20-tal lägenheter sägs upp och söker nya hyresgäster varje månadsskifte. Satu Jonsson, vd på Vsbo, berättar att det är ungefär ett års kötid för en lägenhet i Skillingaryd och att det planeras för nya lägenheter på orten…

Byggplaner i Hok

Byggplaner i Hok

Nyheter Det är två områden som är aktuella för byggnation…

Miljonbidrag till kommunen

Miljonbidrag till kommunen

Nyheter Boverket lämnar nu miljonbidrag till bostadsbyggandet i kommunen…

Talludden och Gullvivan blir lägenheter

Talludden och Gullvivan blir lägenheter

Nyheter Gensvaret från Jönköpings universitet var svalt när det gällde studentlägenheter på Talludden i Vaggeryd. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott ändrat inriktning, fast ändå inte…

Vsbo:s ordförande förklarar

Vsbo:s ordförande förklarar

Nyheter – Det är Vsbo som beslutar om byggnation, påpekar dess ordförande Stig-Göran Hultsbo (MP). Det gör han med anledning av den tilltänkta byggnationen vid mejeritomten-soldathemmet i Skillingaryd…

Två Vsbo-hus på Mejeritomten

Två Vsbo-hus på Mejeritomten

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på att bostadsbolaget Vsbo uppför två hus med 32 lägenheter på Mejeritomten och österut i Skillingaryd…

Ovanligt att målet för bostadsproduktionen nås

Ovanligt att målet för bostadsproduktionen nås

Nyheter Som vi berättade förra veckan når Vaggeryds kommun inte heller under 2016 upp till målsättningen om 50 nyproducerade bostäder. Men det är en regel snarare än ett undantag…

Skillingaryds framtid hos PRO

Skillingaryds framtid hos PRO

Nyheter Torsdagens PRO-möte dominerades av livliga diskussioner om Skillingaryds framtid…

Äntligen ska det byggas på Fåglabäcksområdet

Äntligen ska det byggas på Fåglabäcksområdet

Nyheter Äntligen kommer det att byggas nya småhus på Fåglabäcksområdet i Skillingaryd - det som numera kallas Himlabacken…

”75 lägenheter om året en viljeinriktning”

”75 lägenheter om året en viljeinriktning”

Nyheter Sverigeförhandlingen kring de framtida höghastighetstågen påverkar det framtida bostadsbyggandet i Vaggeryd…

1 500 nya lägenheter blir en kommunal utmaning

1 500 nya lägenheter blir en kommunal utmaning

Nyheter Det skulle bli ett stort åtagande för Vaggeryds kommun att bygga 1 500 lägenheter på knappt 20 år…

En detaljplan för fler bostäder i Vaggeryd

En detaljplan för fler bostäder i Vaggeryd

Nyheter Förra veckan kom det nya detaljplaneförslaget för Nestors-ormådet i Vaggeryd - det område som också kallas Götarps hage…

Bostadsrätter byggs på Västra strand?

Bostadsrätter byggs på Västra strand?

Nyheter Det är inte bara VSBo som har bostäder på gång i Vaggeryd just nu…

Byggklara tomterna snart slut i Vaggeryd

Byggklara tomterna snart slut i Vaggeryd

Nyheter Bostadsbristen blir ett allt större problem i Vaggeryd…

Tips