Fastighetsskötsel

M vände i skötselfrågan – följer (s)in nya kollega

M vände i skötselfrågan – följer (s)in nya kollega

Nyheter Socialdemokraterna lämnade in en motion om fastighetsskötsel i kommunal regi för ett år sedan. Sedan dess har den varit ute hos nämnderna och hos kommunstyrelsen har forna femklövern varit överens om ett avslag. Vid gårdagens kommunfullmäktige vände Moderaterna i frågan. – Du gör en kovändning, pekar den tidigare kompanjonen Thomas Axelsson (KD). – Det här var intressant. Det går att vända kappan efter vinden, Gert, flikar Jörgen Johansson (C) in…

Handlingsplan blev akut för simhall

Handlingsplan blev akut för simhall

Nyheter Efter beslut om föreläggande för simhallen Vaggeryd direktjusterades en punkt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i torsdags. Politikerna i grannämnd, miljö- och bygg, skall fått in dessa synpunkter senast i dag, när och hur skötsel och underhåll ska genomföras…

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Fastighetsskötsel i kommunal regi beslutas av nya fullmäktige

Nyheter En motion som inlämnades av Socialdemokraterna för ett år sedan gällande återtagande av fastighetsskötsel, inre och yttre samt lokalvård, kommer att beslutas av nya fullmäktige när denna är tillsatt…

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

”Vi har tappat kontrollen över fastighetsskötsel”

Nyheter För ett år sedan lämnade S in en motion att kommunen återtar fastighetsskötseln, både inre och yttre, samt lokalvård för förskolor och skolor i samband med att nuvarande avtal löper ut. Ledande politiker är överens om att man tappat kontrollen och frustationen är stor…

Yttrande över motion

Yttrande över motion

Nyheter Socialnämnden har yttrat sig över en motion från socialdemokraterna om att kommunen ska ta över all fastighetsskötsel i kommunal regi…

Röstade om fastighetsskötsel

Röstade om fastighetsskötsel

Nyheter För första gången under den här mandatperioden voterade tekniska nämnden under ett sammanträde. – Ja, det här var första voteringen under min tid, berättar nämndordförande Jerry Karlsson (L)…

Förslag om kommunal fastighetsskötsel remitteras vidare

Förslag om kommunal fastighetsskötsel remitteras vidare

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Motionen om att ta tillbaka fastighetsskötsel och lokalvård hamnar på kommunstyrelsens bord…

(S) vill återta den kommunala fastighetsskötseln

(S) vill återta den kommunala fastighetsskötseln

Nyheter Skötseln av de kommunala byggnaderna i Vaggeryds kommun utförs just nu av entreprenörer. Det vill nu Socialdemokraterna ändra på…

River upp avtalet – förhandlar på nytt

River upp avtalet – förhandlar på nytt

Nyheter Kommunen gick inte efter likabehandlingsprincipen och förvaltningsrätten godkänner fastighetsskötarnas överklagan…

Tips