Förhandsbesked

Tre hus på landsbygden fick tummen upp

Tre hus på landsbygden fick tummen upp

Nyheter Att landsbygden är en populär plats att flytta till sågs även vid senaste miljö- och byggnämnden som gav positiva förhandsbesked till både Taglarp, Grohult och Håkansbygget… …

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Flera hus fick lov att byggas på landsbygden

Nyheter ”Det är landsbygden som håller i gång”, berättade nämndordförande Magnus Dauhn (S) i går när bostadsbyggnadsstatistiken presenterades. Visst är det så. Flera positiva besked har lämnats till sökande på landsbygden… …

Fritidshus i Kyllås fick förhandsbesked

Fritidshus i Kyllås fick förhandsbesked

Nyheter Intill vildmarksbyn i västra delen av kommunen fick sökande ett positivt förhandsbesked gällande byggnation av ett fritidshus…

Länsstyrelse gav granne rätt – nej till hus nära sjö

Länsstyrelse gav granne rätt – nej till hus nära sjö

Nyheter Ett positivt förhandsbesked gällande nybyggnation av enbostadshus vid Sandsjön, nordost om Vaggeryd, lämnades av miljö- och byggnämnden under våren 2022. Beslutet överklagades och den klagande har nu fått rätt av Länsstyrelsen då kommunenen missade att tomten är placerad inom strandskyddat område…

Nej till stall i Krängshult

Nej till stall i Krängshult

Nyheter Att bygga stall på brukningsvärd åkermark lämnade miljö- och byggnämnden ett negativt besked till…

Två nya hus i Stenshestra

Två nya hus i Stenshestra

Nyheter Fastigheten Mörkebo 1:2, som är belägen intill Stenshestra strax väster om Skillingaryd fick ett positivt förhandsbesked för två enbostadshus…

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Positivt förhandsbesked för huskvartett i Skjutebo

Nyheter Till kommunen har en ansökan inkommit för nybyggnation av fyra enbostadshus och garage inom fastigheten Tröjebo 1:2 där Skjutebo är belägen…

Nybyggnation vid Slätthultet

Nybyggnation vid Slätthultet

Nyheter Sex nya enbostadshus mellan Slätthultet och Bäckaskog, väster om Skillingaryd, fick i veckan klartecken från miljö- och byggnämnden…

Tidigare överklagat: Färre hus gav förhandsbesked

Tidigare överklagat: Färre hus gav förhandsbesked

Nyheter I Mörkebo, väster om Skillingaryd, har markägare tidigare lämnat in en ansökan om att bygga sex enbostadshus. Grannen protesterade mot nybyggnationen och länsstyrelsen upphävde kommunens beslut. Nu blir det fyra hus…

Tummen ner för husbygge i Hok

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens möte behandlades ett ärende gällande byggnation av enbostadshus i Hok…

Tips