Miljö- och byggnämnden

Hus blev lägenheter

Nyheter Gamla läkarstationen har nu återigen varit på miljö- och byggnämndens sammanträde. Det blev ett positivt besked från hus till lägenheter och från vård till bostad…

Kontorsmoduler beviljades

Notiser Ett tidsbegränsat bygglov beslutades för två kontorsmoduler på Fabriksgatan i Skillingaryd…

Ändring gjordes – nu blir det bygge

Ändring gjordes – nu blir det bygge

Nyheter Vid tredje försöket fick fastighetsägaren ett positivt besked med byggnation av sitt garage vid Rasjön…

Tre våningar blir fyra

Tre våningar blir fyra

Nyheter Kommunala bostadsbolaget vill bygga på en våning till vid flerbostadshuset vid gammalt torg…

Här är nya miljö- och byggnämnden

Här är nya miljö- och byggnämnden

Nyheter Under tisdagen träffades nya miljö- och byggnämnden på kommunkontoret vid Skillingehus…

Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Ej skött bullerutredning – hotas av vite

Nyheter 50 000 kronor kommer det att kosta ett Skillingarydsföretag om inte bullerutredning lämnas in till miljö- och byggnämnden inom en månad. Uppdaterad…

Gammalt hus blir nytt vid sjönära tomt

Gammalt hus blir nytt vid sjönära tomt

Nyheter Vid sjön Fängen utanför Vaggeryd kommer gammalt hus rivas och nytt byggas…

Ångan behövs på charken

Nyheter Vaggeryds chark har fått bygglov för en ny panncentral…

Ny komplementsbyggnad i Bondstorp

Nyheter Även om grannen hade synpunkter blev det ett bygglov i Bondstorp…

Lägenhetshus blev återremitterad

Lägenhetshus blev återremitterad

Nyheter En ansökan om bygglov på fastigheten Tomaten i Skillingaryd får vänta…

Flerbostadshus i centrum återremitterat

Flerbostadshus i centrum återremitterat

Nyheter Ett gårdshus som ska bli flerbostadshus blev under miljö- och byggnämnden återremitterat…

Ny kommunskytt ska utses

Ny kommunskytt ska utses

Nyheter Inom detaljplanerat område får enbart ”kommunskyttarna” vara verksamma. Nu ska dom bli tre till antalet…

35 db(A) är orimligt

35 db(A) är orimligt

Nyheter Nu har vindbruksplanen varit hos miljö- och byggnämnden på remiss och det var några saker som borde tänkas på, framför allt i planens skrift…

Två nya hus i Gärahov

Två nya hus i Gärahov

Nyheter Bygglov har beviljats för två nya hus vid Gärahov utanför Vaggeryd…

Industrimark var mer förorenad

Industrimark var mer förorenad

Nyheter En industrimark i Vaggeryd har nu fått en högre riskklassning och anges nu som klass 2 i förorenade områden…

Avslag till högt altanplank

Nyheter På fastigheten Bofinken vill en altanägare bygga ett plank. Men det blev för dominerande…

Dagvattendamm anläggs

Dagvattendamm anläggs

Nyheter Vid Stödstorpaån i Vaggeryd kommer en dagvattendamm nu att anläggas…

Inget fortsatt tillfälligt lov

Inget fortsatt tillfälligt lov

Nyheter Byggnaderna som tv-produktionen bodde under "Farmen"inspelningen i somras kommer nu att flyttas…

Gäststuga byggs vid Linnesjön

Gäststuga byggs vid Linnesjön

Nyheter Ny gäststuga och växthus har fått klartecken vid Starkeryds strand…

Ny handelsbod i Ålaryd

Ny handelsbod i Ålaryd

Nyheter Framåt jul kommer en ny handelsbod att se dagens ljus i Ålaryd, väster om Skillingaryd. Det har miljö- och byggnämnden nu beviljat…

16 / 22Första...10...1415161718...Sista

Tips