Miljö- och byggnämnden

Hus byggs i Kvarnaberg

Notiser Enbostadshus har nu fått bygglov i Kvarnaberg utanför Vaggeryd…

Sanktionsavgift för mackägare

Sanktionsavgift för mackägare

Nyheter Oljeshejkarna Johnsson har nu haft ny runda hos Länsstyrelsen och kommunen angående macken i Skillingaryd…

Nytt hus i Lerås

Nyheter En bygglovsansökan har inkommit till miljö- och byggnämnden om att uppföra ett nytt enbostadshus i Lerås utanför Vaggeryd…

Nytt hus byggs i Jorarp

Notiser Miljö- och byggnämnden gav sökande ett positivt förhandsbesked för att bygga enbostadshus i Jorarp…

Staket sänktes men avslogs

Nyheter Att ansöka om bygglov för staket runt sin fastighet har blivit populärt, men miljö- och byggnämnden står fast vid sin policy…

Undervisning på macktomt

Undervisning på macktomt

Nyheter Inga grannar har överklagat och ett tillfälligt bygglov har nu lämnats för Hjortsjöskolans reservlokaler i Vaggeryd…

Förskolan har fått bygglov

Förskolan har fått bygglov

Nyheter Förskolan Bullerbyn har nu fått ett positivt besked från miljö- och byggnämnden att uppföra nya lokaler intill Sörgårdsskolan i Skillingaryd…

Tre hus byggs i Nåthult

Nyheter En markägare i  Tofteryd har nu fått ett positivt besked på tre nya enbostadshus…

Buskörning på Hjortsjön

Nyheter Hastighetsbegränsningen på sju knop var uppe på diskussion på miljö- och byggnämndens senaste möte…

Två hus byggs i Eckersholm

Nyheter En strandskyddsdispens och ett positivt förhandsbesked. Det är vad miljö- och byggnämnden beviljade för nybyggnation av två bostäder vid dammen…

Snart rivs förskolan

Snart rivs förskolan

Nyheter Bullerbyns förskola ska snart rivas då ett rivningslov lämnats av miljö- och byggnämnden…

Plankfråga delade nämnd

Nyheter En fastighetsägare på Västra strand i Vaggeryd vill bygga plank runt sitt hus, men alla var inte överens i miljö- och byggnämnden…

Mer vass togs bort

Notiser Länsstyrelsen har i dagarna skickat information till vår miljö- och byggförvaltning och det gäller vass i Hjortsjön…

Tillfälliga moduler på macktomt

Tillfälliga moduler på macktomt

Nyheter Vid Shellmackens tomt, strax intill Hjortsjöskolan har nu ett tillfälligt bygglov givits…

Grannar överklagade kommunens beslut

Nyheter Vid gamla läkarstationen i Skillingaryd har miljö- och byggnämden beslutat om bygglov för vindsvåningen. Men grannarna tyckte något annat…

Tillfälligt bygglov gavs för Farmens bas

Nyheter Snart blir bostadsmoduler uppställda för produktionsteamet i TV-serien Farmen på kvarteret Räven 8, i korsningen Östra Vasagatan och Fabriksgatan i Skillingaryd…

Farmens bas byter plats

Farmens bas byter plats

Nyheter I sommar kommer TV-inspelningarna av Farmen tillbaka till Småland…

Ingen ställning till buller

Ingen ställning till buller

Nyheter Ny vända för vindbruksplanen. Miljö- och byggnämnden har haft senaste versionen av planen på sitt bord och det blev inga fler utlåtande eller förslag utan nämnden strök två punkter vad gäller buller…

Grannen överklagade bygglov

Notiser Sista tomten vid gamla Folkparksområdet i Vaggeryd fick vid förra miljö- och byggnämndens sammanträde bygglov. Det har nu överklagats…

Stort garage fick avslag

Stort garage fick avslag

Nyheter Att bygga ett garage och förråd större än huset gick inte miljö- och byggnämnden med på och det blev avslag på sökta bygglovet i Bondstorp…

18 / 21Första...10...1617181920...Sista

Tips