Miljö- och byggnämnden

Lagertält byggs vid Zenergy

Lagertält byggs vid Zenergy

Nyheter Till miljö- och byggnämndens möte har bygglov inkommit för att uppsättande av två lagertält på Zenergys industrimark i norra delen av Skillingaryd…

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Enbostadshus byggs i Fåglabäck

Nyheter Fåglabäck och Himlabacken i Skillingaryd har blivit ett attraktivt område. Nu har ytterligare ett bygglov getts…

Torget får paviljonger

Torget får paviljonger

Nyheter Miljö- och byggnämnden gav bygglov till tekniska utskottet att förändra torget i Vaggeryd…

Skydd ska byggas vid vandringsled

Skydd ska byggas vid vandringsled

Nyheter Miljö- och byggnämnden gav under tisdagens sammanträde bygglov till skyltställ och terrängskydd…

Inget bygglov för Mejeritomten

Inget bygglov för Mejeritomten

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens möte avslogs bygglovet för VSBO;s 32 lägenheter vid Mejeritomten i Skillingaryd. Artikeln uppdaterad kl 15.00…

Sista tomten har fått bygglov

Nyheter Sista tomten, vid gamla Folkparken i Vaggeryd, ska nu bebyggas då bygglov har lämnats meddelar miljö- och byggnämnden…

Hissutrymme blir produktionslinje

Hissutrymme blir produktionslinje

Nyheter Vid Zenergys lokaler har man nu, från miljö- och byggnämnden, fått ett ja att montera ner hiss till förmån för produktionlinje…

Parhus byggs vid Förborgen

Notiser Ett byggföretag i Jönköping har lämnat in ett bygglov för nybyggnation av parhus vid Förborgen i Vaggeryd…

Ja till uteklassrum i Klevshult

Ja till uteklassrum i Klevshult

Nyheter Fem uteklassrum ska byggas vid grundskolorna i kommunen. Nu har det sista rummet fått ett beviljat bygglov från miljö- och byggnämnden…

Nämnd sa ja till detaljplan Byarum

Nämnd sa ja till detaljplan Byarum

Nyheter Numera är det kommunstyrelsens som är ansvarig för framtagandet av detaljplaner och miljö- och byggnämnden har nu fått planen ”ovanför Bruket” i Byarum på remiss…

Reningsverk byggs i Starkeryd

Nyheter Ett tiotal mindre fritidshus och sommarstugor kan framöver få använda sig av ett eget minireningsverk, det har nu miljö- och byggnämnden beslutat…

Plus för miljö och bygg

Plus för miljö och bygg

Nyheter Att det blir ett plus i bokslutet för nämnden beror bland annat på många sökta bygglov…

Delvis bifall för bygglov på Tor

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos miljö- och byggnämnden har nu det kommunala bostadsbolaget fått igenom bygglovet på Tor området i Vaggeryd. Dock får inte lägenhetsförråden uppföras enligt ansökan…

Sommarhuset blir ett året-runt-boende

Nyheter Ett sommarhus i västra delen av kommunen har nu fått ja att bli en bostad man kan bo i året runt. Ägarna gick kommunen till mötes och gjorde småjusteringar då det finns restriktioner och riksintresse i den lilla byn…

Inget förhandsbesked i Nåthult

Nyheter En markägare i Nåthult vill bygga sju bostäder på sin mark, men miljö- och byggnämnden gjorde avslag på förhandsbeskedet…

Campingen får se över rutinerna

Campingen får se över rutinerna

Nyheter Vid ett tillsynsbesök hos Hjortsjöns camping under augusti månad får nu kultur- och fritidsnämnden påpekade på att skapa en underhållsplan för det slitna servicehuset…

Tonvis med kalk gör våra sjöar bättre

Tonvis med kalk gör våra sjöar bättre

Nyheter 1 771 ton kalk släpps i närheten av kommunens sjöar. Det här ger ett bra och effektivt resultat menar nämndordförande…

Nya garage byggs av Vsbo

Nya garage byggs av Vsbo

Nyheter Det kommunala bostadsbolaget har lämnat in bygglov för att riva och placera nya garagebyggnader i centrala Skillingaryd…

Kontrollen och tillsynen har blivit bättre

Kontrollen och tillsynen har blivit bättre

Nyheter En plan för hur miljö- och byggnadsförvaltningen ska kontrollera livsmedel har nu spikats hos nämnden. Förvaltningen har dessutom, under föregående år, utfört fler kontroller än vad som tidigare gjorts…

Fortsatt ormtillstånd krävs

Fortsatt ormtillstånd krävs

Nyheter Ett medborgarförslag om att slippa ansöka om att ha orm som husdjur eller åtminstone göra en gratis ansökan fick nej hos miljö- och byggnadsnämnden…

19 / 21Första...10...1718192021

Tips