Planprogram

Trolleberget: Trafiklösning ska vara långsiktig

Trolleberget: Trafiklösning ska vara långsiktig

Nyheter När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde i onsdags fanns Trolleberget i Skillingaryd med som punkt. Politikerna informerades om status på nya detaljplanen…

Utökad undersökning krävs för nytt bostadsområde

Utökad undersökning krävs för nytt bostadsområde

Nyheter Innan planerna att bygga ett nytt bostadsområde på Trolleberget kan gå vidare så måste det göras en utökad miljöundersökning. Detta beslutade miljö- och byggnadsnämnden på sitt senaste möte…

Trolleberget planeras i fel ände

Trolleberget planeras i fel ände

Nyheter Det blev en protokollsanteckning efter kommunstyrelsens sammanträde när Ulf Abrahamsson (C) sagt sitt om Trolleberget, det nya bostadsområdet i södra delen av Skillingaryd…

Trolleberget: Omfattande planprogram tas fram

Trolleberget: Omfattande planprogram tas fram

Nyheter Bostäder, förskola och kanske annan verksamhet? Till hösten kan det första planprogrammet för Trolleberget i Skillingaryds södra del vara klart…

Yggen: Politikerna minskar området

Yggen: Politikerna minskar området

Nyheter Planprogrammet för Yggen fanns med under kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. I tjänsteskrivelsen hade yttrande från lantbruket, partigrupperna, privatpersoner och närliggande industri inte tagits i beaktande. Ledande politiker beslutade att marginalen till Gärahovs Gård ska ökas och att bostadsområdet minskas med 18 småhus samt 35 lägenheter…

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Nyheter Fyra inlämnade synpunkter från privatpersoner gällande planprogrammet om Yggen har inkommit. En av de ”privatpersonerna” är ett av kommunens största lantbruksföretag. Enligt kommentarerna som lämnats av kommunen i samrådet lyssnar inte kommunen på privatpersonerna eller på de kommunala nämndernas synpunkter. …

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Nyheter Partigrupperna, enbart fem till antalet, tyckte till gällande i samrådshandlingar inför planprogrammet Yggen i Vaggeryd. Miljö- och avfallsfunderingar, gamla skjutbanan, inkränkande på jordbruksverksamhet, parkering i källarplan och att tung transport inte kan färdas genom ett bostadsområde. Ett parti tycker det finns annan huvudinriktning än Yggen och grannföretagen säger nej till planprogrammet…

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Nyheter Planprogrammet för det eventuellt nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd finns med på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen. Tidigare i arbetsutskottet lämnades få förslag till förändring men det finns en del i samrådet som politikerna behöver diskutera vidare. Miljöfarliga verksamheter som grannar, framkomlighet för utryckningsfordon och påverkan på vattenkvaliteten i Hjortsjön. …

Planprogram tas fram för Trolleberget

Planprogram tas fram för Trolleberget

Nyheter Trolleberget i södra delen av Skillingaryd ägs av kommunen och nu önskar politikerna göra om området till kanske bostäder? "Det är ett akut läge" säger förslagslämnaren…

SD lämnar synpunkter för Yggen

SD lämnar synpunkter för Yggen

Nyheter I samrådet för planprogrammet Yggen i Vaggeryd har SD lämnat in sina synpunkter där partiet trycker på eventuella miljöproblem som kan tänkas finnas inom området…

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Nyheter I dag är sista dagen att tycka till om nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd där över 500 hushåll ska få plats, kanske tillsammans med en skola, ett äldreboende och en idrottshall bredvid göl, återvinningscentral, industrimark och jordbruksmark…

Tips