Trafikverket

Tågtrafikens punktlighet blev sämre 2018

Tågtrafikens punktlighet blev sämre 2018

Nyheter Under 2018 kom 893 850 av 997 396 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 87,8 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter lägre jämfört med 2017…

Politiker tar strid för höghastighetsjärnväg

Politiker tar strid för höghastighetsjärnväg

Nyheter I ett brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vill regionstyrelsens ordförande och fem kommunstyrelseordförande från Jönköpings län ha en diskussion om Trafikverkets nya hållning i satsningen på höghastighetsjärnväg…

Nu blir det motorväg söder Värnamo

Notiser Trafikverket bygger ut E4 förbi Ljungby till motorväg mellan Kånna och Toftaholm. Sträckan blir densamma som i dag…

Kampen för höghastighetståg går vidare

Kampen för höghastighetståg går vidare

Nyheter Efter Trafikverkets besked om att avbryta lokaliseringsstudien träffades berörda kommuner och regionen idag…

Höga staket gör det säkrare

Höga staket gör det säkrare

Nyheter I Vaggeryd har staketen redan satts upp och nu pågår motsvarande arbete vid järnvägen i Skillingaryd. Det hela handlar om att göra det säkrare för alla: Minska risken för spårspring, att man tar en genväg över spåren…

Kanske ny bro till Danmark

Notiser Sverige och Danmark kan få ytterligare en fast förbindelse över Öresund…

Tågen blir bättre på att komma i tid

Notiser Tågtrafikens punktlighet under 2017 var 90,3 procent. Det är en liten, liten ökning jämfört med 2016, då punktligheten låg på 90,1 procent…

Besiktning var 14:e månad införs

Besiktning var 14:e månad införs

Nyheter I maj ändras reglerna för bilbesiktning…

Ny järnväg till Tenhult?

Ny järnväg till Tenhult?

Nyheter Trafikverket presenterar imorgon nya nationella planen för järnvägen och Vaggeryds kommun kan bli en stor vinnare…

2 / 212

Tips