Interpellation

Interpellation: Onödigt lång diskussion om fastighetsaffär kunde undvikits

Interpellation: Onödigt lång diskussion om fastighetsaffär kunde undvikits

Nyheter Ulf Abrahamsson (C) ställde en interpellation om fastighetsköpet, då främst oberoende besiktning, på Södra Park i Vaggeryd till Gert Jonsson (M) under kommunfullmäktige som svarar: ”Vi skulle ha borrat ner oss mer i handlingarna”…

Interpellationen fick svar: Mellanstadiet i Vaggeryd klart 2026

Interpellationen fick svar: Mellanstadiet i Vaggeryd klart 2026

Nyheter I senaste sammanträdet i kommunfullmäktige ställde Nicklas Nordquist (KD) frågan till tekniska nämnden ”är det stopp av byggnationer av skolor?”. Under kvällens sammanträde fick Nordquist svar av Wilhelmsson……

Interpellation: Är det stopp av byggnationer av skolor?

Interpellation: Är det stopp av byggnationer av skolor?

Nyheter Nicklas Nordquist (KD) ställde under kommunfullmäktige en interpellation till ordförande i tekniska nämnden. Kommer Yggens F-3 stå klart innan valet 2026? Är Hjortsjöskolans mellanstadium klart innan höstterminen 2025?…

Per frågar Rachel om hårdare lönekrav för arbetskraftsinvandrare

Notiser Med anledningen av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som börjar gälla den 1 november har regionrådet Per Eriksson (C) ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S) inför kommande regionfullmäktigemöte…

Primärvården i Region Jönköpings län är inte jämlik

Notiser Här kommer en interpellation från Vänsterpartiets Mikael Ekvall…

Thomas frågar Gert: Uppdraget gällande utmaningsrätt är inte genomfört

Thomas frågar Gert: Uppdraget gällande utmaningsrätt är inte genomfört

Nyheter I en interpellation i kommunfullmäktige lämnade Thomas Axelsson (KD) frågan till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) om varför inte beslutade utmaningsrätt har genomförts. Gert Jonsson (M) svarar: Kommunfullmäktiges beslut från 2021 har pausats…

Farliga textilgolv i skola föranledde diskussion i fullmäktige

Farliga textilgolv i skola föranledde diskussion i fullmäktige

Nyheter Textilgolven i Hoks skola har funnits med i ett par omgångar hos miljö- och byggnämnden den senaste tiden. Det har nu föranlett en interpellation från oppositionen gällande förbudet att använda densamma. Det blev mycket diskussion kring vem som gör vad i Skillingehus. "Det ska inte medföra olägenheter för människors hälsa, varken för barn eller personal"…

Varför görs inte Lagan farbar – het diskussion om fem stockar

Varför görs inte Lagan farbar – het diskussion om fem stockar

Nyheter Interpellationen angående att göra Lagan farbar för exempelvis kanoter skapade debatt under gårdagskvällens kommunfullmäktige i Vaggeryd. …

Oppositionen vill ha svar om Lagans vattenområden

Oppositionen vill ha svar om Lagans vattenområden

Nyheter I en interpellation till kommunfullmäktige frågar sig KD, EMP och C varför röjningsarbetet av vissa områden intill Lagan fortfarande inte är utförda, till tekniska nämndens ordförande…

Nya interpellationer från Vänsterpartiet

Notiser I ett pressmeddelande meddelas att i dag lämnar Vänsterpartiet in tre nya interpellationer till regionfullmäktige för behandling vid sammanträdet den 18 april…

Hur ska barn med språkstörningar få likvärdigt stöd av logoped i regionen?

Notiser Vänsterpartiet lämnar in interpellation om vård för barn med språkstörningar. Interpellationen lämnas till ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård som ska svara under kommande regionfullmäktige, den 7 februari. …

Fortfarande kris i ambulanssjukvården

Notiser Det är råder allt jämt en krissituation inom ambulanssjukvården i vår region. Vittnesmål från verksamheten beskriver bland annat situationen som ”det värsta läget på 30 år”. Läs interpellationen från Vänsterpartiet, Region Jönköping, här…

Långsam framtagning av detaljplan för skolan blev het debatt

Långsam framtagning av detaljplan för skolan blev het debatt

Nyheter Kenth Williamsson (S) ställde i en interpellation till Gert Jonsson (M) under kommunfullmäktige då frågan var att det saknades detaljplaner för bostäder, förskola och skola. …

Svarar på interpellation efter sommaren

Svarar på interpellation efter sommaren

Nyheter Vi berättade i fredags att S-gruppen lämnade in en interpellation gällande avsaknad av detaljplaner för skolorna i kommunen. Interpellationslämnaren får vänta med svar till efter sommaren meddelades under kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus i Vaggeryd. –  Vi kom överens om för sju år sedan att bygga en grundskola i Vaggeryd", säger Kenth Williamsson…

Interpellation angående avsaknad av detaljplaner för skolor, förskolor och bostäder

Interpellation angående avsaknad av detaljplaner för skolor, förskolor och bostäder

Nyheter Socialdemokraternas Kenth Williamsson kommer här med en interpellation där han ställer en rad frågor rörande detaljplaner för skolor i kommunen…

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nyheter Det beskedet gav samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) under Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde…

Våld i nära relation: Hur förhindrar kommunen?

Våld i nära relation: Hur förhindrar kommunen?

Nyheter Hur fortgår arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor? Det undrade Carina Ödebrink (S) efter att motionen fått klartecken från kommunfullmäktige, och arbetet skulle intensifieras, för ett år sedan…

Ungdomsgårdens öppettider engagerar politikerna

Ungdomsgårdens öppettider engagerar politikerna

Nyheter Vid måndagens kommunfullmäktige svarade kultur- och fritidsordförande Sverker Bernhardsson (C) på interpellationen från Klas Gustavsson (EMP) om varför ungdomsgårdarna inte har öppet på lördag och söndagar. Många ledamöter ville tycka till i frågan…

Varför har inte fritidsgårdarna öppet på helgen?

Varför har inte fritidsgårdarna öppet på helgen?

Nyheter I en interpellation till kultur- och fritidsnämnden har Empartiet ställt frågan om varit inte fritidsgårdarna i kommunen har öppet på helgerna. …

Interpellerar om fritidsgårdar

Nyheter Empartiet har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige. Man undrar varför fritidsgårdarna har så begränsat öppethållande på helgerna…

1 / 3123

Tips