Kultur- och fritidsförvaltningen

Fritidsbank kan bli verklighet i kommunen

Fritidsbank kan bli verklighet i kommunen

Nyheter Så går man vidare med tanken

Uffen inspirerade 80 i samverkanskväll

Uffen inspirerade 80 i samverkanskväll

Nyheter En inspirations- och samverkanskväll för föreningslivet arrangerades av näringslivet och kultur- och fritidsförvaltningen. Tänkvärda ord och mycket inspiration gav Dalarnas motsvarighet till Robin Hood, Uffen Rehde, på länk "–Tänk utanför boxen"…

Inspirationskväll: Konsten att söka bidrag och bygga starka nätverk

Inspirationskväll: Konsten att söka bidrag och bygga starka nätverk

Nyheter Kommunen bjuder in till en kväll full av insikter och möjligheter för vi som vill verka för utvecklingen av kommunens utbud av kultur, fritid och aktiviteter……

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden kunde under sitt senaste sammanträde inte enas om ett beslut om att Vaggeryds IP ska fortsätta drivas i föreningsform. Inte heller om att Movalla IP ska övergå i kommunal drift. Nu återremitteras ärendet till arbetsutskottet…

Cecilia von Strokirch blir ny bibliotekschef

Cecilia von Strokirch blir ny bibliotekschef

Nyheter Första december tillträder Cecilia von Strokirch tjänsten som bibliotekschef i Vaggeryds kommun. Cecilia kommer närmast från en tjänst som kulturproducent på folkbiblioteken i Södertälje…

Förslaget: Bygg hockeyrink för inline i Skillingaryd

Förslaget: Bygg hockeyrink för inline i Skillingaryd

Nyheter I ett förslag vill förslagsställaren att kommunen bygger en rink för inlinehockey. Men även fast frågan ännu inte är avgjord så ser det ut att bli ett avslag…

Nytt bokningssystem för föreningars aktiviteter

Nytt bokningssystem för föreningars aktiviteter

Nyheter Om fem veckor är det dags för nytt bokningssystem där kommunens föreningar smidigt och effektivt kan registrera sina aktiviter och för invånarna att anmäla sig…

Movalla: Kylanläggningen ska servas – så mycket kostar det

Movalla: Kylanläggningen ska servas – så mycket kostar det

Nyheter Movalla ishall har minst sagt varit i ropet den senaste tiden på grund av brister som uppmärksammats – nu är även en kylkompressor i akut behov av service. Kostnaden beräknas landa på en kvarts miljon…

Beskedet: Då kan simhallen öppna igen

Beskedet: Då kan simhallen öppna igen

Nyheter Vaggeryds simhall har varit stängd sedan början av december på grund av flertalet brister. Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att anta den handlingsplan som upprättats för att badet ska kunna öppna igen…

Höga betyg – ”Vi är på rätt väg”

Höga betyg – ”Vi är på rätt väg”

Nyheter Resultaten från kultur och fritidsförvaltningens enkät visar att de har bättre medarbetarengagemang än resterande förvaltningar i kommunen…

Premiär för läs och plask

Premiär för läs och plask

Nyheter Kombinera simskola med läsning? Ja, det går hur bra som helst. I Vaggeryds simhall var det premiär för läs och plask under tisdagen…

Tar av resultatfonden för att stötta föreningar

Tar av resultatfonden för att stötta föreningar

Nyheter Med inflation och höga energipriser har kommunens föreningar en hel del att kämpa mot. När Kultur- och fritidsnämnden i torsdags hade möte beslutade man att ta medel ur resultatfonden för att stötta föreningslivet i dessa tuffa tider…

Förbud mot fordonstrafik har minskat klagomålen

Förbud mot fordonstrafik har minskat klagomålen

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni beslutade man att lämna förslag till tekniska kontoret gällande parkeringsregler vid Hjortsjö camping och badplats som har blivit en mötesplats både dag och natt. Förbud mot fordonstrafik har nu varit gällande senaste månaden…

Hög personalfrånvaro i skolan och ansträngt i omsorgen

Hög personalfrånvaro i skolan och ansträngt i omsorgen

Nyheter Under de första veckorna 2022 har smittspridningen kraftigt ökat i landet, och i Vaggeryds kommun. Smittspridningen i samhället påverkar i allra högsta grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg. …

Simhallarna stängda för allmänheten månaden ut

Simhallarna stängda för allmänheten månaden ut

Nyheter På grund av riktlinjer för att begränsa smittspridning hålls simhallarna i Skillingaryd och Vaggeryd fortsatt stängda för allmänhetens bad januari ut…

Fenix 2 ska inneha tidigare funktioner

Fenix 2 ska inneha tidigare funktioner

Nyheter Fenix 2 i Vaggeryd har sedan en tid inte använts då det uppkommit bekymmer med byggnaden som fortsatt väntar på uppgörelse mellan parterna. Tills det är avklarat har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att göra ett helhetsbegrepp för byggnaden, som nu svarar Skillingaryd.nu…

Simhallarna stängs för allmänheten

Nyheter På grund av uppdaterade riktlinjer för att begränsa smittspridning hålls simhallarna i Skillingaryd och Vaggeryd stängda under jullovet…

Saknar brygga vid populär badplats

Saknar brygga vid populär badplats

Nyheter Flytbryggan togs bort vid Långasjön i Åker, då den inte höll säkerhetsmåttet, men badgästerna önskar att någon form av brygga kommer anläggas när badsäsongen drar igång igen nästa år…

Simskolans platser räckte inte till…

Simskolans platser räckte inte till…

Nyheter Klockan 10.00 i söndags släppte kommunen platserna till höstens simskola. Sju minuter senare var platserna inte längre tillgängliga…

Badplatserna i kommunen kontrolleras inför säsongen

Badplatserna i kommunen kontrolleras inför säsongen

Nyheter Det finns sex stycken kommunala badplatser och dessa har fixats till och livräddningsutrustning har setts över så att den fungerar…

1 / 212

Tips