Lagan

Varför görs inte Lagan farbar – het diskussion om fem stockar

Varför görs inte Lagan farbar – het diskussion om fem stockar

Nyheter Interpellationen angående att göra Lagan farbar för exempelvis kanoter skapade debatt under gårdagskvällens kommunfullmäktige i Vaggeryd. …

Oppositionen vill ha svar om Lagans vattenområden

Oppositionen vill ha svar om Lagans vattenområden

Nyheter I en interpellation till kommunfullmäktige frågar sig KD, EMP och C varför röjningsarbetet av vissa områden intill Lagan fortfarande inte är utförda, till tekniska nämndens ordförande…

Gärdsgården vid Tolvabron iordningställs

Gärdsgården vid Tolvabron iordningställs

Nyheter En Vaggerydsbo lämnade in ett medborgarförslag gällande den förfallna gärdsgården utmed Lagan. Nu har tekniska sagt sitt i frågan…

Röjning vid Lagan önskas

Röjning vid Lagan önskas

Nyheter En läsare har hört av sig om att det är svårt att ta sig fram med båt i Lagan vilket är synd då det är en vacker å att åka kanot och kajak i…

Röjning kring Lagan önskas

Röjning kring Lagan önskas

Nyheter Synd att inte kunna njuta av Lagan och naturen vattenvägen genom Vaggeryd, skriver en läsare till tidningen…

Utterprojekt blev en trappa

Utterprojekt blev en trappa

Nyheter Vid södra Parkvägen, över Lagan, har en uttertrappa byggts. Vi har träffat miljörådets ordförande, miljöstrateg och tekniska förvaltningen där en utterpassage har gjorts…

Mulmholkar tar plats vid Lagan

Mulmholkar tar plats vid Lagan

Nyheter Sedan några dagar sattes holkar upp utmed Lagan i Vaggeryd och läsare kontaktade redaktionen om vad det kunde vara för något. Fågelholkar utan hål? Vi har svaret. …

Lurade personer på husbilar – döms till fängelse

Nyheter På fredagen kom domen i den uppmärksammade rättegången, där en 48-årig man och en 35-årig kvinna lurat av personer deras husbilar. …

Kulmen ännu inte nådd

Kulmen ännu inte nådd

Nyheter Om några dagar förväntas Lagan genom Värnamo inte stiga mer men än är det inte faran över…

100 miljoner för att stoppa översvämning

100 miljoner för att stoppa översvämning

Nyheter Även om regnet upphör stiger nivån ytterligare ett antal dagar och kan vålla bekymmer för Värnamo kommun och boende i närheten av ån Lagan. Det har också satsats åtskilliga miljoner på åtgärder mot översvämning…

Mötesplatsen Kvarnen ska färdigställas

Mötesplatsen Kvarnen ska färdigställas

Nyheter Strömfallet vid Lagan är nyligen invigt och nästa etapp för att fullfölja utvecklingsprogrammet för vattennära mötesplatser vid Lagan är Kvarnen i Vaggeryd…

Votering avgjorde kanotled i Vaggeryd

Votering avgjorde kanotled i Vaggeryd

Nyheter Dåvarande politiska obundna Lennart ”Charlie” Karlsson lämnade i januari förra året in en motion till kommunfullmäktige om att göra Lagan farbar med kanot och båt från Kvarnen via Hjorsjöån ut i Hjortsjön. Nu har fullmäktige beslutat i frågan…

Ny gång- och cykelväg över Lagan

Ny gång- och cykelväg över Lagan

Nyheter Tekniska nämnden beslutade vid senaste sammanträdet att det blir en ny gång- och cykelväg över Lagan i Vaggeryd…

Lek och motion i fokus

Lek och motion i fokus

Nyheter Vid Lagan på Södra park i Vaggeryd börjar kommunen nästa vecka att bygga en plats för spontanidrott och lek samt att ängsmarken ska göras iordning. …

Lagan har blivit grön…

Lagan har blivit grön…

Nyheter En observant läsare har skickat in bilder på Lagan som ser giftig ut…

Votering om muddring

Votering om muddring

Nyheter Ett medborgarförslag inkom till kommunen under våren där boende önskar att Lagan ska muddras för att inte växa igen…

Paddla från Hok eller Klevshult?

Paddla från Hok eller Klevshult?

Nyheter Hur kan vi nyttja Lagan bättre och visa upp den på ett annorlunda sätt? Läs här Johansson och Segers förslag…

Drunknad förmodas vara saknad 55-åring

Nyheter Polisen bekräftar nu att det med största sannolikhet är en saknad 55-åring som i dag vid lunchtid hittades död i Lagan…

Vattennära mötesplatser utmed Lagan

Vattennära mötesplatser utmed Lagan

Nyheter Det pågår just nu ett arbete med att ta fram ett översikligt program för att synliggöra och tillgänglighetsförbättra områdena kring Lagan, med hänsynstagande till natur och miljö…

Säger ja till bro över Lagan

Säger ja till bro över Lagan

Nyheter Tekniska utskottet har beslutat att prioritera upp (S) motionen om bro över Lagan…

1 / 212

Tips