Miljö- och byggförvaltningen

Får man ha hästen i trädgården?

Får man ha hästen i trädgården?

Nyheter En invånare har lämnat in en fråga till kommunen om grannen får ha sin häst i trädgården…

Godkänd bullerutredning trots grannars klagomål

Godkänd bullerutredning trots grannars klagomål

Nyheter Grannarna till industrin på väster i Skillingaryd, som klagat i flera år, fick inget gehör när andra externa bullermätning genomfördes. Enstaka impulsljud får förekomma och dörrarna ska vara stängda när vissa arbeten utförs…

Vi andas in ren luft

Vi andas in ren luft

Nyheter Mätningar har nu gjorts i vår kommun och vi kan andas ut, säger miljöchefen Jönsson…

Ny sanktionsavgift träder i kraft

Ny sanktionsavgift träder i kraft

Nyheter Från den 1 januari i år gäller nya regler angående sanktionsavgifter och alla livsmedelsanläggningar ska numera vara registrerade. Om inte registrering görs utgår en sanktionsavgift upp till 75 000 kronor…

Godkänner inte bullerutredning

Godkänner inte bullerutredning

Nyheter Efter flera års störande av buller från närliggande industriområde lämnade grannar in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Företagets redovisning av ljudmätning som nu gjorts godkänns inte…

Handläggare digitaliserar

Notiser Från och med våren 2019 arbetar miljöhandläggarna på miljö- och byggförvaltningen med tillsynskort. Ett arbetssätt som har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation…

Avloppsinventering startar igen

Avloppsinventering startar igen

Nyheter Miljö- och byggförvaltningen drar nu igång inventeringen av enskilda avlopp…

Överskott i kalkningsfond

Överskott i kalkningsfond

Nyheter Låga vattenflöden har medfört minskad kalk och fonderade pengar i kommunkassa…

Mer tillsyn än tidigare

Mer tillsyn än tidigare

Nyheter Fler tillsyn på livsmedel och hälsoskydd har gjorts men miljöskyddstillsynen släpar efter något visar uppföljningen från föregående år…

Fick rätt om strandskyddsärende

Fick rätt om strandskyddsärende

Nyheter Vid Vederydssjön i norra kommundelarna har nu mark- och miljödomstolen givit miljö- och byggnämnden rätt…

Förfallen byggnad blev upprustad

Notiser Ett ärende om en förfallen ladugård har nu varit på sammanträdeslistan för miljö- och byggnämnden…

Pizzeria kontrolleras

Pizzeria kontrolleras

Nyheter En pizzeria i Vaggeryds kommun har brustit i sin hygien och får nu invänta nya livsmedelskontroller…

Grannar störs av industribuller

Grannar störs av industribuller

Nyheter I Skillingaryd har nu en fastighetsägare lämnat in en skrivelse till miljö- och byggförvaltningen. Närliggande industri har ett högre decibel än vad som är tillåtet och företaget har nu tre månader på sig att åtgärda…

Fortsatt bad i sjön gäller

Fortsatt bad i sjön gäller

Nyheter Tre gånger om året är kommunens miljöinspektör vid våra kommunala badplatser och tar vattenprover…

Jakten på salmonella

Jakten på salmonella

Nyheter Kontrollerna är gjorda efter jakten på salmonellans källa. Som Skillingaryd.nu tidigare berättat om är det tre fall av likartad bakterie som har härjat i kommunen…

Inspektion blev reningsinstallation

Inspektion blev reningsinstallation

Nyheter Miljö- och byggnämnden har gjort inspektion på en biltvätt vid en bensinmack och nu har verksamhetsutövaren blivit informerad om riktlinjer för fordonstvätt och oljeavskiljare. Texten uppdaterad 7 mars kl 11.45…

Inspektion blev reningsinstallation

Inspektion blev reningsinstallation

Nyheter Miljö- och byggnämnden har gjort inspektion på en biltvätt vid en bensinmack och nu har verksamhetsutövaren blivit informerad om riktlinjer för fordonstvätt och oljeavskiljare. Texten uppdaterad 7 mars kl 11.45…

Kallskänkan som blev förvaltningschef

Kallskänkan som blev förvaltningschef

Nyheter Anna Jönsson är kommunens nya förvaltningschef på miljö- och bygg. Vi har träffat norrländska kallskänkan som flyttade till Hok för 30 år sedan…

Kontrollen och tillsynen har blivit bättre

Kontrollen och tillsynen har blivit bättre

Nyheter En plan för hur miljö- och byggnadsförvaltningen ska kontrollera livsmedel har nu spikats hos nämnden. Förvaltningen har dessutom, under föregående år, utfört fler kontroller än vad som tidigare gjorts…

Förnyat bygglov för lagertältet

Nyheter Ett företag i norra delarna av Skillingaryd har, strax innan jul, fått förlängt bygglov för sitt lagertält på tomten…

1 / 212

Tips