Nej till vindkraft i Boarp

Grannarna vann mot vindkraftsbolag

Grannarna vann mot vindkraftsbolag

Nyheter Idag kom beslut från Länsstyrelsen gällande förbud att anlägga vindkraftsparken i Boarp utifrån den väglayout som Eolus Vindkraft lämnat in. ”Jag har hissat flaggan idag”…

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Bullerberäkningarna är ett bedrägeri

Nyheter "Vi känner väl det lite som att man inte behöver vara direkt ingenjör för att räkna ut vad som kommer att hända, men vare sig Eolus eller vår egen tillsynsman på Länsstyrelsen verkar förstå skillnaden mellan ursprungsverken och de nya nu beställda verken". Läs Vindkraftspark Boarp Ideella Förenings insändare här…

Ingen myndighet har lyssnat på oss

Ingen myndighet har lyssnat på oss

Nyheter I skrivande stund har jag fått besked om att min ansökan om prövningstillstånd hos Mark- och Miljööverdomstolen avslagits. Detta betyder att inte en enda gång i hela rättsprocessen har någon myndighet lyssnat på oss boende…

Vindbruksplanen är en demokratifråga!

Vindbruksplanen är en demokratifråga!

Nyheter Att kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt vindbruksplanen är känt och snart ska planen ställas ut. Men varför viker kommunen ner sig när det gäller decibel undrar insändaren som nu skickat frågan till våra politiker…

Fortsatt nej till vindkraftpark i Boarp

Fortsatt nej till vindkraftpark i Boarp

Nyheter Mark- och miljödomstolen i Växjö avslår Eolus Vind AB;s överklagan och nu är Boarps vindkraftspark överlämnad till regeringen…

Ingen tar hänsyn till oron

Ingen tar hänsyn till oron

Nyheter "Det finns för närvarande inte skäl för domstolen att, inom ramen för målets handläggning, bereda Föreningen Vindkraftspark Boarp möjlighet att yttra sig över bolagets överklagande" Svaret från mark- och miljödomstolen kör över oss boende igen, säger föreningens ordförande…

Förakt mot svenska rättsordningen

Förakt mot svenska rättsordningen

Nyheter Lars Olsson i Ekesås skriver inlaga angående Eolus överklagande av Länsstyrelsen i Östergötlands län om att avslå densammes ansökan om uppförande och drift av vindkraftverk i Boarp…

Vem bär ansvaret när något går fel?

Vem bär ansvaret när något går fel?

Nyheter Idag den 6 september är sista dagen för inlämnande av synpunkter till Vaggeryds kommuns vindbruksplan. Här finns Vindkraftparken i Boarp Ideella förenings synpunkter till planen…

Föreningen tackar för stöd

Föreningen tackar för stöd

Nyheter Tack till er som har tagit er roll som kommunpolitiker, valda av oss medborgare, på allvar. Och det är först nu efteråt, som vi förstår vilket mod som krävs att gå emot sitt eget parti…

”Jag ger mig aldrig”

”Jag ger mig aldrig”

Nyheter I Mörkhultet väntas skugga när vindkraftverksparken byggs…

Kampen mot gigantiska maskiner

Kampen mot gigantiska maskiner

Nyheter Kommande tilltänkta boendemiljön i Ekesås förändrar familjers syn på vindkraftverk…

Tips