Överklagan

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Nyheter Via advokatombud har Eolus Vindpark överklagat Länsstyrelsens beslut vad gäller vägsträckningen till vindkraftsparken i Boarp…

Granne överklagade bygglovet för parkering

Granne överklagade bygglovet för parkering

Nyheter Hela Kaffegatans miljö i Skillingaryd påverkas av beslutet att anlägga parkeringsplatser vid Gropabäcken. Länsstyrelsen har upphävt överklagandet och ärendet går tillbaka till miljö- och byggnämnden…

Grannarnas överklagan avslogs

Grannarnas överklagan avslogs

Nyheter Tre fastighetsägare vid Ekesås-Tofteryds Torp överklagade vindkraftsparken. Nu har mark- och miljödomstolen i Växjö avslagit överklagan. Nu planeras fyra verk att byggas…

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Nyheter Miljö- och byggnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut, till Växjö tingsrätt, då nämnden inte vill lämna bygglov till biltvättsanläggning på Oljeshejkarna Johnssons på Storgatan i Skillingaryd. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt…

Fick rätt om strandskyddsärende

Fick rätt om strandskyddsärende

Nyheter Vid Vederydssjön i norra kommundelarna har nu mark- och miljödomstolen givit miljö- och byggnämnden rätt…

Grannarna har överklagat kommunens beslut

Grannarna har överklagat kommunens beslut

Nyheter Vid gamla vårdcentralen i Källeliden i Skillingaryd har nu grannarna överklagat kommunens bygglov men nämnden står fast vid sitt tidigare beslut…

Sanktionsavgiften är överklagad

Sanktionsavgiften är överklagad

Nyheter ”Det här blir bara värre och värre” menar nämndordförande om bensinbolagets överklagan till Länsstyrelsen…

Efterspel av olyckan blev dagsböter

Efterspel av olyckan blev dagsböter

Nyheter "Tydligen är det okej att köra full på fel sida av Svenarumsvägen och frontalkrocka med oss". Lasse Olsson i Ekesås har nu överklagat åklagarens beslut igen…

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Nyheter Vindkraftsbolaget Eolus Vind AB har överklagat Länsstyrelsens beslut angående vindkraftsparken i Boarp i östra delen av kommunen. Nu väntar en tung process med försvarsmakten…

Tips