Överklagan

Granne klagar: ”Svartbygge – riv”

Granne klagar: ”Svartbygge – riv”

Nyheter Ett klagomål har inkommit från en granne i Vaggeryd till miljö- och byggnämnden. Klagomålet avser två nybyggnationer och tycker att det bryter mot bygglovet. …

Upphäver kommunens beslut: Får anlägga jordvärme

Upphäver kommunens beslut: Får anlägga jordvärme

Nyheter En fastighetsägare i Vaggeryd ansökte till miljö- och byggnämnden att få installera jordvärme då det ansågs vara stor risk för förorening i vattendrag. Länsstyrelsen anser att risken är minimal för dricksvattenpåverkan……

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Spaljébråket mellan grannar i Tofteryd kanske är över

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade i december att avvisa klagomålet på uppförd spaljé på en fastighet i Tofteryd som grannen klagade på. Grannen överklagade till Länsstyrelsen som nu avslår överklagandet……

Toves familj överklagar hovrättsdomen

Notiser Toves familj och hennes pojkvän överklagar nu domen i Göta hovrätt som friade den yngre kvinnan från mordanklagelserna och gav den äldre kvinnan ett lägre, tidsbestämt straff, rapporterar SVT Jönköping…

Vindkraftens startbesked: Boende överklagar nämndens beslut

Vindkraftens startbesked: Boende överklagar nämndens beslut

Nyheter Lars, Ken, Johanna, Rickard och Johan bor alla i närheten av de vindkraft som miljö- och byggnämnden gav startbesked till för någon vecka sedan. – Vi ser att det är felaktigt beslut, ett verk kommer att byggas 646 meter från Johannas bostad i Mörkhultet, skriver grannarna i överklagan till förvaltningsrätten……

Länsstyrelse gav granne rätt – nej till hus nära sjö

Länsstyrelse gav granne rätt – nej till hus nära sjö

Nyheter Ett positivt förhandsbesked gällande nybyggnation av enbostadshus vid Sandsjön, nordost om Vaggeryd, lämnades av miljö- och byggnämnden under våren 2022. Beslutet överklagades och den klagande har nu fått rätt av Länsstyrelsen då kommunenen missade att tomten är placerad inom strandskyddat område…

Nedläggningen av Åkers skola: Nämndbeslut överklagat

Nedläggningen av Åkers skola: Nämndbeslut överklagat

Nyheter Vi har tidigare berättat om att barn- och utbildningsnämnden beslutat att inte ta in nya, eller behålla de som finns, elever i Åkers skola, söder om Skillingaryd när sommarlovet tar vid nästa år. Landsbygdsskolan läggs ned. Ett beslut som är överklagat till förvaltningsrätten…

Skänkelund: Nämnd överklagar detaljplan

Skänkelund: Nämnd överklagar detaljplan

Nyheter Skänkelunds detaljplan i Vaggeryd fanns med vid miljö- och byggnämndens sammanträde under tisdagen. Det blev en punkt som omedelbart justerades…

Fortsatt nej till bostad i Nåthult

Fortsatt nej till bostad i Nåthult

Nyheter Länsstyrelsen avslog överklagandet gällande ändrad användning av fastigheten i Nåthult. Förrådet/kontoret blir således ingen bostad…

Sökande överklagade nämndens avslag

Nyheter Vid miljö- och byggnämndens förra sammanträdet lämnades ett negativt besked om bygglov till sökande i Krängshult. Avslaget överklagades men nämnden står fast vid sitt beslut…

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Vindkraftsbolag överklagar Länsstyrelsens beslut

Nyheter Via advokatombud har Eolus Vindpark överklagat Länsstyrelsens beslut vad gäller vägsträckningen till vindkraftsparken i Boarp…

Granne överklagade bygglovet för parkering

Nyheter Hela Kaffegatans miljö i Skillingaryd påverkas av beslutet att anlägga parkeringsplatser vid Gropabäcken. Länsstyrelsen har upphävt överklagandet och ärendet går tillbaka till miljö- och byggnämnden…

Grannarnas överklagan avslogs

Grannarnas överklagan avslogs

Nyheter Tre fastighetsägare vid Ekesås-Tofteryds Torp överklagade vindkraftsparken. Nu har mark- och miljödomstolen i Växjö avslagit överklagan. Nu planeras fyra verk att byggas…

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Tingsrätten avslår kommunens överklagande

Nyheter Miljö- och byggnämnden överklagade Länsstyrelsens beslut, till Växjö tingsrätt, då nämnden inte vill lämna bygglov till biltvättsanläggning på Oljeshejkarna Johnssons på Storgatan i Skillingaryd. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt…

Fick rätt om strandskyddsärende

Fick rätt om strandskyddsärende

Nyheter Vid Vederydssjön i norra kommundelarna har nu mark- och miljödomstolen givit miljö- och byggnämnden rätt…

Grannarna har överklagat kommunens beslut

Nyheter Vid gamla vårdcentralen i Källeliden i Skillingaryd har nu grannarna överklagat kommunens bygglov men nämnden står fast vid sitt tidigare beslut…

Sanktionsavgiften är överklagad

Sanktionsavgiften är överklagad

Nyheter ”Det här blir bara värre och värre” menar nämndordförande om bensinbolagets överklagan till Länsstyrelsen…

Efterspel av olyckan blev dagsböter

Efterspel av olyckan blev dagsböter

Nyheter "Tydligen är det okej att köra full på fel sida av Svenarumsvägen och frontalkrocka med oss". Lasse Olsson i Ekesås har nu överklagat åklagarens beslut igen…

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Överklagad vindkraftspark i Boarp

Nyheter Vindkraftsbolaget Eolus Vind AB har överklagat Länsstyrelsens beslut angående vindkraftsparken i Boarp i östra delen av kommunen. Nu väntar en tung process med försvarsmakten…

Tips