socialnämnden

Nej till sextimmarsdag

Nej till sextimmarsdag

Nyheter Socialnämndens majoritet säger nej till en motion om sex timmars arbetsdag på prov…

Nej till trådlöst nätverk

Nej till trådlöst nätverk

Nyheter Socialnämnden säger nej till gratis trådlöst nätverk till särskilda boenden i kommunen…

Stort minus för socialnämnden

Stort minus för socialnämnden

Nyheter Socialnämndens helårsprognos för 2017 visar ett underskott om 4,6 miljoner kronor men i april låg man faktiskt på plus…

Brist på socialsekreterare

Nyheter Vaggeryds kommun har anmält sig själva till Lex Sarah för verksamhetsöversyn inom barn och unga samt missbruksenheten…

Lisebergsresan blir av

Lisebergsresan blir av

Nyheter Numera tradition att årets niondeklassare ska erbjudas resa till Göteborg…

Socialnämnden lex-Sarah anmäls

Socialnämnden lex-Sarah anmäls

Nyheter Socialnämnden kan komma att göra en Lex Sarah–anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg efter upptäckta brister i vissa arbetsprocesser…

Matlådor på försök

Matlådor på försök

Nyheter Socialnämnden inför nu matlådor inom vård och omsorg på försök under ett år…

Förbättrad kost för äldre

Förbättrad kost för äldre

Nyheter Nu tar Socialförvaltningen första steget mot att laga mat från grunden på alla äldreboenden. Först ut blir Furugården med start under hösten 2017…

Var ute i verkligheten

Var ute i verkligheten

Nyheter Politikerna i socialnämnden har varit ”ute i verkligheten”…

Föräldrar får betala själva

Nyheter Kommunen ska spara in 1,2 miljoner kronor per år på att inte längre stå för kostnad för resa till och från korttidshem/korttidstillsyn. Det blir föräldrarna själva som får stå för detta såvida de inte lyckas få färdtjänst till sina barn för dessa resor.  …

15,6 miljoner plus för socialnämnden

Nyheter Socialnämnden får plus 15 371 000 kronor på kontot för ensamkommande barn:…

Ensamkommande får stanna – jävsituation var aktuell vid mötet

Nyheter Det blev 7–6 för att ensamkommande barn som fyller 18 år ska få bo kvar i kommunen fram till 1 juli nästa år. Det ifrågasattes även om det var jäv för en av ledamöterna…

Positivt kring V-motion om förkortad arbetsdag

Positivt kring V-motion om förkortad arbetsdag

Nyheter Socialnämnden har positiva tankar kring en motion från Vänsterparitet om sextimmars arbetsdag i vården…

Frågor och svar om Arbetsmarknadsenheten

Frågor och svar om Arbetsmarknadsenheten

Nyheter Verksamheten på Arbetsmarknadsenheten har på uppdrag av kommunrevisionen fått arbetet och arbetsmetoderna granskade av en revisionsfirma…

Bris får 6 000 kronor

Bris får 6 000 kronor

Nyheter Socialnämnden i Vaggeryds kommun har beslutat att bevilja Bris region Väst föreningsbidrag med 6 000 kronor för år 2017 och att medlen tas från kontot förebyggande insatser för barn och unga…

Socialnämnden fick beredskapsplan efter branden

Socialnämnden fick beredskapsplan efter branden

Nyheter Socialnämnden hade ingen beredskapsplan för hur man inom äldreomsorgen hanterar frågor som uppstår i samband med en omfattande brand som den för en vecka sedan i Vaggeryd – vid JRAB:s återvinningscentral…

Nollresultat blir -2,8 miljoner

Nollresultat blir -2,8 miljoner

Nyheter För bara en månad sedan var prognosen att socialnämnden i Vaggeryds kommun når ett nollresultat i bokslutet för 2016…

Ja eller nej till drift i kommunregi

Ja eller nej till drift i kommunregi

Nyheter S och V föreslog i dag i socialnämnden att driften av trygghetsboende och särskilt boende i nytt boende i Skillingaryd ska ske i kommunal regi…

Socialnämnden vill vara med på Tor

Socialnämnden vill vara med på Tor

Nyheter Socialnämnden har yttrat sig om planerad byggnation i kvarteret Tor i Vaggeryd och man har en önskvärd målsättning att det även blir bostäder som är anpassade för personer inom socialnämndens område…

Positivt resultat för socialnämnden

Positivt resultat för socialnämnden

Nyheter Socialnämnden ligger för ovanlighetens skulle på ett plusresultat…

6 / 7Första...34567

Tips