socialnämnden

Socialnämndens programbudget fastställd

Nyheter Vid senaste mötet diskuterades nämndens budget för 2020…

Grönstrukturplanen på socialnämndens bord

Nyheter Grönstrukturplanen behandlas av samtliga nämnder och nu diskuterades den i socialnämnden…

Socialnämnden räknar med ett ekonomiskt överskott

Socialnämnden räknar med ett ekonomiskt överskott

Nyheter Som enda kommun i länet redovisar Vaggeryd ett överskott inom sociala sektorn…

Arbetet med flytt från Furugården inlett

Arbetet med flytt från Furugården inlett

Nyheter Just nu pågår planeringen för att lägga två avdelningar i malpåse…

Demensvård ger minus i nämnd

Demensvård ger minus i nämnd

Nyheter En genomgång av ekonomiska läget gjordes under senaste sammanträdet för socialnämnden …

Underskott för socialnämnden

Nyheter I den senaste prognosen visas att socialnämnden kommer att göra 2,5 miljoner i underskott för 2019…

Personalbehoven på Mejeriet klarlagd

Nyheter Under 2020 kommer Mejeriet att tas i drift och nu har personalbehoven diskuterats…

Ekonomisk surdeg hos socialnämnden

Ekonomisk surdeg hos socialnämnden

Nyheter Sedan ett antal år har socialnämnden släpat på ett underskott på omkring 50 miljoner i sin resultatfond…

Interpellation om nära våld

Nyheter Socialnämndens ordförande Anki Löfstedt (M) har fåt sig en interpellation tillställd från Socialdemokraterna…

Nattorganisationen blir enligt nuvarande inriktning

Nyheter När socialnämnden möttes informerades om att nattorganisationen förändras men tidpunkten för införandet skjuts på framtiden…

Nattpatrullen minskas

Nattpatrullen minskas

Nyheter Redan i vår kommer kommunens nattpatrullen gå ner i styrka vilket gör att våra äldre och sjuka får vänta längre på hjälpen…

Debatterar nyöppning av Jupiters matsal

Debatterar nyöppning av Jupiters matsal

Nyheter Juipters matsal i Skillingaryd har öppnat igen och Kenth Williamsson (S) debatterar…

Habiliteringspengar för dagersättning användes inte

Habiliteringspengar för dagersättning användes inte

Nyheter Vaggeryds kommun sökte och fick statsbidrag som inte nyttjades…

Sista kvällen med socialnämnden

Sista kvällen med socialnämnden

Nyheter Igår var det sista mötet för mandatperioden med socialnämnden…

Socialnämnden klarar ekonomin

Socialnämnden klarar ekonomin

Nyheter Vid senaste sammanträdet visade prognosen ett ekonomiskt överskott…

Avgift för hemsjukvård

Nyheter Nu införs en avgift för hemsjukvården i kommunen…

Mottagningsköket på Jupiter läggs ned

Mottagningsköket på Jupiter läggs ned

Nyheter På socialnämndens möte igår togs beslutet om nedläggning…

Mejeritomtens spadtag som tv-inslag

Nyheter Vi presenterar första ”spadtaget” för ett efterlängtat bygge i Skillingaryd…

Sista mötet innan valet för Socialnämnden

Nyheter När de träffades igår handlade det en del om handläggningstider och ekonomi…

Ekonomi i fokus hos socialnämnden

Nyheter Förutom några informationsärenden var det budget och bokslut som diskuterades…

4 / 7Första...23456...Sista

Tips