socialnämnden

Vill inte sänka värmen på boende

Vill inte sänka värmen på boende

Nyheter Under socialnämndens sammanträde finns numera en stående punkt gällande energiförsörjning. …

Så vill socialnämnden utveckla Vaggeryd

Så vill socialnämnden utveckla Vaggeryd

Nyheter I somras beslutade kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun om en ny övergripande översiktsplan. Ärendet är nu ute på samråd och nu har socialnämnden inkommit med sina synpunkter och önskemål…

Vill ha inglasade balkonger på Furugården

Vill ha inglasade balkonger på Furugården

Nyheter Tekniska nämnden i Vaggeryd har inför budgetåret 2024 börjat skicka ut förfrågningar till de olika nämnderna om lokalbehoven. På socialnämndens önskelista finns bland annat parkeringsplatser till förvaltningen samt inglasade balkonger på Furugården…

Sociala krav i upphandling blir fråga för kommunstyrelsen

Sociala krav i upphandling blir fråga för kommunstyrelsen

Nyheter I en motion föreslås sociala krav i upphandlingar. När socialnämnden i torsdags behandlade ärendet beslöts att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen då det är en principiell fråga på nationell nivå…

Arbetet med biståndsbedömt trygghetsboende fortskrider

Arbetet med biståndsbedömt trygghetsboende fortskrider

Nyheter För närvarande finns inte formen biståndsbedömt trygghetsboende i Vaggeryds kommun. Men startskottet för att få den på plats har fyrats av och under torsdagen informerade socialnämnden om hur arbetet fortskrider…

Nämnden avslog medborgarförslag om gratis wifi

Nämnden avslog medborgarförslag om gratis wifi

Nyheter En medborgare i Vaggeryds kommun lämnade in ett medborgarförslag om att samtliga boende i kommunens gruppbostäder ska ha tillgång till wifi och att det ska ingå i boendekostnaden. Ett förslag som avslogs när socialnämnden hade sammanträde under torsdagen…

Dyster ekonomisk prognos för socialnämnden

Dyster ekonomisk prognos för socialnämnden

Nyheter När socialnämnden presenterade den ekonomiska delårsrapporten för 2022 så visar den en prognos på minus 750 000. Det förväntade underskottet är dock ingenting socialförvaltningen har kunnat påverka menar socialchef Lotta Damberg. – Det är inflationskostnader som vi beräknat till 550 000, berättar hon…

Svårt att få ihop ekonomin på Mejeriet

Svårt att få ihop ekonomin på Mejeriet

Nyheter Vid socialnämndens sammanträde diskuterades ekonomin på vård- och omsorgsboendet Mejeriet i Skillingaryd…

Ny plan för äldreomsorg diskuteras

Ny plan för äldreomsorg diskuteras

Nyheter Vid socialnämndens sammanträde gick man igenom förslaget till ny äldreomsorgsplan med de förslag som inkommit från pensionärsorganisationer och partierna…

Socialnämnden pratade pengar

Socialnämnden pratade pengar

Nyheter När socialnämnden sammanträde innan midsommar var det aktuella ekonomiska läget uppe till diskussion…

Trögt med äldreomsorgslyftet

Trögt med äldreomsorgslyftet

Nyheter Med anledning av coronapandemin infördes ett särskilt statsbidrag kallat äldreomsorgslyftet. Det infördes sommaren 2020 och har förnyats såväl för 2021 som 2022. Det ska ge personal inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig för att öka kompetensen och medverka till att personal stannar kvar…

Ny boendeform för äldre

Ny boendeform för äldre

Nyheter Sedan några år finns möjligheten att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Det blir ytterligare en boendeform som komplement till trygghetsboende och särskilt boende…

Ivo har granskat ett barnärende

Ivo har granskat ett barnärende

Nyheter Vaggeryds kommun har fått ett beslut från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Ärendet har figurerat i media men kommunen fick beslutet idag…

Investeringar diskuterades av socialnämnden

Investeringar diskuterades av socialnämnden

Nyheter Vid sitt senast sammanträde tog socialnämnden upp frågan om kommande års investeringar avseende fysisk miljö…

Yttrande över motion

Yttrande över motion

Nyheter Socialnämnden har yttrat sig över en motion från socialdemokraterna om att kommunen ska ta över all fastighetsskötsel i kommunal regi…

Plusresultat för socialnämnden

Plusresultat för socialnämnden

Nyheter För sjätte året i följd visar socialnämnden ett överskott för senaste verksamhetsåret…

2 000 kronor i extra habiliteringspeng

2 000 kronor i extra habiliteringspeng

Nyheter För de som deltar i daglig verksamhet betalar kommunen ut ett habiliteringsstöd på 1 000 kronor per månad. Nu görs en extra engångsutbetalning…

Socialnämnden utreder allvarlig händelse

Socialnämnden utreder allvarlig händelse

Nyheter Socialförvaltningen har inlett en undersökning enligt Lex Sarah efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende…

Diskussion om familjehem

Diskussion om familjehem

Nyheter Socialnämnden pratade om familjehemmens roll framöver…

Politiker ute i verkligheten

Politiker ute i verkligheten

Nyheter Socialnämndens ledamöter ska vara ute i verksamheterna två gånger om året och i förra veckan var det dags…

2 / 712345...Sista

Tips