socialnämnden

Ekonomin diskuterades på nämndmöte

Ekonomin diskuterades på nämndmöte

Nyheter När socialnämnden träffades i förra veckan lämnades en delårsrapport del perioden januari - augusti…

Vakter vid Mejeriet

Nyheter Som en arbetsmiljöåtgärd finns det nu vakter placerade vid Mejeriet…

Försiktig öppning av kommunala restauranger

Försiktig öppning av kommunala restauranger

Nyheter Socialchef Lotta Damberg informerade socialnämnden vid senaste sammanträdet om den regionala lägesbilden gällande pandemin och den försiktiga öppningen av verksamheten…

Pandemin präglar ekonomin

Pandemin präglar ekonomin

Nyheter När socialnämnden möttes i förra veckan redovisades resultatet för årets första fyra månader…

Nu levereras mat som vanligt

Nu levereras mat som vanligt

Nyheter Efter några månader med begränsat urval av mat till de som beviljats utkörning är problemen åtgärdade…

Socialchefen svarar om lägenheter

Socialchefen svarar om lägenheter

Nyheter Trots stor brist på lägenheter i kommunen har socialförvaltningen tomma sådana. Nu svarar socialchefen Lotta Damberg på varför det kan vara så…

Stabil ekonomi hos socialnämnden

Stabil ekonomi hos socialnämnden

Nyheter När socialnämnden redovisade sin ekonom för de tre första månaderna är det med ett överskott…

Plusresultat för socialnämnden

Plusresultat för socialnämnden

Nyheter För femte året i rad redovisar socialnämnden ett ekonomiskt överskott…

Äldreomsorgslyftet ska stärka Vaggeryds kommun

Äldreomsorgslyftet ska stärka Vaggeryds kommun

Nyheter Socialförvaltningen ansöker om medel för äldreomsorgslyftet…

Våld i nära relation

Våld i nära relation

Nyheter Kristdemokraten Emma Ewaldsson debatterar…

Stöd till kvinnojouren

Stöd till kvinnojouren

Nyheter Socialnämnden beslutade att bevilja ett stöd till Värnamo kvinno- och tjejjour vid dagens sammanträde…

Pandemin i fokus hos socialnämnden

Pandemin i fokus hos socialnämnden

Nyheter Trots att det inte var en formell punkt på nämndens möte så hamnade coronapandemin på något sätt i centrum under sammanträdet…

Minusresultat men kontrollerad ekonomi

Minusresultat men kontrollerad ekonomi

Nyheter När socialnämnden summerar första halvåret noteras ett underskott på knappt 6 miljoner kronor…

Blygsamma investeringskrav från socialnämnden

Blygsamma investeringskrav från socialnämnden

Nyheter När investeringsbudgeten för 2021 ska diskuteras i kommunfullmäktige i juni är äskandet från socialnämnden på en annan nivå än tidigare år…

Ekonomisk information för socialnämnden

Nyheter De första tre månaderna redovisades på veckans sammanträde…

Fullt fokus på Mejeriet

Fullt fokus på Mejeriet

Nyheter När socialförvaltningen/socialnämnden pratar om prioriterad verksamhet hamnar Mejeriet i topp…

Stimulansbidrag diskuterades av FUB

Stimulansbidrag diskuterades av FUB

Nyheter En fråga som diskuterades vid årsmötet med FUB var socialnämndens inställning till att ta emot extra stimulansbidrag…

Socialnämnden svarar FUB

Socialnämnden svarar FUB

Nyheter I höstas skrev FUB ett brev till socialnämnden med frågor om habiliteringsersättning och nu svarar socialnämnden…

Öppet brev till socialnämnden

Öppet brev till socialnämnden

Nyheter Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) vill veta varför kommunen betalar tillbaka statsbidrag istället för att använda de stimulansmedel som kommunen fått. Läs brevet från FUB…

LSS-verksamheten granskad

LSS-verksamheten granskad

Nyheter Revisionen har granskat socialförvaltningens LSS-verksamhet och här handlar det om att hantera allt rätt ekonomiskt…

3 / 712345...Sista

Tips