socialnämnden

LSS tynger socialnämndens budget

Nyheter Försäkringskassans hårdare bedömningar av stöd inom LSS har kostat kommunen 1,5 miljoner över budget första kvartalet…

Ekonomi i centrum på socialnämndens möte

Ekonomi i centrum på socialnämndens möte

Nyheter Vid socialnämndens sammanträde redovisades det ekonomiska läget efter årets två första månader…

Öppet brev angående vårdboendet Gullvivan

Öppet brev angående vårdboendet Gullvivan

Nyheter Göran Lemke presenterar ett öppet brev kring ett vårdboende…

”Fabriken” flyttas till Smedjegatan

”Fabriken” flyttas till Smedjegatan

Nyheter Den dagliga verksamheten "Fabriken" kommer att från 2019 vara i Skillingarydsalvans gamla lokaler på Smedjegatan i Skillingaryd. Men omröstningen vid socialnämndens möte blev en knapp vinst för ja-sägarna och blev eftermiddagens stora heta politiska fråga…

Kvinnojouren får bidrag

Nyheter Vid socialnämndens möte under gårdagen beslutade ledamöterna att ge Kvinnojouren i Värnamo bidrag för sin verksamhet…

Försöket med matlådor fortsätter

Försöket med matlådor fortsätter

Nyheter En majoritet av socialnämndens ledamöter sa i dag ja till att i ytterligare ett år fortsätta försöket med matlådor som skickas från Märsta i Stockholm till boende i kommunen…

Maten lagas nu på Furugården

Maten lagas nu på Furugården

Nyheter Från onsdag kommer maten att lagas på Furugårdens nya kök till äldreboende i kommunen. Det handlar om, i dagsläget, runt 250 portioner…

”Det finns för och emot i alla partier”

”Det finns för och emot i alla partier”

Nyheter Vid socialnämndens möte under eftermiddagen beslutades om kommunen ska låta de ensamkommande få bo kvar i kommunens boende efter att de fyllt 18 år. Vid omröstning stod det klart att femklöverns förslag vann gehör…

Nord lämnar slutkommentar till (S)

Nord lämnar slutkommentar till (S)

Nyheter Varför blandar ni in de fonderade pengarna i detta? Finns ingen relevans…

Nord svarar om ensamkommande

Nord svarar om ensamkommande

Nyheter Fredrik Nord kontrar med att Kent Williamsson (S) och Peter Fransson (S) ger en missvisande bild av situationen…

Robert debatterar ensamkommande

Robert debatterar ensamkommande

Nyheter Robert Alkemark debatterar ensamkommandes situation …

Ändringar i huset på Mejeritomten

Ändringar i huset på Mejeritomten

Nyheter Logistiken på omsorgsboendet i det nya huset för socialnämndens behov på Mejeritomten i Skillingaryd ändras något…

Miljonminus för hemtjänsten

Nyheter Även om socialnämnden som helhet beräknas få ett plus resultat i år uppvisar inte alla delområden lika bra siffror…

Debatterar 18-årsgränsen

Debatterar 18-årsgränsen

Nyheter Robert Alkemark debatterar en fråga kring ”de ensamkommande”.  …

Hemtjänst blir dyrare

Hemtjänst blir dyrare

Nyheter – Avgiften handlar främst om en signal för omvärlden att hemtjänsten kostar pengar, säger Peter Fransson (S) vice ordförande i socialnämnden…

God hushållning i socialförvaltning

God hushållning i socialförvaltning

Nyheter Budget och ekonomi är en stående punkt hos socialnämnden när politikerna träffas. "Gäller att vara ekonomiskt" är ett av orden och det märks då det är plus i kassan vid halvårsredovisningen…

Debatterar prishöjd mat

Debatterar prishöjd mat

Nyheter Kenth Williamsson (S) debatterar äldres matkostnad-…

Extra pengar till asylsökande

Extra pengar till asylsökande

Nyheter På socialnämndens möte tog Gunilla Otterberg (M) upp frågan om de ensamkommande barnen skull kunna bo kvar i kommunen efter sin fyllda 18-årsdag…

Lunchen på boende höjs

Lunchen på boende höjs

Nyheter Från 53 kronor till 75 kronor. Nästa års höjning på 22 kronor per lunch på kommunens boende är fastslagen av socialnämnden…

Avgift på hemsjukvård införs

Avgift på hemsjukvård införs

Nyheter En hjälpande hand från en sjuksköterska eller undersköterska i hemmet blir nu avgiftsbelagd och jämställs med ett besök på vårdcentralen…

5 / 7Första...34567

Tips