Stigamo

Tomt för 22 miljoner är såld

Tomt för 22 miljoner är såld

Nyheter I förra veckan skrevs avtalet med ett värde på 22 miljoner kronor. Nu är kommunens hitintills största tomt såld på Stigamo och Logpoint…

Jerry invigde ”RUMTID”

Jerry invigde ”RUMTID”

Nyheter Vid trafikplats Stigamo har idag den konstnärliga trafikplatsen invigts…

Upphandling klar för del två

Upphandling klar för del två

Nyheter Stigamoprojektet, del två, den södra delen är nu upphandlad. Tekniska förvaltningen antog anbudet på 14,9 miljoner…

Taxan höjs på Stigamo

Taxan höjs på Stigamo

Nyheter Utredning på att särtaxera tomterna vid Stigamo har gjorts då kostnaderna har ökat. Tekniska nämnden föreslår att normaltaxan höjs istället fram till nästa år…

Önskar politiskt mål gällande Stigamo

Önskar politiskt mål gällande Stigamo

Nyheter Att Stigamoprojektet ska gå med vinst borde vara målet. Här är motionen som lämnades in till kommunfullmäktige…

Vill ha svar om Stigamo

Vill ha svar om Stigamo

Nyheter En interpellation lämnades från Klas Gustavsson (EMP) till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Startbesked ges till södra Logpoint

Startbesked ges till södra Logpoint

Nyheter Norra delen av kommunens mark vid Stigamo är inte riktigt klar än och redan nu har kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat klartecken till tekniska utskottet att börja med södra området…

Kommunen avverkar skog vid E4:an

Kommunen avverkar skog vid E4:an

Nyheter Skogen i norra delen av Vaggeryds kommun i Stigamo-området kommer att börja avverkas omkring den 20 juli…

Tips