Vaggeryds IP

Simhall på IP: ”Över min döda kropp att det blir bassäng här”

Simhall på IP: ”Över min döda kropp att det blir bassäng här”

Nyheter En omändring av en detaljplan och en skiss med förslag om kommande tankar vid IP – Vaggeryds Idrottsplats – anlände till föreningen där en sim- och sporthall var inritad… …

Utredaren: Movalla bör återgå i kommunal drift

Utredaren: Movalla bör återgå i kommunal drift

Nyheter Utredningen kring idrottsplatserna klar

Bildspel och tv från stora skridskodagen

Bildspel och tv från stora skridskodagen

Nyheter Nyårsafton är inte bara en dag då man sitter hemma och firar in det nya året. I Vaggeryd finns en tradition att ta sig till idrottsplatsen med skridskor och kanske med klubba eller boll…

Visionen: Så ska Vaggeryds IP rustas upp

Visionen: Så ska Vaggeryds IP rustas upp

Nyheter Föreningen som driver Vaggeryds IP har inkommit med en investeringsplan till kultur- och fritidsnämnden. 30 miljoner kronor önskas över en period av fem år. Nämnden har beslutat att äska dessa pengar av kommunfullmäktige…

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden kunde under sitt senaste sammanträde inte enas om ett beslut om att Vaggeryds IP ska fortsätta drivas i föreningsform. Inte heller om att Movalla IP ska övergå i kommunal drift. Nu återremitteras ärendet till arbetsutskottet…

Önskemålet: 30 miljoner till Movalla: ”Måste vara tuffa”

Önskemålet: 30 miljoner till Movalla: ”Måste vara tuffa”

Nyheter I en investeringsplan som Föreningen Movalla IP arbetat fram äskar man 22 miljoner av kommunen de kommande fem åren. När kultur- och fritidsnämnden diskuterade begäran på sitt senaste sammanträde beslutade man att höja summan till 30 miljoner. – Nämnden var enig, berättar ordföranden Nadira Kilim (S)…

Ny utredning av kommunalt övertagande av idrottsplatserna

Ny utredning av kommunalt övertagande av idrottsplatserna

Nyheter Vaggeryds IP och Movalla IP drivs för närvarande i föreningsform. Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att tillsätta en utredning om att överföra driften till kommunal regi…

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Utredningsuppdraget som majoriteten (S och M) lämnade till kultur- och fritidsnämnden blev sammanträdets mest diskuterade fråga. – Åsikterna är många, konstaterar Thomas Axelsson (KD). …

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Majoriteten i kommunen, S och M, föreslår gemensamt att kultur- och fritidsnämnden ska utreda förutsättningarna för kommunal drift, ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv, av idrottsplatserna Movalla och Vaggeryd…

Nu är isen lagd i Vaggeryd

Nu är isen lagd i Vaggeryd

Nyheter Under måndagen spolades isen på Vaggeryds IP…

De tar över skötseln av konstgräsplanen

De tar över skötseln av konstgräsplanen

Nyheter I samband med att kultur- och fritidsförvaltningen sammanträdde i torsdags så beslutade man bland annat att skjuta till mer medel till de föreningar som sköter om idrottsplatserna. Dessutom tar föreningen Vaggeryds IP även över skötseln av konstgräsplanen…

Investerar i nytt tak till Movalla

Investerar i nytt tak till Movalla

Nyheter Pengar till nytt tak till Movalla finns med i kommunens strategiska plan- och budget. – Tiden går och taket är gammalt, kommenterar Kenth Williamsson…

Nästan traditionsrikt på  Vaggeryds IP

Nästan traditionsrikt på Vaggeryds IP

Nyheter Nyårsafton betyder av tradition folkfest  med allmän åkning på Vaggeryds idrottsplats. I dag var det delvis lite annorlunda på grund av coronaläget och vädret…

Framtiden för idrottsplatserna diskuteras

Framtiden för idrottsplatserna diskuteras

Nyheter Det har kommit frågor och synpunkter från de som ansvarar för driften av idrottsplatserna som nu ska diskuteras vidare…

Förslag om att utveckla Vaggeryds IP röstades ner

Förslag om att utveckla Vaggeryds IP röstades ner

Nyheter Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige beslutet att avslå fullmäktigeersättaren Nexhat Shabani (s) motion om att kommunen ska kontakta Waggeryds IK för att diskutera en utveckling av idrottsplatsen…

Ekonomin tynger i pandemins spår

Ekonomin tynger i pandemins spår

Nyheter När kultur- och fritidsnämnden träffades i dag var ekonomi ett av de områden som diskuterades…

Allt är som vanligt men ändå inte

Nyheter På Vaggeryds idrottsplats ligger isen blank och fin men ändå inte tillgänglig för allmänheten…

Förbereder för vintersäsongen

Förbereder för vintersäsongen

Nyheter Vaktmästarna på Vaggeryds IP har bråda dagar. Nu förbereds planen för isens ankomst…

Solsken på Vaggeryds IP

Solsken på Vaggeryds IP

Nyheter I dag var folkfest  med allmän åkning på Vaggeryds idrottsplats. Solen sken och många var på plats för att passa på att avsluta året med skridskoåkning, korvgrillning och många pratstunder…

164 000 till Vaggeryds IP

Nyheter Utökat anslag investeras nu akut på idrottsplatsen i Vaggeryd…

1 / 3123

Tips