Yggen

SD lämnar synpunkter för Yggen

SD lämnar synpunkter för Yggen

Nyheter I samrådet för planprogrammet Yggen i Vaggeryd har SD lämnat in sina synpunkter där partiet trycker på eventuella miljöproblem som kan tänkas finnas inom området…

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nyheter Planprogrammet för Yggen i Vaggeryd har diskuterats vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. ”Försvårar utvecklingen för lantbruket vid Gärahovs Gård och lantbruket samt avfallsanläggningen var först på plats"…

MP tycker till om Yggen

MP tycker till om Yggen

Nyheter Vi presenterar Miljöpartiets remissvar till kommunen angående bostadsplanerna för Yggen…

Kommunen ska värna om sina lokalt producerade bönder

Kommunen ska värna om sina lokalt producerade bönder

Nyheter Lantbrukarnas Regionförbund, LRF Jönköpings län, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på samrådsunderlag för Yggesjöområdet, Vaggeryd, som nu har lämnats in…

Nytt bostadsområde stoppar lantbrukets framtid

Nytt bostadsområde stoppar lantbrukets framtid

Nyheter Under måndagskvällen var politiska partierna inbjudna till dialog om samrådet om det nya planprogrammet Yggen. Platsen var hos Axel och Martina Willman på Gärahovs gård och det blev en känslomässig och laddad kväll, där politikerna fick stå till svars och påminnas om vad som egentligen kommer att beslutas…

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Nyheter I dag är sista dagen att tycka till om nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd där över 500 hushåll ska få plats, kanske tillsammans med en skola, ett äldreboende och en idrottshall bredvid göl, återvinningscentral, industrimark och jordbruksmark…

Framtida byggnation av bostäder ifrågasätts

Framtida byggnation av bostäder ifrågasätts

Nyheter Det handlar om området Yggen som väckt lite känslor…

Bostadsområdet Yggen har tagit fart – 600 nya hushåll planeras

Bostadsområdet Yggen har tagit fart – 600 nya hushåll planeras

Nyheter I dagarna blev planprogrammet klart och nu ska området i norra delen av Vaggeryd ut på samråd. ”Den här gången träffade det 100 procent”…

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Nyheter Vid onsdagens kommunstyrelse startade politikerna med information från plankommittén där intressanta områden i Vaggeryd togs upp…

Tips