Yggen

Tyckandet om Säbo på Yggen går isär

Tyckandet om Säbo på Yggen går isär

Nyheter En information om detaljplan Yggen i Vaggeryd fanns hos kommunstyrelsens arbetsutskott. – Man har redan bestämt att vi ska ha ett särskilt boende på området. Det är inte alls bestämt, säger oppositionspolitikern Axelsson (KD)… …

Yggen byggs i etapper

Yggen byggs i etapper

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu lämnat förslag, och haft mycket diskussioner, om planuppdraget Yggen i Vaggeryd…

Gör Yggen till industriområde

Gör Yggen till industriområde

Nyheter Empartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. – Gör Gärahov 2:1, Yggen, till ett industriområde och erbjud tomter för mindre och medelstora företag, föreslår Lennart Karlsson (EMP)…

Yggen: Politikerna minskar området

Yggen: Politikerna minskar området

Nyheter Planprogrammet för Yggen fanns med under kommunstyrelsens sammanträde i onsdags. I tjänsteskrivelsen hade yttrande från lantbruket, partigrupperna, privatpersoner och närliggande industri inte tagits i beaktande. Ledande politiker beslutade att marginalen till Gärahovs Gård ska ökas och att bostadsområdet minskas med 18 småhus samt 35 lägenheter…

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Yggen: Bostadsområdet påverkar oss negativt

Nyheter Fyra inlämnade synpunkter från privatpersoner gällande planprogrammet om Yggen har inkommit. En av de ”privatpersonerna” är ett av kommunens största lantbruksföretag. Enligt kommentarerna som lämnats av kommunen i samrådet lyssnar inte kommunen på privatpersonerna eller på de kommunala nämndernas synpunkter. …

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Yggen: Partigrupp förordar annat område

Nyheter Partigrupperna, enbart fem till antalet, tyckte till gällande i samrådshandlingar inför planprogrammet Yggen i Vaggeryd. Miljö- och avfallsfunderingar, gamla skjutbanan, inkränkande på jordbruksverksamhet, parkering i källarplan och att tung transport inte kan färdas genom ett bostadsområde. Ett parti tycker det finns annan huvudinriktning än Yggen och grannföretagen säger nej till planprogrammet…

Yggen: Flerbostadshus i våtmark

Yggen: Flerbostadshus i våtmark

Nyheter Kommunala nämnderna har fått tycka till när det gäller planprogrammet för Yggen. Miljö- och byggnämnden har ett flertal synpunkter som inte tjänsteskrivelsen tagit höjd för i sin skrivelse till politikerna. Skyddsavstånd och risk för förs störningar från närområdet, flerbostadshus finns inritat i våtmark, skogen och lantbrukets betydelse ”En olämplig lokalisering kan leda till att tillsynsmyndigheten i efterhand måste ställa krav på att åtgärder vidtas eller förbjuda verksamheter. Detta vore olyckligt då verksamheterna, avfallshanteringen och lantbruket var första på plats” finns angivet i nämndens sammanfattning av samrådet för Yggen. …

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Yggen: Avser att utreda förorenade områden

Nyheter Planprogrammet för det eventuellt nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd finns med på kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen. Tidigare i arbetsutskottet lämnades få förslag till förändring men det finns en del i samrådet som politikerna behöver diskutera vidare. Miljöfarliga verksamheter som grannar, framkomlighet för utryckningsfordon och påverkan på vattenkvaliteten i Hjortsjön. …

Yggen: Det ska finnas möjlighet för vård- och omsorgsboende

Yggen: Det ska finnas möjlighet för vård- och omsorgsboende

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades och informerades politikerna om Yggen i Vaggeryd och det nya planprogrammet av kommunens tjänstepersoner…

SD lämnar synpunkter för Yggen

SD lämnar synpunkter för Yggen

Nyheter I samrådet för planprogrammet Yggen i Vaggeryd har SD lämnat in sina synpunkter där partiet trycker på eventuella miljöproblem som kan tänkas finnas inom området…

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nämnd lämnar synpunkter om nya planerade bostadsområdet

Nyheter Planprogrammet för Yggen i Vaggeryd har diskuterats vid miljö- och byggnämndens senaste sammanträde. ”Försvårar utvecklingen för lantbruket vid Gärahovs Gård och lantbruket samt avfallsanläggningen var först på plats"…

MP tycker till om Yggen

Nyheter Vi presenterar Miljöpartiets remissvar till kommunen angående bostadsplanerna för Yggen…

Kommunen ska värna om sina lokalt producerade bönder

Kommunen ska värna om sina lokalt producerade bönder

Nyheter Lantbrukarnas Regionförbund, LRF Jönköpings län, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på samrådsunderlag för Yggesjöområdet, Vaggeryd, som nu har lämnats in…

Nytt bostadsområde stoppar lantbrukets framtid

Nytt bostadsområde stoppar lantbrukets framtid

Nyheter Under måndagskvällen var politiska partierna inbjudna till dialog om samrådet om det nya planprogrammet Yggen. Platsen var hos Axel och Martina Willman på Gärahovs gård och det blev en känslomässig och laddad kväll, där politikerna fick stå till svars och påminnas om vad som egentligen kommer att beslutas…

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Bostadsområdet Yggen – i dag ska synpunkter lämnas in

Nyheter I dag är sista dagen att tycka till om nya bostadsområdet Yggen i Vaggeryd där över 500 hushåll ska få plats, kanske tillsammans med en skola, ett äldreboende och en idrottshall bredvid göl, återvinningscentral, industrimark och jordbruksmark…

Framtida byggnation av bostäder ifrågasätts

Framtida byggnation av bostäder ifrågasätts

Nyheter Det handlar om området Yggen som väckt lite känslor…

Bostadsområdet Yggen har tagit fart – 600 nya hushåll planeras

Bostadsområdet Yggen har tagit fart – 600 nya hushåll planeras

Nyheter I dagarna blev planprogrammet klart och nu ska området i norra delen av Vaggeryd ut på samråd. ”Den här gången träffade det 100 procent”…

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Nyheter Vid onsdagens kommunstyrelse startade politikerna med information från plankommittén där intressanta områden i Vaggeryd togs upp…

Tips