Budget

17 miljoner till akuta åtgärder

17 miljoner till akuta åtgärder

Nyheter Under tekniska nämndens sammanträde fanns ombudgetering på dagordningen. 13 miljoner som ej nyttjades förra året går nu in för att täcka den akuta underhållskontot hos kommunens fastighetsavdelning…

Flytt av pengar anses odemokratiskt

Flytt av pengar anses odemokratiskt

Nyheter Kommunfullmäktige beslutar nämndernas budget. – Nu försöker vi att göra det smidigare. Är nämnderna överens så ska det vara okej att flytta max 5 miljoner, menar kommunstyrelsens ordförande Jonsson (M). Det tyckte inte oppositionen……

Irritationen: ”Klappade till så fötterna försvann”

Irritationen: ”Klappade till så fötterna försvann”

Nyheter Kommunfullmäktige röstade under gårdagen igenom majoritetens förslag till investeringsbudget för 2024. Men vägen dit kantades av irritation. – Du var stenhård. Du sa ”ta vårt förslag eller gå”, sa centerns Ulf Abrahamsson till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M)…

Räddningspaket för vården ger Jönköpings län 280 miljoner extra

Notiser Vänsterpartiet föreslår en stor satsning för vården. …

Planen: Vi bygger skola i Byarum

Planen: Vi bygger skola i Byarum

Nyheter Skolan prioriteras i teknisk budget och här presenteras både byggande av landsbygdsskola och idrottshall…

Vården, klimatet och landsbygden i fokus i C-budget

Notiser Förstärkning av primärvården, ökad regional energiproduktion och satsningar på cykelvägar. Centerpartiet i Region Jönköpings län prioriterar i sin första budget i opposition vården, klimatet och boende på landsbygden…

Nya vårdplatser och lönesatsningar i budget 2023 trots osäkert läge

Notiser Trots det osäkra omvärldsläget väljer Samverkan Region Jönköpings län att göra nya satsningar för att ha en hälso- och sjukvård i toppklass i sitt budgetförslag för 2023. Nya riktade lönesatsningar, ökad bemanning och fler vårdplatser ska förbättra för personal och patienter. Länstrafiken får ett extra tillskott med anledning av ökade drivmedelspriser samt för att kunna fortsätta hålla i gång kollektivtrafiken…

Sänkt jobbskatt för äldre – andra får vänta

Sänkt jobbskatt för äldre – andra får vänta

Nyheter Personer över 65 år som fortfarande jobbar får sänkt skatt nästa år och kommunernas kassa stärks med 6 miljarder. Det är två nyheter i regeringens budget för det kommande året. …

Bygglov ger miljonplus i nämndkassa

Bygglov ger miljonplus i nämndkassa

Nyheter Delårsrapporten vid miljö- och byggnämndens sammanträde såg ljus ut…

Kärvare tider kan väntas

Kärvare tider kan väntas

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades det ekonomiska läget i kommunen. …

Svårt att få ihop ekonomin på Mejeriet

Svårt att få ihop ekonomin på Mejeriet

Nyheter Vid socialnämndens sammanträde diskuterades ekonomin på vård- och omsorgsboendet Mejeriet i Skillingaryd…

Mer i plånboken för alla, men sämre köpkraft för många

Notiser Hushållen får mer i plånboken 2022, men inflationen ser ut att äta upp inkomstökningarna för många löntagare. Pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning får däremot ökad köpkraft. Över tid har både pensionärer och löntagare haft en mycket god inkomstutveckling – sedan 2007 har den disponibla inkomsten ökat med 15 till 30 procent för de flesta hushåll. Det visar en analys om hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna…

Riksdagen har röstat om budgeten

Notiser Idag har riksdagen röstat om budgeten. Det blev tre av oppositionspartiernas budgetförslag som vann…

200 000 till prenumeration godkändes

200 000 till prenumeration godkändes

Nyheter När motionen angående prenumeration av ”Dagens Samhälle” avgjordes i kommunfullmäktige gick frågan till votering…

Ny simhall i Vaggeryd planeras

Ny simhall i Vaggeryd planeras

Nyheter I femklöverns budget finns Vaggeryds simhall nämnd. ”Nu gäller det att kroka an”…

Trendbrott i försörjningsstödet

Trendbrott i försörjningsstödet

Nyheter Kommunstyrelsens indelade budgetuppföljning blev presenterat och trendbrott har analyserats när det gäller försörjningsstöd…

Vårändringsbudget i Vaggeryds kommun

Vårändringsbudget i Vaggeryds kommun

Nyheter De så kallade välfärdsmiljarderna som klubbats i riksdagen ger nya förutsättningar…

Utebliven snöröjning – En liten räddning

Utebliven snöröjning – En liten räddning

Nyheter När tekniska nämnden gick igenom förra årets siffror visar det ett underskott …

Pelle Philip debatterar budgetfrågor

Pelle Philip debatterar budgetfrågor

Nyheter Pelle Philip (C) debatterar frågan om 100 miljoner i budgetsammanhang…

Het och lång budgetdebatt i fullmäktige

Het och lång budgetdebatt i fullmäktige

Nyheter Piska, morot, gonattsaga och effektiviseringsdraperi i kommunens budgetdebatt. Tre förslag till budget fanns på bordet vid kommunfullmäktiges sammanträde i Skillingehus under kvällen där två yrkade på skattehöjning med 30 öre. Efter närmare tre timmars debatt gick fullmäktige till beslut…

1 / 212

Tips