Budget

2,7 miljoner minus för grundskolan

2,7 miljoner minus för grundskolan

Nyheter Mellan budget och prognos ligger grundskolan sämst till med 2,7 miljoner minus under årets första tredjedel…

400 000 flyttas från AME

400 000 flyttas från AME

Nyheter Pengar flyttas från Arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen, men det var inte alla politiker överens om…

25,6 miljoner plus

25,6 miljoner plus

Nyheter Nu har de preliminära siffrorna för Vaggeryds kommun resultat 2018 anlänt. Läs pressmeddelandet här…

Budgetanpassning i programbudget

Budgetanpassning i programbudget

Nyheter Samtliga nämnder och styrelser har fått budgetanpassningar inför 2019 års budget. Här förklarar Gert Jonsson (M) budgetläget…

Minusresultat i nämnd

Minusresultat i nämnd

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden såg ett par hundra tusen plus för någon månad sedan, men nu har det vänt…

Dragkamp om budgeten

Dragkamp om budgeten

Nyheter Strategiska plan och budgeten gicks igenom på kommunfullmäktiges sammanträde. När mörkret lagt sig utanför hade tre budgetar presenterats och debatterats med votering som avslutning…

150 extra skolbarn

150 extra skolbarn

Nyheter Prognos och budget diskuteras hos barn- och utbildningsnämnden. Hur många familjer flyttar hit och i vilka åldrar. Nu har nämnden tittat på regionens nya prognos och man har lagt sig på den som är mest trolig, enligt nämndordförande…

Lagom plus för BUN

Lagom plus för BUN

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens budget förra året var 359 miljoner. Bokslutet visar ett litet plus…

Plus för socialförvaltningen

Nyheter Än så länge ligger socialförvaltningen totalt på plussidan, närmare bestämt 3,3 miljoner mellan januari och november i år…

Femklöverns budget vann

Femklöverns budget vann

Nyheter Ikväll har kommunfullmäktiges ledamöter haft mer än tre timmars lång diskussion angående budgeten 2018 - 2020…

”Budgeten är ingen gissningstävling”

”Budgeten är ingen gissningstävling”

Nyheter Som Skillingaryd.nu tidigare berättat under dagen så har information om preliminära siffror om välfärdsmiljonerna nu presenterats. Men i morse var två av våra politiker inte överens om detta ämne ska finnas med i budgeten…

Politikerna fryser sina arvoden

Politikerna fryser sina arvoden

Nyheter Femklövern med Gert Jonsson (M) kommer med ett förslag i arbetet med en som man ser det mycket tuff budget för 2018…

Kommunens omsättning ökar

Kommunens omsättning ökar

Nyheter Det närmar sig en miljard kronor…

Kommunen går mot mindre överskott

Kommunen går mot mindre överskott

Nyheter Årets första delårsbokslut görs efter de första fyra månaderna…

Tips