cykelväg

Cykelvägen till Tofteryd byggs nästa år

Cykelvägen till Tofteryd byggs nästa år

Nyheter Förberedelserna inför gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd har påbörjats där 9 miljoner är avsatta under nästa år…

Cykelvägen ska byggas nästa år

Cykelvägen ska byggas nästa år

Nyheter Under kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns cykelvägen mellan Skillingaryd och Linneryd med i kommande års investeringsbudget…

Inget hindrar kreativ cykelvägslösning

Inget hindrar kreativ cykelvägslösning

Nyheter Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att se över kostnaden för byggnation av cykelvägen mellan Tofteryd och Skillingaryd vid senaste sammanträdet. "Vi var i ett bättre läge för 15 år sedan"…

Cykelvägen kommer byggas, men hur och av vem?

Cykelvägen kommer byggas, men hur och av vem?

Nyheter Budgetberedningen gav tekniska nämnden att se över kostnader för cykelvägen till Tofteryd. ”Jag tror att den kommer byggas men det kommer att ta lite tid”. Nu kanske man sneglar på byalagets cykelvägsbyggnation i grannkommun…

Cykelvägen kan bli av med acceptabel kvalité

Cykelvägen kan bli av med acceptabel kvalité

Nyheter Cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd togs upp när budgetberedningen hade sitt senaste sammanträde…

Kommer bygdens spadar jobba fortare än kommunens grävmaskiner?

Kommer bygdens spadar jobba fortare än kommunens grävmaskiner?

Nyheter Att cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd skulle bli en het fråga var alla överens om innan dialogmötet i Tofteryd i tisdags kväll. På plats fanns tekniska chefen Magnus Ljunggren för att förklara och våra politiker försvarade. 2,6 miljoner har cykelvägen, som inte finns, redan kostat. Del 3…

Cykelväg –  hetaste frågan för kvällen

Cykelväg – hetaste frågan för kvällen

Nyheter Medborgardialogen vid Tofthagaskolan i Tofteryd startade med scouternas korvgrillning, cykelkort och influensområdesbyggnationer. Del 1…

Ingen belysning på cykelvägen

Ingen belysning på cykelvägen

Nyheter Medborgarförslaget om önskad belysning på cykelvägen mellan Byarum och Vaggeryd avslogs…

Williamsson svarar Toftgård

Williamsson svarar Toftgård

Nyheter Kenth Williamsson (S) svarar P O Toftgård om cykelvägar…

”Vi röstar varken för eller mot”

”Vi röstar varken för eller mot”

Nyheter En notering i fullmäktigeprotokollet ville Magnus Thelin (L) anteckna när det gällde voteringen om (S);s tilläggsyrkande för cykelvägen mellan Skillingaryd och Linnesjön, men det gick inte…

Delsträcka av cykelvägen planeras byggas

Delsträcka av cykelvägen planeras byggas

Nyheter En enig teknisk nämnd biföll förslaget att cykelvägen mellan Skillingaryd och Linnesjön ska påbörjas trots att upphandlingen tidigare avbröts…

Jonsson (M) svarar om cykelvägspeng

Jonsson (M) svarar om cykelvägspeng

Nyheter Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson (M), förklarar budgetberedningens arbete och hur cykelvägspengen till Tallnäs halverades…

”Vaffö” gör dom på detta viset?

”Vaffö” gör dom på detta viset?

Nyheter "Som före detta politiker har jag med förundran följt senaste turerna kring GC-vägen till kommunens badplats i Tofteryd". Läs PO Toftgårds insändare här…

Upphandlingen på cykelvägen avbruten

Upphandlingen på cykelvägen avbruten

Nyheter Cykel- och gångvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs dröjer …

Ambition att bygga hela cykelvägen

Ambition att bygga hela cykelvägen

Nyheter Underlag till upphandlingen för cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs är nu klar…

Ingen respekterar gångbanan

Nyheter Skillingarydsbon vill ha både gång- och cykelväg istället för enbart gångbana på Östra Allégatan. …

Enklare cykelväg byggs

Enklare cykelväg byggs

Nyheter Kommunstyrelsen diskuterade cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs på senaste sammanträdet…

Trafiken måste stoppas på cykelvägen

Trafiken måste stoppas på cykelvägen

Nyheter En boende mellan skolorna i Vaggeryd har lämnat in en vädjan till kommunen om hjälp med att stoppa bil- och mopedtrafik på cykelvägen…

Arkeologer letar fynd vid cykelväg

Arkeologer letar fynd vid cykelväg

Nyheter Byggandet av cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd står still och snart börjar arkeologerna sitt arbete…

Snart blir cykelvägen byggd

Snart blir cykelvägen byggd

Nyheter Cykelvägen mellan Tofteryd och Skillingaryd har varit på gång ett tag. I våras höggs skogen ner och snart kan byggandet börja…

1 / 212

Tips