Hjortsjöns camping

Servicebyggnad får fortsatt lov

Servicebyggnad får fortsatt lov

Nyheter Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna förlängningen av det tidsbegränsade bygglovet för servicebyggnaden vid campingen i Vaggeryd…

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nyheter Götastrand 1:1 i Vaggeryd, där Hjortsjöns camping finns, strider mot detaljplanen. Nu önskar miljö- och byggnämnden att detaljplanen ändras så den tillåter det som i dag finns på fastigheten……

Campingstugan måste bort

Campingstugan måste bort

Nyheter Kultur och fritid uppförde en campingstuga vid Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. Det fick de inte. Miljö- och byggnämnden beslutade att en avgift ska tas ut och stugan ska bort från campingen… …

Golvvärme larmade brandkåren till camping

Golvvärme larmade brandkåren till camping

Nyheter Strax efter klockan 11 inkom larm till SOS om att det skulle brinna i en husvagn på Hjortsjöns camping. Någon fara var det aldrig och inte heller någon utvecklad brand…

Otäcka fyndet på stranden: ”Det är allvarligt”

Otäcka fyndet på stranden: ”Det är allvarligt”

Nyheter Under morgonen hittade Annamaria Hultén två stycken rakblad på badplatsen vid Hjortsjöns camping. Ett av dessa låg delvis dolt i sanden…

Förbud mot fordonstrafik har minskat klagomålen

Förbud mot fordonstrafik har minskat klagomålen

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni beslutade man att lämna förslag till tekniska kontoret gällande parkeringsregler vid Hjortsjö camping och badplats som har blivit en mötesplats både dag och natt. Förbud mot fordonstrafik har nu varit gällande senaste månaden…

Kanonstart på campingsommar

Kanonstart på campingsommar

Nyheter Annamaria Hultén som är arrendator är jättenöjd med beläggningen på Hjortsjöns camping i Vaggeryd i år. Efter coronaåren ser det mycket ljusare ut…

Hjortsjöns camping fräschas upp

Hjortsjöns camping fräschas upp

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att satsa pengar på Hjortsjöns camping. Det finns flera önskemål, men det blir en begränsad insats i det beslut som fattades idag…

Fritidsknuten – vått och torrt

Fritidsknuten – vått och torrt

Nyheter En motion som lämnades in av Ewa Magnusson (L) har blivit verklighet. Motionen lämnades in till kommunfullmäktige med en önskan om att underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning…

Störde vid Hjortsjöns camping

Störde vid Hjortsjöns camping

Nyheter Polisen fick lördag klockan 23.25 en anmälan om rusande bilmotorer och hög musik vid Hjortsjöns camping i Vaggeryd. När polis anlände var det lugnt på platsen då festen tydligen hade slutat…

Klart med driften av Hjortsjöns camping

Klart med driften av Hjortsjöns camping

Nyheter Efter diskussioner under hösten och vintern finns det nu ett avtal om driften av Hjortsjöns camping…

Hjortsjöns camping har fått en hygglig start

Hjortsjöns camping har fått en hygglig start

Nyheter Efter några veckors öppethållande är campingen nöjd med säsongsstarten…

Säsongspremiär för Hjortsjöns camping

Nyheter Nu slår campingen i Vaggeryd upp portarna…

Ny servicebyggnad på Hjortsjöns camping

Nyheter Den planerade byggnationen skulle gjorts förra året men fick skjutas på framtiden…

Nu öppnar Hjortsjöns camping

Nu öppnar Hjortsjöns camping

Nyheter Den 1 juni är officiellt dagen då Hjortsjöns camping i Vaggeryd öppnar för säsongen…

Hoppet lever för Hjortsjöns camping

Hoppet lever för Hjortsjöns camping

Nyheter Campingens framtid diskuterades på kultur- och fritidsnämndens möte…

Hjortsjöns camping hotad

Hjortsjöns camping hotad

Nyheter Ännu är inte frågan om framtiden för Hjortsjöns camping löst …

Campingen får se över rutinerna

Campingen får se över rutinerna

Nyheter Vid ett tillsynsbesök hos Hjortsjöns camping under augusti månad får nu kultur- och fritidsnämnden påpekade på att skapa en underhållsplan för det slitna servicehuset…

Bygglov på campingen får vänta

Bygglov på campingen får vänta

Nyheter Miljö- och byggnadsnämnden skulle besluta om förhandsbesked för uppförande av det nya servicebyggnaden vid Hjortsjöns camping, men punkten utgick…

Nytt servicehus för två miljoner

Nytt servicehus för två miljoner

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har lagt en kort- och en långsiktig plan för Hjortsjöns camping framtid. Nytt servicehus ska stå klart till sommaren men någon ny aktör, som vill driva campingen, har dock inte hittats ännu…

1 / 212

Tips