Östra strand

Östra strand ska snart ut på granskning

Östra strand ska snart ut på granskning

Nyheter Detaljplanen för Östra strand i norra delen av Vaggeryd tar sin form och snart är handlingarna ute för granskning. – Det kommer att bli fint, kommenterar politikerna om nya bostadsområdet…

Politikerna informerades om Östra strand

Politikerna informerades om Östra strand

Nyheter I några år har Östra strand varit aktuell för detaljplan och en information lämnades till ledande politiker under kommunstyrelsens arbetsutskott. – Utredningar stäms av med politiken, säger Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen…

Väntar på svar om Östra Strand

Väntar på svar om Östra Strand

Nyheter Ulf Abrahamsson (C) lyfter frågan gällande området kring Östra strand i Vaggeryd. – Vi väntar fortfarande på svar, kommenterar Ulf (C) från kommunstyrelsens arbetsutskott. …

Avvaktar med besked om 50 lägenheter

Avvaktar med besked om 50 lägenheter

Nyheter I väntan på att detaljplanen Östra strand i Vaggeryd ska bli klar håller kommunen exploatören varm. – Just nu är det lite tidigt att lämna ett okej, säger Gert Jonsson (M)…

Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

Privat förskola vill etablera sig i Vaggeryd

Nyheter Till kommunen har en förfrågan inkommit gällande direktanvisning av mark för att bygga förskola i egen regi på Östra Strand i Vaggeryd, där upp till 100 barn kan få plats. Ett oenigt arbetsutskott skickade vidare frågan till kommunstyrelsen för beslut…

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Yggen: Intressant område i Vaggeryd

Nyheter Vid onsdagens kommunstyrelse startade politikerna med information från plankommittén där intressanta områden i Vaggeryd togs upp…

Ny väg och rondell planeras

Ny väg och rondell planeras

Nyheter Nya bostadsområdet Östra strand i Vaggeryd får nu en ny infartsväg och en cirkulationsplats vid Hammarvägen och Badplatsvägen kommer att anläggas framöver…

Naturen ska bevaras i nya området

Naturen ska bevaras i nya området

Nyheter Det blev projektet ”Bo i skogen” vid Östra strand som medborgarna och kommunen tyckte var bäst för den nya exploateringsområdet i Vaggeryd…

Start för ”Östra strand” nästa år

Start för ”Östra strand” nästa år

Nyheter Nya bostadsområdet "Östra Strand" i norra delen av Vaggeryd tog igår, under kommunstyrelsens möte, ett kliv framåt. Förhoppningsvis startar bygget av nya bostadsområdet redan nästa år…

Östra strand lockade

Nyheter Östra Strand i Vaggeryd har ställts för allmänheten ut på Fenix och det var många som var nyfikna på det nya området…

Påverka nya bostadsområdet

Påverka nya bostadsområdet

Nyheter Tre arkitekter har lämnat förslag hur Östra Strand i Vaggeryd kan se ut. Området kan innehålla 300 bostäder men även plats för förskola och trygghetsboende. Nu har du chansen att tycka till…

Det närmar sig med nya tomter

Det närmar sig med nya tomter

Nyheter Snart är detaljplanen klar för Östra Strand i Vaggeryd och lämnas ut för granskning…

Dags för nästa steg mot Östra strand

Dags för nästa steg mot Östra strand

Nyheter Ett principbeslut är fattat för det nya bostadsområdet vid norra delen av Östra strand norr om Vaggeryd…

Norra Östra strand blir verklighet

Norra Östra strand blir verklighet

Nyheter Nu står det klart att norra delen av Östra strand blir Vaggeryds nästa större bostadsområde…

Tips