Slutredovisning

Kassaplus när cykelvägen till Tofteryd summeras

Kassaplus när cykelvägen till Tofteryd summeras

Nyheter Vid tekniska nämndens sammanträde fanns slutredovisningen för cykelvägen Skillingaryd-Tofteryd med…

Markarbetet: Från 9 till 11,3 miljoner kronor

Markarbetet: Från 9 till 11,3 miljoner kronor

Nyheter Markarbetet där Nya Götafors skola i Vaggeryd finns slutredovisades under tekniska nämndens sammanträde. – Det finns flera orsaker när byggnaden blev större, menar ordförande Wilhelmsson (S)…

Personalrum blev 40 procent dyrare än tänkt

Personalrum blev 40 procent dyrare än tänkt

Nyheter Slutredovisningen gällande ombyggnationen från bibliotek till personalrum och uppehållsrum på Fenix var budgeterat till 3 miljoner kronor. Men det blev dyrare. – Väl satsade pengar då det handlar om säkerhetsåtgärder, säger tekniska nämndens ordförande Wilhelmsson (S)…

Skola blev billigare än budgeterat – trots översvämning

Skola blev billigare än budgeterat – trots översvämning

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde fanns slutredovisningen för Sörgårdsskolan i Skillingaryd på bordet. Den nya skolan blev miljoner billigare än planerat… …

Om- och tillbyggnaden av reningsverket blev billigare än tänkt

Om- och tillbyggnaden av reningsverket blev billigare än tänkt

Nyheter 2018 fick kommunen tillstånd av miljöprövningsdelegationen att bygga om- och till Skillingaryds reningsverk. – Det nya reningssteget stod klart sommaren 2022 och nu slutredovisas projektet, säger tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S)… …

Mejeriet ekonomiskt slutredovisat ”Ännu finns saker kvar att göra…”

Mejeriet ekonomiskt slutredovisat ”Ännu finns saker kvar att göra…”

Nyheter Tekniska förvaltningschefen Magnus Ljunggren drar slutredovisningen gällande Mejeriet för kommunfullmäktiges ledamöter under måndagskvällen. Första spadtaget gjordes hösten 2018 och inflyttning två år senare. …

Mejeriet slutredovisas: Med extra pengar blev det ett plus

Mejeriet slutredovisas: Med extra pengar blev det ett plus

Nyheter Nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd, Mejeriet, som invigdes för två år sedan är nu på väg att slutredovisas…

Het debatt när Slättens förskola slutredovisades

Het debatt när Slättens förskola slutredovisades

Nyheter Under kommunfullmäktige var slutredovisningen för Slättens nya förskola i Vaggeryd. Det blev lång och het debatt där fullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) fick räta in politikerna i ledet efter utsvävningar. Ledamöterna; "som en tvål", "Kalle Ankapolitik", "ta ansvar - avgå!", "beslut i det dolda", "vi blir rundade av tjänsteperson" och "alla har ansvar" var några av inspelen av lång debatt under måndagskvällen…

Markarbete och inventarie tillkom när förskola blev dyrare än planerat

Markarbete och inventarie tillkom när förskola blev dyrare än planerat

Nyheter Den första budgeten för förskolan på Södra Park i Vaggeryd låg på 35 miljoner kronor, därefter blev den 25 miljoner men slutade på närmare 40 miljoner. Det tillkom en del tilläggsbudgetar innan den nya fina förskolan kunde invigas och tas i bruk, visar Åvikens förskolas slutredovisning…

Slättens förskola blev över 300 procent dyrare

Slättens förskola blev över 300 procent dyrare

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns slutredovisningen för Slättens nya förskola i Vaggeryd med på dagordningen. Uppskattad ursprunglig kalkyl 8,7 miljoner kronor blev 29,4 miljoner kronor. Politikernas kommentarer: ”Ovanligt projekt”, ”Vi släcker bränder”, ”Många har synpunkter på hur det hanterats”. …

Stjärnfabriken blev miljoner dyrare än tänkt

Stjärnfabriken blev miljoner dyrare än tänkt

Nyheter Slutredovisningen för Stjärnfabriken i Skillingaryd godkändes av kommunfullmäktige under den senare delen av hösten och det blev mycket mer dyrare än vad som var tänkt från början. Inköpet av fastigheten gjordes snabbt och en mycket snabb uträknad och ganska uppskattad budget gjordes. Tilläggsbudget gjordes och Stjärnfabriken kostade 6,5 miljoner i stället för, från början, uppskattade 1,8 miljoner…

Cirkulationsplatsen gick bättre ekonomiskt än planerat

Cirkulationsplatsen gick bättre ekonomiskt än planerat

Nyheter Slutredovisningen av bygget av rondellen på Storgatan i Skillingaryd behandlades på tekniska nämndens senaste sammanträde…

Pengar till utsmyckning frös inne – blev återremiss av nya förskolor

Nyheter Utsmyckning av Bullerbyns förskola och Åvikens förskola har uteblivit och enprocentsregeln är borta. Det skapade irritation från S-gruppen under kommunfullmäktige som fick igenom sin önskan om återremiss av slutredovisningarna vid förskolorna…

Högt tempo och tidspress två av orsakerna till högt slutpris

Högt tempo och tidspress två av orsakerna till högt slutpris

Nyheter Det var Bullerbyns förskola, Stjärnfabriken, Hjortsjöskolan, Fågelforsskolan, Åvikens förskola, tillagningskök och övningsbyggnaden på Hjortsjöskolan som skulle få en ekonomisk slutredovisning. Samtliga projekt har gått långt över kassan än vad det var tänkt från början…

7,5 miljoner i oförutsedda kostnader

7,5 miljoner i oförutsedda kostnader

Nyheter Slutredovisningen av nya förskolan Bullerbyn i Skillingaryd visar att plus-minus-noll-resultat, trots att det budgeterades 270 000 kronor i oförutsedda kostnader. En summa som vid slutredovisningen landade på 7,8 miljoner kronor…

Kommunens projekt blev 40 miljoner dyrare än väntat

Kommunens projekt blev 40 miljoner dyrare än väntat

Nyheter När slutredovisningen gjordes på vissa projekt i kommunen visar det att grundkalkylerna varit helt uppåt väggarna. Mellan 40-45 miljoner dyrare blev projekten där bland annat förkolan Åviken, Hasseln 7, Arbetsmarknadsenheten och Hjortsjöskolan är inräknade…

Skolrenoveringar slutredovisades

Skolrenoveringar slutredovisades

Nyheter Hjortsjöskolan, Fågelforsskolan och nybyggda Åvikens förskola har slutredovisats …

Tips