Debatt

Välj

Stora satsningar för att öka takten i klimatomställningen

Debatt Regeringen gör i höstbudgeten stora satsningar på klimatet. Vi socialdemokrater vill vara ledande i klimatomställningen med lösningar som gynnar hela Sveriges befolkning oavsett var du bor…

Därför spelar naturbruksgymnasierna en avgörande roll

Debatt Pandemin ebbar ut och människor ser fram emot en ny vardag. Låt oss göra tiden efter pandemin till den tid då vi ställer om till ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle där varje människa ges kraft och möjlighet att skapa sin egen framtid. Läs (C)-debattartikeln här…

M: En budget för ordning på Sverige och Jönköpings län!

Debatt Efter sju år med en regering som monterat ner arbetslinjen till den grad att varannan invandrare inte kan försörja sig själv, som låtit gängkriminella ta över område efter område – och som genom högst medvetna prioriteringar förstört energiförsörjningen, är behovet av reformer stort. Moderaternas budget kan få ordning på både Sverige såväl och Jönköpings län…

Tack Stefan Löfven för din tid som partiordförande och statsminister

Debatt Läs Kari Parman (S) debattartikel här…

Så kan Region Jönköping attrahera Sveriges bästa vårdmedarbetare

Debatt Ska Region Jönköping kunna erbjuda Sveriges bästa sjukvård måste vi också kunna behålla och attrahera Sveriges bästa vårdpersonal. Läs (M) debatt här …

Koalitionen vill återstarta det kollektiva resandet

Debatt Styrande koalition för Region Jönköpings län vill få igång det kollektiva resandet efter coronapandemin. Prisvärda biljettprodukter, aktiv marknadsföring och nya uppdrag hos länstrafiken ska få fler att välja buss och tåg igen under 2022. "Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet", skriver företrädare i en debattartikel…

Är allting verkligen Sossarnas fel?

Debatt Läs Kari Parman (S) debattartikel här…

LAS-trollet och de tre anställda Bruse

Debatt Det finns mycket myter och skrönor om den svenska arbetsrätten, men vi skulle ändå vilja berätta en saga för dig. Den handlar om ett troll, som vi kan kalla LAS-trollet, och om tre personer på den svenska arbetsmarknaden (egentligen är det långt fler, men siffran tre är viktig i sagor). Som av en händelse heter alla tre Bruse…

Lagtrots eller ”bara” brist på kompetens?

Debatt Den frågan ställer sig Kari Parman (S) från Gnosjö i en debattartikel angåendekommunernas bostadsförsörjningsansvar…

Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Debatt Förstärkningen i vårbudgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn ger hopp till utsatta i länet. Läs (C)-debatten här…

Nya hållbara restrender gör regionens turistnäring till vinnare

Debatt I en debattartikel menar Centerpartiet att semestra på hemmaplan gör regionens besöksnäring till vinnare…

”Vi ska ta vårt ansvar och tillhandahålla anständig service”

Debatt I en debattartikel motsätter sig Socialdemokraterna i Gnosjö kommunfullmäktiges beslut att privatisera personlig assistans och LSS-verksamhet…

Finansiera Jönköpings läns småföretag så de kan finansiera Sverige

Debatt Osäkerheten som följer pandemins restriktioner har gjort att många företag i Jönköpings län satt sina framtidsplaner på paus…

Svar till ”Låt inte staten överge sin post”

Debatt Postnord svarar på Företagarnas insändare…

Låt inte staten överge sin post!

Debatt Samhället är i omvandling, och så gäller även hur vi kommunicerar. Förändringen går dock långsamt och vi befinner oss nu mellan två paradigm. Läs Företagarnas debattartikel här…

Olikheterna i myndighetsutövningen är förvånansvärt stora

Debatt I stort sett alla kommuner i Jönköpings län har som mål att förbättra sitt företagsklimat. Fler och växande företag betyder fler jobb, ökade skatteintäkter och därmed ett ökat välstånd i kommunen…

Tycker till om stambanor

Debatt Satsningen på nya stambanor måste utformas för hela Sverige , noterar några politiker i ett inlägg.  …

Företagarna skriver om en färdplan

Debatt De debatterar villkoren för företagen och behov av stöd under coronapandemin…

”Aktiva val straffas”

Debatt I en debattartikel diskuterar Företagarna i Jönköpings län regeringens budget för 2021…

Få trafikpoliser på Jönköpings läns vägar

Debatt Låt oss börja med lite hårda fakta. För fem år sedan fanns det 1 200 särskilda trafikpoliser i Sverige. Idag är den summan 250…

4 / 12Första...23456...10...Sista