Barn- och utbildningsförvaltning

Nytt skolsamarbete presenterades

Nytt skolsamarbete presenterades

Nyheter Ett ny samverkan inom GGVV-regionen har sett dagens ljus och samarbetet startar nästa år. – Fritt att söka utbildningar inom det primära samverkansområdet, berättar förvaltningschef Per-Erik Lorentzon. …

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

BUN:s utmaning: ”Nedgången blir kämpig”

Nyheter Flera färre förskoleavdelningar

Miljon till läroböcker: Vi kommer att använda pengen på ett effektivt sätt

Miljon till läroböcker: Vi kommer att använda pengen på ett effektivt sätt

Nyheter Tidigare berättade vi om regeringssatsningen där 23 miljoner kronor finns möjligt att söka för läroböcker i länet. I Vaggeryds kommun är bidragspengen satt till 970 526 kronor. – Eleverna kommer att märka av bidraget, säger Jimmy Lindberg utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen… …

Skolgård och korridor mest förekomna i anmälan om kränkningar

Skolgård och korridor mest förekomna i anmälan om kränkningar

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att rapportera löpande gällande anmälningar som inkommit från kommunens skolor. – Vi ser att på skolgård och korridorer innehar en hög andel i anmälningarna, menar Marijo Corkovic (S) ordförande i nämnden. …

Kostens kvalitetsrapport inom skolan redovisades

Kostens kvalitetsrapport inom skolan redovisades

Nyheter Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december rapporterades kostens kvalitetsrapport. ”37,82 kronor per portion” och ”Dubbla kostnaden för små kök” är några punkter som fanns med när över 2 900 matgäster serveras……

Skolchefen: Vi går tillbaka till det gamla normala

Skolchefen: Vi går tillbaka till det gamla normala

Nyheter Vi har levt i en tid med pandemi och extraordinära regler. De reglerna är avskaffade och vi ska tillbaka till regler och förhållningssätt som vi hade före pandemin. I oktober genomförs en kampanj för ökad skolnärvaro…

Skolplan diskuterades: ”Vi har inte varit observanta gällande Vaggeryd”

Skolplan diskuterades: ”Vi har inte varit observanta gällande Vaggeryd”

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjning med. Hur kommer det se ut framöver?…

Höstterminen: Inflytt i skollokaler

Höstterminen: Inflytt i skollokaler

Nyheter Förvaltningschef Lorentzon berättar att det är mycket som händer under året gällande skollokalerna i kommunen och planerna på bygga, istället för att hyra, lokaler för barnen i Byarum…

Skolmaten: Det här gör vi för att få nöjdare matgäster

Skolmaten: Det här gör vi för att få nöjdare matgäster

Nyheter Therese Lundell svarar på frågor gällande portionskostnad, råvaror, ekologiskt och närproducerat till våra unga matgäster…

Fenix återgår till normal undervisning

Fenix återgår till normal undervisning

Nyheter Huvudmannen har beslutat om att återgå till närundervisning på heltid för samtliga elever på gymnasiet från och med måndag…

Så kommer studenten firas på Fenix

Så kommer studenten firas på Fenix

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om kommande student och förlängd distansundervisning…

Skolchefen: Att leda i en pandemi

Skolchefen: Att leda i en pandemi

Nyheter Hur fungerar vardagen på barn- och utbildningsförvaltningen? Vad har det här året inneburit för alla förskolans barn, elever och lärare? Hur ser egentligen läget ut nu?…

Fortsatta restriktioner under vårterminen

Fortsatta restriktioner under vårterminen

Nyheter Under höstterminen tog barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp beslut om åtgärder som syftade till att förhindra smittspridning av covid -19 i sina verksamheter. Dessa fortsätter att gälla även under vårterminen som startar imorgon…

Högstadiet övergår till undervisning på distans

Högstadiet övergår till undervisning på distans

Nyheter Från och med imorgon övergår eleverna vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd, årskurs 7 - 9, till distansundervisning…

Från måndag sker undervisningen digitalt…

Nyheter Eleverna vid Fenix i Vaggeryd kommer under dagen att få information av rektor och undervisande lärare, där undervisningen från och med måndag kommer till största del att ske över teams men också över lärplattformen "It´s learning". Eleverna förväntas sköta sina studier hemifrån, enligt gällande schema…

Avgiftskontroll införs i förskola och fritidshem

Avgiftskontroll införs i förskola och fritidshem

Nyheter Alla hushåll som har barn i förskola och fritidshem betalar en barnomsorgsavgift till kommunen. Vilken avgift varje hushåll betalar utgår ifrån den bruttoårsinkomst som hushållet anger till kommunen. Olika hushåll betalar alltså olika summor för att ha sina barn i förskola och fritidshem…

Niorna förbättrar sina resultat

Niorna förbättrar sina resultat

Nyheter Den senaste statistiken visar en positiv och ihållande trend för niorna. Andelen elever som når målen i alla ämnen och blir behöriga till gymnasiet ökar och är nu klart över rikssnittet…

Skolan söker ersättningslokaler

Skolan söker ersättningslokaler

Nyheter Skadorna som uppkommit efter gårdagens brand är begränsat till tre klassrum. Dessa kommer inte att kunna användas under höstterminen. …

Förvaltningschefen beskriver situationen

Förvaltningschefen beskriver situationen

Nyheter Efter gårdagens artikel i Skillingaryd.nu kom det väldigt många reaktioner kring information om att vi har fått konstaterade fall av covid-19 inom barn och utbildningsverksamheten i Vaggeryds kommun. Förvaltningschef Per-Erik Lorentzon vill därför med det här egna inlägget beskriva situationen…

Vi längtar efter eleverna!

Vi längtar efter eleverna!

Nyheter Fjärrundervisning, inställda skolresor, ingen simundervisning, inte sitta tätt tillsammans i matsalen… Listan görs lång men läget är under kontroll…

1 / 3123

Tips