Götafors skola

Nya Götafors skola presenterades

Nya Götafors skola presenterades

Nyheter Information om den nya skolan i Vaggeryd presenterades under kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde. …

Så här kan Götafors skola se ut

Så här kan Götafors skola se ut

Nyheter Ett arbetsmaterial fanns som grund när barn- och utbildningsnämnden diskuterade nya skolan i Vaggeryd…

Fullmäktige tog principbeslut: Hyra eller äga nya skolan

Fullmäktige tog principbeslut: Hyra eller äga nya skolan

Nyheter Principer för ny skola i Götaforsområdet blev många timmars debatt och kanske togs ett framstressat beslut utan ordentliga underlag…

Källemo blir nya skolområdet

Källemo blir nya skolområdet

Nyheter Under gårdagens kommunstyrelse presenterades var det nya skolområdet i Götafors blir. Och det blev en livlig diskussion om kommunen skulle hyra eller äga skolan…

Götafors skola: Hyrlokaler på nytt område

Götafors skola: Hyrlokaler på nytt område

Nyheter Turerna har varit många men vid kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade Gert Jonsson (M) förslag om att ny F-3 skola ska finnas i Götaforsområdet och skolan ska vara inflyttningsklar nästa höst…

Ny skola planeras på nytt område

Ny skola planeras på nytt område

Nyheter Götafors skola har varit på barn- och utbildningsnämndens sammanträde under en lång tid och förslagen har varit många. Vid det senaste nämndmötet kom beskedet: ett nytt skolområde planeras. …

Bygg en skola i Götafors – nu!

Bygg en skola i Götafors – nu!

Nyheter ”Vi Socialdemokrater vill att kommunen snarast löser lokalsituationen för Götafors skola”. Läs Kenth Williamsson och Kenneth Åbergs debattartikel här…

Föräldraupproret lämnade in namninsamling

Föräldraupproret lämnade in namninsamling

Nyheter På söndagen lämnades listan med 339 namn från föräldraupproret till kommunalrådet Gert Jonsson (M) vid Götafors skola…

Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Föräldrar startar namninsamling för ny skola

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags tog Jan-Erik Aronsson (SD) upp Götafors skola i Vaggeryd och vad som är planerat. Föräldrar har startat en namninsamling för att påverka politikerna…

Vem ska bygga skolan i Vaggeryd?

Vem ska bygga skolan i Vaggeryd?

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott senaste sammanträde diskuterades vem som ska bygga Götafors skola…

Marijo Corkovic debatterar skolkostnader

Marijo Corkovic debatterar skolkostnader

Nyheter Marijo Corkovic (S)  debatterar kostnader för Götafors skola i Vaggeryd…

Extern part kan bygga nya skolan

Extern part kan bygga nya skolan

Nyheter När och hur Götafors skola i Vaggeryd kommer att byggas är en fråga för våra politiker. Nu vill femklövern pröva en annan väg…

60-årsjubileum firades i Götafors skola

60-årsjubileum firades i Götafors skola

Nyheter På lördagen var det återträff och 60-årsjubileum i Götafors skola. 60 år efter skolstarten i klass 1 i augusti 1960 samlades tio elever. …

Skolområdet är nu klart i Vaggeryd

Skolområdet är nu klart i Vaggeryd

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid senaste sammanträdet att skolområdet för ny skola är området där Götafors skola finns idag. Där kommer den nya skolan byggas men hur den kommer att se ut är inte klart…

Upphävde tidigare beslut om Götafors skola

Upphävde tidigare beslut om Götafors skola

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslut om Götafors skola och att den äldsta delen ska bevaras exteriört…

Tveksam utemiljö – skolan kan inte byggas ut

Tveksam utemiljö – skolan kan inte byggas ut

Nyheter Tanken som funnits sedan någon månad tillbaka är att bevara den äldre delen av Götafors skola i Vaggeryd och är det förslag som arkitektfirman lagt fram. Barn- och utbildningsnämnden säger nej…

Byggnationen av Götafors skola är lagd på framtiden

Byggnationen av Götafors skola är lagd på framtiden

Nyheter Under senaste sammanträdet med kommunstyrelsen presenterade arkitektfirman hur Götafors skola kommer att se ut. Den dagen skolan kommer byggas…

Götafors skola renoveras

Götafors skola renoveras

Nyheter Diskussion och debatt om renovera eller bygga ny skola i Vaggeryd gjordes under måndagens kommunfullmäktige. (SD) vill riva och bygga nytt men övriga politiker vill behålla exteriören vid Götafors skola…

Vy: Götafors skola 1912

Vy: Götafors skola 1912

Nyheter I dag presenterar vi på vår vykortssida en vacker mer än 100-årig vinterbild…

30 miljoner till Götafors skola

30 miljoner till Götafors skola

Nyheter Vid kommunstyrelsen senaste sammanträde var skolan i fokus och nu ombudgeteras 30 miljoner…

1 / 212

Tips