Jordbruksverket

Populärt med katt i kommunen

Populärt med katt i kommunen

Nyheter "Det perfekta sällskapsdjuret"

Jakt- och aktivitetsförbud i smittad zon

Notiser I dag har Jordbruksverket i Jönköping informerat gällande arbetet med att lokalisera, begränsa och bekämpa virussjukdomen afrikansk svinpest. Jordbruksverket har också tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den drabbar däremot inte människa eller andra djurslag…

Så många katter har registrerats i Vaggeryd kommun

Så många katter har registrerats i Vaggeryd kommun

Nyheter Sedan den 1 januari är det lag på att alla kattägare ska registrera sina katter hos jordbruksverket. Hittills har 608 katter registrerats i Vaggeryds kommun…

Jordbruksverket krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare

Notiser Jordbruksverket arbetar för att Sverige ska ha en robust livsmedelsproduktion – såväl i fredstid som vid kris och krig. Som ett led i att säkerställa att myndigheten kan leva upp till det ansvaret, väljer Jordbruksverket nu att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare. Beslutet möjliggör att verksamheten kan fortsätta bedrivas även om regeringen sätter landet i så kallad höjd beredskap…

Här är kommunens vanligaste hundnamn

Här är kommunens vanligaste hundnamn

Nyheter Det finns ett hundnamn som dominerar i landets län, så också i Vaggeryds kommun. Molly är det som gäller när husse och matte får säga sitt…

Beskedet: Fortsatt arbete för att bygga upp livsmedelsberedskap

Notiser I ett pressmeddelande meddelar regeringen att Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap…

Ökad risk för fågelinfluensa

Ökad risk för fågelinfluensa

Nyheter Jordbruksverket har beslutat att från och med i dag måste höns och tamfåglar i södra delen av landet hållas instängda igen…

Minkuppfödare ersätts med 60 miljoner kronor

Notiser I januari beslutade Jordbruksverket ett förbud mot parning och uppförökning av befintliga minkar under året i landet. Syftet med förbudet är att förebygga och hindra smittspridningen hos mink i landet…

Ekologiskt odlad mark ökar kraftigt

Ekologiskt odlad mark ökar kraftigt

Nyheter Den ekologiskt odlade jordbruksmarken har ökat med 58 procent i Sverige, motsvarande 224 040 hektar, under de senaste tio åren. Även i Jönköpings län 'är det en kraftig ökning.  …

Sök omprövning av avslag på projektstöd

Nyheter Den uppmaningen riktar LRF i Jönköpings län till de som fått avslag på projekt- eller företagsstöd av Jordbruksverket…

Du är ansvarig för dina djur

Nyheter Efter rekordvarma sommaren har många djurägare ont om foder och det har gjort att många hästar och nötkreatur fortfarande går ute på ängarna. Men vad säger djurskyddslagen egentligen?…

LRF vill förlänga tiden för betesdjur att gå ute

LRF vill förlänga tiden för betesdjur att gå ute

Nyheter Som ett resultat av sommarens torka med foderbrist vill LRF att djuren ska få beta ute längre…

Snart dags för sommarens krisstöd

Snart dags för sommarens krisstöd

Nyheter Under oktober månad kan lantbrukare söka krisstödet med anledning av sommarens torka…

Skörda allt som går!

Skörda allt som går!

Nyheter För varje regnfri dag blir situationen allt svårare för lantbrukarna och andra djurägare. Myndigheter uppmanar bönderna att skörda allt som går – både för eget och andras bruk…

Mer vårkorn än höstvete i år

Notiser I år odlas spannmål på knappt 1 miljon hektar i Sverige. Förutsättningarna för att så i höstas var sämre än under höstarna 2013-2016…

Importen ökar mer än exporten

Notiser På importsidan är det främst värdet av mjölk, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, drycker, kött och spannmål som ökat skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande…

Kemikalieanvändningen på golfbanor ska inventeras

Kemikalieanvändningen på golfbanor ska inventeras

Nyheter Vilka sorter och hur mycket växtskyddsmedel som används på de svenska golfbanorna är en fråga som intresserar Jordbruksverket och kommunerna…

25% av hästarna är i näringsverksamheten

Notiser Antalet hästar i Sverige skattades till drygt 355 000 stycken 2016. Cirka 95 900 av dem används i näringsverksamhet med häst, det visar resultat från Fördjupade hästundersökningen. Resultaten presenteras i rapporten Hästhållningen i Sverige 2016…

Vi äter mindre kött

Notiser ...Men mer svenskt. Det visar Jordbruksverkets senaste mätning…

Tips