Kommunstyrelse

Letar efter nya bostadsområden

Letar efter nya bostadsområden

Nyheter Kommunens plankommitté träffades förra veckan och där konstaterar man att ”man har sprungit i fatt i Vaggeryd” och vänder nu på ”alla stenar i Skillingaryd”…

Kommunen kan gå 25 miljoner plus

Kommunen kan gå 25 miljoner plus

Nyheter Kommunstyrelsen fick i veckan en ekonomisk information där ett överskott på 25 miljoner planeras vid årets slut trots stora investeringar…

Ny simhall diskuteras

Ny simhall diskuteras

Nyheter Projektering av ny kommunal simanläggning ska påbörjas…

20 tomter planeras på väster

20 tomter planeras på väster

Nyheter På Norra Sörgårdsområdet på väster i Skillingaryd finns enstaka tomter kvar i nuläget och två tidigare beslutade detaljplaner ska snart verkställas i området…

Ny översiktsplan planeras

Ny översiktsplan planeras

Nyheter Kommunstyrelsen arbetar nu fram en ny översiktsplan då Länsstyrelsen anser att nuvarande plan inte redovisat riksintresset Skillingaryds skjutfält på ett godtagbart sätt…

400 000 flyttas från AME

400 000 flyttas från AME

Nyheter Pengar flyttas från Arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen, men det var inte alla politiker överens om…

3 miljoner till nytt kök

3 miljoner till nytt kök

Nyheter Matsalen och övningsbyggnaden vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd får nu extra tillskott av kommunstyrelsens ombudgetering…

Naturvårdsavtal tecknas

Naturvårdsavtal tecknas

Nyheter Kommunstyrelsen jobbar fram ett naturvårdsavtal som ska stärka skogliga åtgärder framöver…

Viktig funktion får 120 000

Viktig funktion får 120 000

Nyheter Internationella vänner fick sin ansökan godkänd om kommunbidrag vid senaste sammanträdet…

Vsbo köper kommunens fastighet

Vsbo köper kommunens fastighet

Nyheter Tomten och fastigheten, där Mekonomen i Skillingaryd haft sin verksamhet, kommer nu att få nya ägare…

Önskar mer kollektivtrafik

Önskar mer kollektivtrafik

Nyheter Många jobbar i kommunen men bor inte här. Kommunstyrelsen önskar fler kollektivmöjligheter för inresande…

Startbesked lämnades för södra Logpoint

Startbesked lämnades för södra Logpoint

Nyheter Ett godkänt startbesked för södra Logpoint på 170 hektar lämnades under senaste kommunstyrelsesammanträdet…

Bevattningsförbudet hjälpte

Bevattningsförbudet hjälpte

Nyheter Läget är fortfarande kritiskt när det gäller vår vattentillgången i länet men bevattningsförbudet hjälpte…

Fullmäktige tar beslut om skolan

Fullmäktige tar beslut om skolan

Nyheter På måndag kommer kommunfullmäktige att ta beslut om den nya reviderade lokalplanen. Landsbygdsskolorna blir F - 3…

Hemsjukvårdsavtalet godkändes

Hemsjukvårdsavtalet godkändes

Nyheter Avtalet gällande hemsjukvård mellan regionen och kommunen sades upp då avtalet var luddigt. Nu har det reviderats…

Överskott på 13 miljoner

Överskott på 13 miljoner

Nyheter Det är vad kommunen räknar med när året är slut…

Förslag inför nästa mandatperiod blev framskjutet

Förslag inför nästa mandatperiod blev framskjutet

Nyheter Parlamentariska kommitténs förslag skickades tillbaka…

Ja till pensionspolicy

Ja till pensionspolicy

Nyheter Anställda och politiker i kommunen kommer nu innefattas av en pensionspolicy som ska bidra till att behålla och rekrytera medarbetare med god kompetens samt eventuell löneväxling och pensionsrådgivning…

Öronmärkta pengar för spelmissbruk

Öronmärkta pengar för spelmissbruk

Nyheter Kommunstyrelsen har ett uppföljningsansvar när det gäller arbetsmiljön i verksamheterna. Nu har en peng avsatt för anställda med spelmissbruk…

Ensamkommandefrågan ska skyndsamt hanteras

Ensamkommandefrågan ska skyndsamt hanteras

Nyheter Gert (M) och Kenth (S) i kommunstyrelsen lämnar kommentar på socialnämndens beslut att hänföra ärendet, om 18-åriga ensamkommande, vidare…

1 / 212

Tips