Kultur- och fritidsnämnden

340 000 till Movalla

Nyheter Utökat anslag investeras nu akut på idrottsplatsen Movalla i Skillingaryd…

Hembygdsrådet får kulturarvspengar

Hembygdsrådet får kulturarvspengar

Nyheter Kulturarvspengarna är öronmärkta till Hembygdsrådet som i år kommer att rusta upp tre arv i kommunen…

Aktivitetsplatserna skjuts upp

Aktivitetsplatserna skjuts upp

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att avbryta projektet…

Bibliotek ska fortsatt vara öppet

Bibliotek ska fortsatt vara öppet

Nyheter Biblioteket i Hagshult kommer fortsatt vara öppet, det lovar kultur- och fritidsnämndens ordförande Sverker Bernardsson (C)…

Lugn start för kultur- och fritidsnämnden

Lugn start för kultur- och fritidsnämnden

Nyheter Vid sitt andra möte diskuterades det bidrag och stöd i olika former. Bland annat överförs det pengar från 2018 till 2019 till Kyllås…

Kultur- och fritidsnämnden på plats

Nyheter På torsdagen träffades den nya kultur- och fritidsnämnden inför mandatperioden…

Nämnd vill flytta UC i Vaggeryd

Nämnd vill flytta UC i Vaggeryd

Nyheter Det är kultur- och fritidsnämnden som diskuterar en framtida flytt av UC…

Vaggeryds IP och Movalla får mera pengar

Vaggeryds IP och Movalla får mera pengar

Nyheter För 2019 fick kultur- och fritidsnämnden ett höjt anslag…

Hanna blir årets kulturpristagare

Hanna blir årets kulturpristagare

Nyheter Professor i skrivande stund - Hanna Hallgren från Skillingaryd får årets kulturpris…

Elljusspåret i Vaggeryd får ny belysning

Nyheter Belysningen på elljusspåret är föråldrat och ska nu bytas ut…

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse

Nyheter Nu har det fattats beslut om stadgarna för utmärkelsen och tid för första utdelning…

Bratteborgs ryttarsällskap kommer att få stöd

Bratteborgs ryttarsällskap kommer att få stöd

Nyheter Ryttarsällskapet har skickat in en ansökan om stöd med anledning av sommarens värme och torka…

Många frågor på kultur-och fritidsnämndens bord

Nyheter När nämnden möttes igår hade man att ta ställning till några motioner och några ansökningar om stöd…

Hoppet lever för Hjortsjöns camping

Hoppet lever för Hjortsjöns camping

Nyheter Campingens framtid diskuterades på kultur- och fritidsnämndens möte…

Ludvig och Olivia är årets stipendiater

Ludvig och Olivia är årets stipendiater

Nyheter Musikstipendiaterna är utsedda och årets peng går, likt föregående år, till Olivia Seger och Ludvig Roos…

Nya gatunamn i kommunen

Nyheter När kultur- och fritidsnämnden träffades diskuterades gatunamnen på nya industriområdet…

Styrelsen för Movalla IP lämnar sina uppdrag

Styrelsen för Movalla IP lämnar sina uppdrag

Nyheter När kultur- och fritidsnämnden möttes igår var Movalla IP på tapeten när styrelsen där valt att lämna sina poster…

Campingen får se över rutinerna

Campingen får se över rutinerna

Nyheter Vid ett tillsynsbesök hos Hjortsjöns camping under augusti månad får nu kultur- och fritidsnämnden påpekade på att skapa en underhållsplan för det slitna servicehuset…

Samma principer ska gälla vid hyra

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden gör nu en skrivelse till kommunstyrelsen där man önskar att lokalhyran för föreningar ska vara samma oavsett från vilken förvaltning man hyr…

Nej till bidrag

Nyheter Arrangemang som ej är i kommunen, säger vi nej till, menar Ewa Magnusson (L) och avslår ansökan på tusen kronor…

7 / 9Första...56789

Tips