Kultur- och fritidsnämnden

Nominera mera

Nominera mera

Nyheter 30 september är sista datum för allmänheten att nominera till de olika priserna som kultur- och fritidsnämnden delar ut på kommunfullmäktiges årsavslut 13 december…

Vill inte namnge torget i Vaggeryd till Sophie Sagers Plats

Nyheter Liberalerna har lämnat in en motion om att hedra Sophie Sagers namn och handlingar, men det har stött på patrull hos kultur- och fritidsnämnden…

Pandemin kostsam

Pandemin kostsam

Nyheter Coronapandemin har frestat ekonomin för såväl föreningslivet som kommunen och kultur- och fritidsnämnden har diskuterat frågan…

Sagers stadgar ändras

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ändra i stadgarna för Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse. Endast ideella personer kan få priset…

Nämnd ska underlätta för unga att låna utrustning

Nyheter En tre år gammal motion blev ett projekt under kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde…

Värdefull samling ska flytta från källarplan

Nyheter I Skillingehus källare i Skillingaryd finns den fina Bissefällarsamlingen. Nu önskar kultur- och fritidsnämnden att samlingen ska flyttas till en mer tillgänglig plats…

Simhallens framtid utreds igen

Simhallens framtid utreds igen

Nyheter Vaggeryds simhall fanns på kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde. Renovera? Bygga nytt? ”Oavsett vad så kan politiken inte vänta längre utan vi måste bestämma oss”, säger Sverker Bernhardsson…

En kvartstjänst till tidningsläsning

En kvartstjänst till tidningsläsning

Nyheter En 25-procentig tjänst fortlöper fram till september månad för att utveckla och skapa samarbete med öppna ungdomsverksamheten och skapa en mötesplats för alla generationer i Vaggeryd. …

Nämnd förordar flytt av biblioteket

Nämnd förordar flytt av biblioteket

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde under skärtorsdagen lämnades ett enigt beslut om flytt av biblioteket vid Fenix till en centrumnära lokal…

35 000 till cykelteknikbana

35 000 till cykelteknikbana

Nyheter Skillingaryds frisksportklubb har ansökt om kommunala medel för en teknik- och pumptrackbana för mountainbike vid Grönelund…

Förening tar över träningslokal

Nyheter Träningslokalen i Skillingaryds sporthall får en ny hyresgäst…

Biblioteket i Vaggeryd kan komma att flyttas

Nyheter Det är kultur- och fritidsnämnden som vill se över bibliotekets placering…

Särskilt bidrag ges för 2020

Särskilt bidrag ges för 2020

Nyheter Vid torsdagens möte med kultur- och fritidsnämnden diskuterades de särskilda bidrag för 2020 som inte behandlades i december…

Roligare på torget i Skillingaryd

Roligare på torget i Skillingaryd

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ett medborgarförslag som sommartid vill få roligare aktiviteter på torget i Skillingaryd…

Fritidssektorn öppnas

Nyheter Vaccinationen är i gång i kommunen och under onsdagen fick kommunstyrelsens ledamöter en dragning om läget inom verksamheterna…

Innebandyförening önskade ny sarg

Innebandyförening önskade ny sarg

Nyheter Skillingaryds innebandyförening lämnade i april månad in en önskan om ny innebandysarg till Skillingaryds arena. Nu har beslut lämnats av kultur- och fritidsnämndens ledamöter…

200 000 kronor till översyn av vandringsled

200 000 kronor till översyn av vandringsled

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att tillsätta pengar ur investeringsbudgeten vid senaste sammanträdet…

Ny harv köps in till idrottsplatsen

Ny harv köps in till idrottsplatsen

Nyheter Konstgräsplanen vid Waggeryds Idrottsplats nyttjas av fyra lokala föreningar och standarden måste bibehållas och ansökan om pengar till ny harv har inlämnats …

Bowlinghallen får hyreslättnad

Nyheter Vid senaste sammanträdet hos kultur- och fritid beslutades om hyreslättnad för bowlingsektionen i Skillingaryd…

Särskilt bidrag blir covid-19-stöd

Särskilt bidrag blir covid-19-stöd

Nyheter Kultur och fritidsnämnden beslutade att inte bevilja några särskilda bidrag som normalt görs i december…

5 / 9Första...34567...Sista

Tips