Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsvårdspriset utökas

Byggnadsvårdspriset utökas

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige utvecklar byggnadsvårdspriset till Vaggeryds kommuns arkitektur- och byggnadsvårdspris…

Kärvt för kultur- och fritid

Kärvt för kultur- och fritid

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens nämndens möte var ekonomi ett hett ämne och mycket tyder på ett minusresultat för 2022…

Kommunen ställer sig bakom regionens planer

Kommunen ställer sig bakom regionens planer

Nyheter Kultur- och fritidsförvaltningen i Vaggeryds kommun beslutade sig under torsdagens sammanträde för att ställa sig bakom Regionens kultur- och biblioteksplan…

Hjortsjöns camping fräschas upp

Hjortsjöns camping fräschas upp

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att satsa pengar på Hjortsjöns camping. Det finns flera önskemål, men det blir en begränsad insats i det beslut som fattades idag…

PRO får svar från nämnd

PRO får svar från nämnd

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse från pensionärerna i Vaggeryds kommun där de vill se en översyn av lokalbidragen. De anser sig förfördelade och inte får rimligt stöd för sina lokalhyror och saknar lokalt aktivitetsstöd…

Nya kvartersnamn

Nya kvartersnamn

Nyheter På kultur- och fritidsnämnden hanterades frågan om namn på nya kvarter norr om travbanan…

Mer pengar till föreningslivet

Mer pengar till föreningslivet

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden beslutade att öka stödet till kultur- och fritidssektorn med 800 000 kronor för 2022…

Biblioteksservice avslutas

Biblioteksservice avslutas

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde diskuterades biblioteksservicen i kommunen. Det beslutades att avsluta försöket med biblioteksservice i Klevshult och Bondstorp…

Nu påbörjas arbetet med en ny simhall

Nu påbörjas arbetet med en ny simhall

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens möte diskuterades framtiden för simhallen i Vaggeryd…

Bra resultat för kultur- och fritidsnämnden

Bra resultat för kultur- och fritidsnämnden

Nyheter Vid senaste sammanträdet med kultur- och fritidsnämnden redovisades såväl det ekonomiska bokslutet som medarbetarenkäten för 2021. Det var uppmuntrande besked i bägge fallen för förvaltning och nämnd…

Ungdomsgårdens öppettider engagerar politikerna

Ungdomsgårdens öppettider engagerar politikerna

Nyheter Vid måndagens kommunfullmäktige svarade kultur- och fritidsordförande Sverker Bernhardsson (C) på interpellationen från Klas Gustavsson (EMP) om varför ungdomsgårdarna inte har öppet på lördag och söndagar. Många ledamöter ville tycka till i frågan…

80 miljoner avsätts för Vaggeryds simhall

80 miljoner avsätts för Vaggeryds simhall

Nyheter Kommunen har nu presenterat en strategisk plan och budget för 2022 med plan även för 2023–2024. Här lyfts frågan om en satsning på Vaggeryds simhall…

Föreningar får stöd

Föreningar får stöd

Nyheter Vid kultur- och fritidsnämndens möte beviljades två föreningar ekonomiskt stöd…

Framtiden för Fenix 2

Framtiden för Fenix 2

Nyheter Fenix 2 invigdes för tio år sedan men står nu tom i väntan på en uppgörelse om kostnader för renoveringen av lokalerna, men det behövs en diskussion om hur det ska användas när lokalen blir tillgänglig igen…

285.000 kronor i särskilt stöd

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden har diskuterat hur pandemin har påverkat föreningslivet i kommunen och vilka behov av extra stöd som finns med anledning av covid-19…

Framtiden för idrottsplatserna diskuteras

Framtiden för idrottsplatserna diskuteras

Nyheter Det har kommit frågor och synpunkter från de som ansvarar för driften av idrottsplatserna som nu ska diskuteras vidare…

Bissefällarnsamlingen diskuteras

Nyheter Samlingen har varit i kommunens ägo sedan 2009 och nu ska det tas ett helhetsgrepp för att göra samlingen synlig och tillgänglig…

Nya taxor i simhallarna

Nya taxor i simhallarna

Nyheter Vid årsskiftet höjs ett antal avgifter i simhallarna i Skillingaryd oh Vaggeryd…

Spenderbyxorna på hos nämnd

Spenderbyxorna på hos nämnd

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden var generösa på sitt senaste sammanträde och beviljade stöd till tre föreningar som har behov av investeringar…

Ekonomin tynger i pandemins spår

Ekonomin tynger i pandemins spår

Nyheter När kultur- och fritidsnämnden träffades i dag var ekonomi ett av de områden som diskuterades…

4 / 9Första...23456...Sista

Tips