Movalla IP

Konsgräsplan på Movalla kan bli verklighet – i framtiden

Konsgräsplan på Movalla kan bli verklighet – i framtiden

Nyheter ”Får se hur vi går vidare”

Utredaren: Movalla bör återgå i kommunal drift

Utredaren: Movalla bör återgå i kommunal drift

Nyheter Utredningen kring idrottsplatserna klar

Ville utveckla området söder om Movalla

Ville utveckla området söder om Movalla

Nyheter I en motion från Tommy Ottosson (S) som inkom redan för snart sex år sedan var förslaget att utveckla friluftsområdet söder om Movalla. Nu har tekniska nämnden haft sitt yttrande… …

Så ser visionen för Movalla ut

Så ser visionen för Movalla ut

Nyheter Movalla idrottsplats har genom åren varit ett hett debattämne. Framförallt på senare tid då stora brister i ishallen uppdagats. Nu har föreningen som driver idrottsplatsen presenterat en vision för hur man utveckla den fram till 2030…

Positiva till solceller på Movallas tak – men utredning måste göras först

Positiva till solceller på Movallas tak – men utredning måste göras först

Nyheter En motion inlämnades från Thomas Axelsson (KD), Jörgen Johansson (C) och Lennart Karlsson (EMP gällande att anlägga solceller på idrottsplatsens Movallas tak…

Klein avtackad som vaktmästare

Klein avtackad som vaktmästare

Nyheter Movalla IP i Skillingaryd har avtackat sin vaktmästare Christopher Klein och samtidigt välkomnat hans efterträdare…

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Inget avgörande i frågan om idrottsplatserna

Nyheter Kultur- och fritidsnämnden kunde under sitt senaste sammanträde inte enas om ett beslut om att Vaggeryds IP ska fortsätta drivas i föreningsform. Inte heller om att Movalla IP ska övergå i kommunal drift. Nu återremitteras ärendet till arbetsutskottet…

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Rev utan lov: 15 750 i avgift till förening

Nyheter Föreningen Movalla IP hade inte sökt rivningslov innan man påbörjade arbetet vid entrén. Nu får föreningen betala byggsanktionsavgift. – Alla måste behandlas lika, säger nämndordförande även om han tycker det är tråkigt att belasta föreningen med pengen… …

Önskemålet: 30 miljoner till Movalla: ”Måste vara tuffa”

Önskemålet: 30 miljoner till Movalla: ”Måste vara tuffa”

Nyheter I en investeringsplan som Föreningen Movalla IP arbetat fram äskar man 22 miljoner av kommunen de kommande fem åren. När kultur- och fritidsnämnden diskuterade begäran på sitt senaste sammanträde beslutade man att höja summan till 30 miljoner. – Nämnden var enig, berättar ordföranden Nadira Kilim (S)…

Vill ha moduler på Movalla – så mycket kommer det att kosta

Vill ha moduler på Movalla – så mycket kommer det att kosta

Nyheter Föreningen Movalla IP vill nu äska pengar till två moduler utanför Movalla under tiden de befintliga omklädningsrummen renoveras. Kostnaden beräknas bli 863 000…

Nämnden godkänner renovering av duschar

Nämnden godkänner renovering av duschar

Nyheter Behovet av upprustning av ishallen i Skillingaryd är stort. Nu har kultur- och fritidsnämnden godkänt renovering av två duschutrymmen samt ett nytt duschutrymme – dock är inte den ekonomiska biten löst än…

Ny utredning av kommunalt övertagande av idrottsplatserna

Ny utredning av kommunalt övertagande av idrottsplatserna

Nyheter Vaggeryds IP och Movalla IP drivs för närvarande i föreningsform. Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att tillsätta en utredning om att överföra driften till kommunal regi…

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Voterade om kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Utredningsuppdraget som majoriteten (S och M) lämnade till kultur- och fritidsnämnden blev sammanträdets mest diskuterade fråga. – Åsikterna är många, konstaterar Thomas Axelsson (KD). …

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Föreslår kommunal drift av idrottsplatser

Nyheter Majoriteten i kommunen, S och M, föreslår gemensamt att kultur- och fritidsnämnden ska utreda förutsättningarna för kommunal drift, ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv, av idrottsplatserna Movalla och Vaggeryd…

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nämnd vill ha svar om konstgräsplan

Nyheter En motion inkom från Socialdemokraterna med förslaget till kommunfullmäktige gällande att en fullstor konstgräsplan behövs vid Movalla i Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden behöver svar på frågor innan remissvaret kan lämnas…

Ökade driftskostnader: Idrottsplats får 1,7 miljoner

Ökade driftskostnader: Idrottsplats får 1,7 miljoner

Nyheter Ur resultatfonden önskar kultur- och fritidsnämnden få ta ut 1,7 miljoner kronor och pengarna öronmärks till idrottsplatsen i Skillingaryd…

De tar över skötseln av konstgräsplanen

De tar över skötseln av konstgräsplanen

Nyheter I samband med att kultur- och fritidsförvaltningen sammanträdde i torsdags så beslutade man bland annat att skjuta till mer medel till de föreningar som sköter om idrottsplatserna. Dessutom tar föreningen Vaggeryds IP även över skötseln av konstgräsplanen…

Det blir ingen flytt av skateparken

Det blir ingen flytt av skateparken

Nyheter För många hinder gör att Skillingaryds skatepark inte flyttas till Movalla IP som har varit uppe till förslag…

Skatepark kan flyttas till idrottsplats

Skatepark kan flyttas till idrottsplats

Nyheter Skateparken som är belägen strax söder om Hemköp i Skillingaryd kan flyttas. Om föreningen för Movalla IP samtycker…

Framtiden för idrottsplatserna diskuteras

Framtiden för idrottsplatserna diskuteras

Nyheter Det har kommit frågor och synpunkter från de som ansvarar för driften av idrottsplatserna som nu ska diskuteras vidare…

1 / 3123

Tips